9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról *