Hévíz Város Önkormányzat Polgármesterének 13/2020. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hévíz Város Önkormányzat Polgármestereként a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvényének 32. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit visszamenőleges hatállyal 2020. április 1-től kell alkalmazni.

(2) A 11/A. § a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnésének napját követő hónap első napján hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző
Papp Gábor
polgármester

  Vissza az oldal tetejére