32/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet

a fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) Önkormányzati rendelet módosításáról *