Indokolás

30/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendeléséről *