19/2019. (IX. 13.) önkormányzati rendelet

az önkormányzati működéssel összefüggő egyes rendeletek módosításáról *