Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2019. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a külföldi kiküldetésekről szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére