8/2020. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

a humánjárvány miatti kijárási korlátozásról *