2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § E rendelet 2020. február 29. napján lép hatályba.

dr. Lipovits Szilárd Dr. Dézsi Csaba András
jegyző polgármester

1-6. melléklet a 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez *