21/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

Egyes lakásügyi tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról *