Indokolás

41/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet

egyes önkormányzati működést érintő rendeletek módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő szertartások engedélyezésének szabályairól és ezen többlet-szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a) 1. melléklet a) pontjában a „3.000,- Ft” szövegrész helyébe a „4.000,- Ft” szöveg,

b) 1. melléklet b) pontjában az „5.000,- Ft” szövegrész helyébe a „6.000,- Ft” szöveg,

c) 1. melléklet c) pontjában az „5.000,- Ft” szövegrész helyébe a „6.000,- Ft” szöveg, valamint

d) 1. melléklet d) pontjában a „20.000,- Ft” szövegrész helyébe a „25.000,- Ft” szöveg

lép.

2-5. § * 

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András Nagyné dr. László Edit
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére