6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet

Önkormányzati működést érintő egyes rendeletek módosításáról *