20/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról *