12/2005. (V. 13.) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete

a Gyermekekért Díj alapításáról és adományozásának rendjéről

/Egységes szerkezetben a 13/2013.(III.29.) önkormányzati rendelettel/

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja alapján attól a nemes céltól vezérelve, hogy megkülönböztetetten elismerje azon személyek tevékenységét, akik a gyermekvédelem területén a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében kiemelkedő és példaértékű munkát végeztek, az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete A Gyermekekért Díj kitüntetést alapít.

2. § A Gyermekekért Díj odaítéléséről a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete minősített többséggel dönt.

3. § (1) *  A Gyermekekért Díj adományozására javaslatot minden év augusztus 31-ig tehet:

a) a Polgármester

b) a Képviselő-testület tagja

c) a Képviselő-testület bizottsága

d) a szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és oktatási feladatokat ellátó, kerületben működő intézmények, szervezetek vezetői.

(2) *  Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság a beérkezett javaslatokat összegzi és minden év október 31-ig a Képviselő-testület elé terjeszti.

(3) A Gyermekekért Díj e rendelet bevezető részében meghatározott feltételeket kielégítő és legalább három éve Budapest Főváros II. kerületében tevékenykedő személy részére ítélhető oda.

(4) *  A Gyermekekért Díj posztumusz is adományozható. Ez esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

4. § (1) A Gyermekekért Díj évente egy fő részére adományozható.

(2) A Gyermekekért Díj 200 000 forint összegű pénzjutalommal jár.

(3) A Gyermekekért Díjat e célra készített díszoklevél kíséri.

(4) *  A Gyermekekért Díj átadásáról a döntést követő 60 napon belül a Polgármester gondoskodik.

(5) A Képviselő-testület a 4. § (2) bekezdésében megállapított pénzjutalom összegét éves költségvetésében biztosítja.

5. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Horváth Csaba dr. Szalai Tibor
polgármester jegyző