Indokolás

38/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 2. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés 2021. október 1. napjától alkalmazandó.

Dr. Dézsi Csaba András Nagyné dr. László Edit
polgármester jegyző

1-6. melléklet a 38/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez *