Indokolás

11/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

a fás szárú növények égetéséről szóló szabályokról *