26/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet

a 2015. évi költségvetés elfogadásáig történő átmeneti finanszírozás szabályairól *