Indokolás

19/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § (1)–(6) * 

(7) * 

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 2. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés 2023. július 1. napjától alkalmazandó.

(2) A 2. § (7) bekezdése és a 7. melléklet 2023. november 2-án lép hatályba azzal, hogy a rendelkezés 2023. szeptember 1. napjától alkalmazandó.

dr. Dézsi Csaba András Nagyné dr. László Edit
polgármester jegyző

1–6. melléklet a 19/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez * 

7. melléklet a 19/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez *