5/1998. (II. 2.) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete

a Budapest II. kerületét érintő mikrohullámú összeköttetésekből eredő magassági építéskorlátozásokról

A II. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A Bp. II. kerület területén áthaladó és a mellékelt térkép szerinti

1. Hűvösvölgy - Hármashatár-hegy (ÁBKSZ)

2. Hűvösvölgy - Széchenyi-hegy (OMK)

3. Hűvösvölgy - Gyál

4. Gödöllő - Jánoshegy

5. Budafok - Békásmegyer

mikrohullámú összeköttetésekből eredően a II. kerület területén érintett ingatlanokra magassági építéskorlátozás vonatkozik.

2. § Az 1. §-ban felsorolt összeköttetések a II. kerület területén az alábbiakban felsorolt ingatlanok között húzódnak:

1. Hűvösvölgyi út 54. sz. (11142/6 hrsz)-tól a Hármashatár-hegy 15965/2 hrsz-ú ingatlanig.

2. Hűvösvölgyi út 54. sz. (11142/6 hrsz-tól) a Budakeszi út 45. sz. (10941/6 hrsz)-ig.

3. Hűvösvölgyi út 54. sz. (11142/6 hrsz)-tól a Szilágyi Erzsébet fasor (11636/3) hrsz-ú közerületen - a Volkmann utcáig.

4. Szépvölgyi út 136; 138-142; 144; 146 szám (15585/6; 15585/10; 15590/3; 15591/1 hrsz-tól Budakeszi út 49a - 49d-ig (10937/2; 10937/10; 10937/11; 10937/14; 10937/15; 10937/18 hrsz-ú ingatlanokig).

5. Csalogány u. 21-33 szám (13785; 13777/2 hrsz)tól a Szépvölgyi út 6-8-ig (14789; 14865 hrsz-ig).

3. § A II. kerület területén az 1-től 5-ig számozott mikrohullámú összeköttetésekre az alábbi magassági és szélességi korlátozások vonatkoznak:

1. sugárnyaláb vetület szélessége 0-8 m

magassági korlátozás 23 és 107 m között változik

2. sugárnyaláb vetület szélessége 0-5 m

magassági korlátozás 23 és 76 m között változik

3. sugárnyaláb vetület szélessége 0-15 m

magassági korlátozás 20 és 40 m között változik

4. korlátozási sáv szélessége 100 m

magassági korlátozás 100 m

5. korlátozási sáv szélessége 40 m

magassági korlátozás 60 és 65 m között változik.

4. § Az 1. §-ban felsorolt összeköttetésekből eredő és a Bp. II. kerületet érintő magassági építéskorlátozások nyilvántartás az elkészített dokumentációk szerint történik.

5. § Amennyiben a magassági építéskorlátozásokból a későbbiekben kártalanítási igény merül fel, azt a korlátozást kérő köteles kielégíteni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 10. napon lép életbe.

Póta Gyula dr. Kálmán Zsuzsanna
polgármester jegyző

Melléklet