Indokolás

14/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelet

a fás szárú növények égetéséről szóló szabályokról *