Indokolás

3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § (1)–(6) * 

(7) * 

(8) * 

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 2. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés 2021. december 1. napjától alkalmazandó.

(2) A 2. § (7) bekezdése és a 7. melléklet 2022. február 24-én lép hatályba azzal, hogy a rendelkezés 2021. december 10. napjától alkalmazandó.

(3) A 2. § (8) bekezdése és a 8. melléklet 2022. február 25-én lép hatályba azzal, hogy a rendelkezés 2021. december 15. napjától alkalmazandó.

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester
Nagyné dr. László Edit
jegyző

1–6. melléklet az 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez * 

7. melléklet az 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez * 

8. melléklet az 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez *