13/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet

a közterület használatával kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról *