3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) Önkormányzati rendelet módosításáról *