12/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet

az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításáról *