Indokolás

37/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelet

a fás szárú növények égetéséről szóló szabályokról *