32/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

Önkormányzati működést érintő rendeletek módosításáról *