10/2020. (IV. 16.) önkormányzati rendelet

a piacok 65. év feletti személyek által történő látogatási idősávjának meghatározásáról *