25/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet

a Győri Építési Szabályzatról és Győr Szabályozási Tervéről Szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításáról (Sztm 2014-040 Számú Keleti Elkerülő Út Ii. Ütem Szabályozás Korrekció Tervmódosítás) *