28/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat működésével összefüggő egyes rendeletek módosítása *