Indokolás

25/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat működésével összefüggő egyes rendeletek módosításáról *