15/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

az önkormányzati tulajdonú bérlakások veszélyhelyzetre tekintettel meghatározott bérleti díjáról *