13/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet

a településkép védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról *