Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a belterületi határ módosításáról * 

Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a város belterületi határvonalának megállapítása tárgyában - figyelembe véve a Balaton üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység átmeneti korlátozásáról szóló 1/1989. (I. 1.) ÉVM rendelet 3. §-ának belterület növelésére vonatkozó rendelkezéseit, valamint a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Ta-328/1992. sz. alatt kiadott egyedi felmentését - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Hévíz Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 56. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1991. október 29-én Keszthely város és Alsópáhok község Önkormányzataival megállapodást kötött a két önkormányzat közigazgatási területeinek Hévízhez történő átcsatolása tárgyában.

(2) Az így közigazgatásilag átcsatolásra került területek közül Hévíz település belterületébe kell vonni a hévízi 093. hrsz-ú 0,866 ha. nagyságú, a 096. hrsz-ú 8,618 ha. nagyságú, a 098. hrsz-ú 4,6264 ha. nagyságú, a 099. hrsz-ú 5,3137 ha. nagyságú, a 097. hrsz-ú 0,2949 ha. nagyságú, a 092. hrsz-ú 0,0641 ha. nagyságú, valamint a 095. hrsz-ú 0,8073 ha. nagyságú külterületi ingatlanokat.

(3) A (2) bekezdésben foglalt ingatlanok belterületébe történő átvezettetéséről az ingatlan-nyilvántartásban haladéktalanul gondoskodni kell.

2. § A belterületbe csatolt területekre terület felhasználást és konkrét beépítési előírásokat tartalmazó részletes rendezési tervet kell készíteni.

3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hévíz, 1992. május 7.

Dr. Kiss Lajos
polgármester
Dr. Keserű Ákos
jegyző

  Vissza az oldal tetejére