Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

/Egységes szerkezetben a 22/2019. (IX.24.), a 4/2022. (II. 25.), valamint a 10/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendeletekkel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörükben eljáró alapellátást végző orvosok, védőnők, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest II. kerület közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetekre, házi gyermekorvosi körzetekre, fogorvosi körzetekre, védőnői ellátási körzetekre, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

Az alapellátás körzetei

2. § Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területe a felnőtt háziorvosi ellátás tekintetében 46 körzetre tagolódik, melyek részletes leírását az 1. számú melléklet tartalmazza.

2/A. § *  A település szintű lakcímmel rendelkező személyek háziorvosi ellátását a 38. számú háziorvosi körzet orvosa biztosítja.

3. § Az Önkormányzat közigazgatási területe a házi gyermekorvosi ellátás tekintetében 15 körzetre tagolódik, melyek részletes leírását a 2. számú melléklet tartalmazza.

3/A. § *  A település szintű lakcímmel rendelkező személyek házi gyermekorvosi ellátását a 4. számú gyermekorvosi körzet orvosa biztosítja.

4. § Az Önkormányzat közigazgatási területe a felnőtt fogorvosi ellátás tekintetében 17 körzetre tagolódik, melyek részletes leírását a 3. számú melléklet tartalmazza.

4/A. § *  A település szintű lakcímmel rendelkező személyek fogászati alapellátását az 1. számú fogorvosi körzet orvosa biztosítja.

5. § Az Önkormányzat közigazgatási területe a gyermek fogorvosi ellátás tekintetében 6 körzetre tagolódik, melyek részletes leírását a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás az Önkormányzat teljes közigazgatási területére vonatkozik, amely egy körzetet alkot.

(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás az Önkormányzat teljes közigazgatási területére vonatkozik, amely egy körzetet alkot.

(3) Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátás az Önkormányzat - teljes közigazgatási területére vonatkozóan - a fővárosi központi ügyeleten biztosított, amely egy körzetet alkot.

7. § *  Az Önkormányzat közigazgatási területe a védőnői ellátás tekintetében 30 körzetre tagolódik, melyek részletes leírását az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. § *  Az Önkormányzat közigazgatási területe az iskola-egészségügyi ellátás tekintetében 1 körzetet alkot és az ellátási területen lévő valamennyi nevelési-oktatási intézményre kiterjed.

Záró rendelkezés

9. § (1) * 

(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2019. január 29-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2019. január 31.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2019. január 30.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. melléklet * 

A II. kerület közigazgatási területén lévő, felnőtteket ellátó háziorvosi körzetek utcajegyzéke

1. körzet:

Telephelye: Bp. Rét utca 3.

Ady Endre utca 2-től 26-ig

Bimbó út 2-38-ig, 1-27-ig

Frankel Leó út 24-26-ig, 15-19-ig

Füge utca páratlan oldal végig

Germanus Gyula park végig

Gül Baba utca 2-16-ig, páratlan oldal végig

Keleti Károly utca 11-13-ig, 2-26-ig

Margit körút 1-5-ig

Mecset utca páratlan oldal 13-tól végig

Török utca végig

Üstökös utca végig

Vidra utca végig

2. körzet:

Telephelye: Bp. Rét utca 3.

Apostol utca 1-9.

Buday László utca páratlan oldal végig

Gül Baba utca 18-tól páros oldal végig

Margit körút 7-49.

Margit utca végig

Mechwart tér végig

Mecset utca 1-11. és páros oldal végig

Rómer Flóris utca 1-37. és 2-10.

Turbán utca végig

Türbe tér végig

3. körzet:

Telephelye: Bp. Fazekas u. 19-23.

Bodrog utca végig

Frankel Leó út 1-13.

Frankel Leó út 2-22.

Henger utca végig

Királyfürdő utca végig

Lipthay utca végig

Margit körút 2-38.

Tölgyfa utca 12-től végig, 11-19.

4. körzet:

Telephelye: Bp. Rét utca 3.

Bem József tér végig

Bem József utca végig

Bem rakpart 46-56-ig,

Fekete Sas utca végig

Fő utca 75-83.

Fő utca 80- végig

Ganz utca végig

Kacsa utca páratlan oldal végig

Kandó Kálmán utca végig

Medve utca 19- végig

Medve utca 32- végig

Tölgyfa utca 2-10.

5. körzet:

Telephelye: Bp. Rét utca 3.

Bem rakpart 29-44.

Csalogány utca 3-19.

Fazekas utca páratlan oldal végig

Fő utca 45-73.

Fő utca 62-78.

Gyorskocsi utca 17- végig

Gyorskocsi utca 20- végig

Horvát utca páratlan oldal végig

Kacsa utca páros oldal végig

Medve utca 1-17.

Medve utca 2-30.

Nagy Imre tér végig

Vitéz utca végig

6. körzet:

Telephelye: Bp. Fazekas u. 19-23.

Horvát utca páros oldal végig

Kapás utca 24-50.

Kapás utca 41-től végig

Margit körút 40-48.

Szász Károly utca végig

Varsányi Irén utca 1-3.

7. körzet:

Telephelye: Bp. Rét utca 3.

Ady Endre utca 1.

Buday László utca 2-8.

Erőd utca 10-22. és 11-től végig

Fényes Elek utca páratlan oldal végig

Keleti Károly utca 1-9.

Kitaibel Pál utca 7-től végig

Margit körút 50-60.

Margit körút 51-67.

Petrezselyem utca páratlan oldal végig

Rózsahegy utca páros oldal végig

Varsányi Irén utca 5-9.

8. körzet:

Telephelye: Bp. Rét utca 3.

Bajvívó utca végig

Csalogány utca 21-43.

Csapláros utca végig

Erőd utca 1-9.

Erőd utca 2-8.

Fazekas utca 6-tól végig a páros oldal

Jurányi utca 1-től végig páratlan oldal

Kapás utca 5-31.

Kapás utca 6-22.

Varsányi Irén utca 11-21-ig

Varsányi Irén utca 2-36-ig

9. körzet:

Telephelye: Bp. Ady Endre utca 1.

Aranka utca végig

Bimbó út 40-42-ig

Felvinci út 1-19-ig

Keleti Károly utca 15-től páratlan oldal végig

Marczibányi tér 8-13-ig

Margit tér végig

Rét utca végig

Ribáry utca végig

Tulipán utca végig

10. körzet:

Telephelye: Bp. Ady Endre utca 1.

Alvinci út 1-13.

Baka utca végig

Felvinci út 2-10.

Fényes Elek utca páros oldal végig

Keleti Károly utca 28/a-52.

Kis Rókus utca végig

Kitaibel Pál utca 1-5.

Kitaibel Pál utca 2-12.

Lövőház utca 17-39.

Marczibányi tér 1-7.

Margit körút 69-89.

Petrezselyem utca páros oldal végig

Tizedes utca végig

11. körzet:

Telephelye: Bp. Komjádi Béla utca 3.

Barlang utca végig

Boróka utca páratlan oldal végig

Boróka utca 6-tól végig

Felső Zöldmáli út 2-50.

Ferenchegyi lépcső végig

Ferenchegyi út 1-15.

Hármashatárhegyi út végig

Józsefhegyi lépcső végig

Józsefhegyi utca végig

Karszt utca végig

Lívia utca végig

Mecenzéf utca végig

Pusztaszeri út 36-66.

Szemlőhegy utca 29-től végig

Szemlőhegy utca 40-től végig

Szépvölgyi út 50-128-ig

Szeréna köz végig

Szeréna út 32-től végig

Szeréna út 35-től végig

Zöldmáli lejtő végig

Zsindely utca végig

12. körzet:

Telephelye: Bp. Komjádi Béla utca 3.

Alsó Zöldmáli út végig

Bécsi út páros oldal végig

Boróka utca 2-4.

Cserfa utca végig

Daru utca végig

Felhévízi utca végig

Felső Zöldmáli út 1-59.

Kilátás utca végig

Kolozsvári Tamás utca végig

Lublói utca végig

Pusztaszeri köz végig

Pusztaszeri út 1-55-ig

Pusztaszeri út 2-34-ig

Repkény utca végig

Szépvölgyi út 8-48

Ürömi köz végig

Ürömi utca 1-től végig

Ürömi utca 34-től végig

13. körzet:

Telephelye: Bp. Komjádi Béla utca 3.

Árpád fejedelem útja 25-48-ig

Bécsi út 1-35-ig

Frankel Leó út 67-141-ig

Lukács utca végig

Sajka utca végig

Szépvölgyi út 2/a.,b.-6-ig

Zsigmond tér 1-8.

14. körzet:

Telephelye: Komjádi Béla utca 3.

Apolka u. végig

Apostol utca 15-től végig

Apostol utca 18-tól végig

Csejtei köz végig

Csejtei utca végig

Darázs utca végig

Fajd utca végig

Frankel Leó út 82-114.

Kavics utca 5-től végig

Kavics utca 8-tól végig

Lajos utca végig

Palatinus utca végig

Sarolta utca végig

Szemlőhegy utca 25-27.

Szemlőhegy utca 26-38.

Szeréna út 1-33.

Szeréna út 2-30.

Ürömi utca 2-32.

Vérhalom utca 1-29.

Vérhalom utca 2-8.

Zsigmond tér 9-13.

15. körzet:

Telephelye: Bp. Komjádi Béla utca 3.

Árpád fejedelem útja 1-24.

Dara utca végig

Frankel Leó út 21-57.

Frankel Leó út 28-80.

Harcsa utca végig

Kavics utca 1-3 és 2/a„ 2/b.

Komjádi Béla utca végig

Zsigmond köz végig

Zsigmond tér 1/A és 1/B

16. körzet:

Telephelye: Bp. Vérhalom tér 10.

Ady Endre utca 3-19/b.

Apostol utca 11-13.

Apostol utca 2-16.

Bolyai utca végig

Borbolya utca végig

Buday László utca 10-20-ig

Kút utca végig

Levél utca végig

Orgona utca végig

Rómer Flóris utca 12-60-ig

Rómer Flóris utca 39-61-ig

Rózsahegy utca páratlan oldal végig

Veronika utca végig

Vérhalom utca 10-18/B

Zivatar utca végig

17. körzet:

Telephelye: Bp. Vérhalom tér 10.

Áfonya utca végig

Áldás utca végig

Berkenye utca végig

Cserje utca végig

Eszter utca páratlan oldal végig

Mandula utca végig

Pajzs utca 14-től végig

Pajzs utca 13-tól végig

Palánta utca végig

Szemlőhegy utca 1-23/c.

Szemlőhegy utca 2-24.

Szépecske utca végig

Vérhalom tér végig

Vérhalom utca 20-tól végig

Vérhalom utca 31-től végig

18. körzet:

Telephelye: Bp. Vérhalom tér 10.

Ady Endre utca 28-30-ig

Ady Endre utca 21-27-ig,

Alsó Törökvész út végig

Árvácska utca végig

Barsi utca végig

Bimbó út 29-91-ig

Bimbó út 44-90-ig

Bogár utca 2-26-ig

Eszter utca páros oldal végig

Füge utca páros oldal végig

Pajzs utca 1-11-ig

Pajzs utca 2-12-ig

Tapolcsányi utca végig

19. körzet:

Telephelye: Bp. Vérhalom tér 10.

Bég utca végig

Bogár utca páratlan oldal végig

Cimbalom köz végig

Cimbalom utca végig

Gábor Áron utca 51-től végig

Kupeczky utca végig

Mák utca végig

Pentelei Molnár utca végig

Pusztaszeri út 68-84.

Szpáhi utca végig

Törökvész út 1-15-ig

Törökvész út 2-34-ig

Tövis utca 1-25-ig

Tövis utca 2-40-ig

Vend utca 1-17.

Vend utca 2-14.

20. körzet:

Telephelye: Bp. Lotz Károly utca 10.

Alvinci út 15-től végig

Alvinci út 22-től végig

Balogvár utca végig

Bimbó út 92-124.

Bimbó út 93-115.

Bogár lépcső végig

Bogár utca 28-40.

Detrekő utca végig

Endrődi Sándor utca 1-11.

Endrődi Sándor utca 2-32-ig

Felvinci út 12-22.

Felvinci út 21-39.

Fillér lépcső végig

Fillér utca 53-95.

Fillér utca 70-től végig

Gábor Áron utca 41-49-ig

Kapor utca végig

Kopogó lépcső végig

Lévay utca végig

Rókushegyi lépcső 2-16-ig

21. körzet:

Telephelye: Bp. Lotz Károly utca 10.

Balogh Ádám utca 1-13.

Balogh Ádám utca 2-16.

Battai út páros oldal végig

Bimbó út 206-234-ig, 213-tól végig

Cirok utca páratlan oldal végig

Csévi köz végig

Csévi utca végig

Ditró utca végig

Hegyi utca végig

Hűvösvölgyi út 24-60.

Hűvösvölgyi út 27-81.

Kapy utca 1-39.

Kapy utca 2-34.

Kelemen László utca végig

Keskeny utca páratlan végig

Krecsányi utca végig

Napraforgó köz páros oldal végig

Orsó utca 51-61-ig

Orsó utca 52-64-ig

Pasaréti köz végig

Pasaréti tér végig

Sodrás utca végig

Szilfa utca végig

22. körzet:

Telephelye: Bp. Lotz Károly utca 10.

Battai lépcső végig

Battai út páratlan oldal végig

Cirok utca páros oldal végig

Csalán köz végig

Csalán út végig

Hűvösvölgyi út 62-76-ig

Hűvösvölgyi út 83-105-ig

Nagybányai lépcső végig

Nagybányai út 1-69-ig, 2-62-ig

Napraforgó köz páratlan oldal végig

Napraforgó utca végig

Napvirág utca végig

Pasaréti út 129-195-ig

Széplak utca végig

Versec sor 2-20-ig, 1-21-ig

Vöröstörony utca végig

Zuhatag sor végig

Zsemlye utca végig

23. körzet:

Telephelye: Bp. Széher út 73.

Budakeszi út páratlan oldal végig,

Dénes utca végig

Hárshegyi út végig

Hűvösvölgyi út 12-22-ig

Irén utca végig

Kőhárs utca végig

Kuruclesi út végig

Labanc út végig

Pálos utca végig

24. körzet:

Telephelye: Bp. Lotz Károly utca 10.

Csopaki utca végig

Fillér utca 44-68-ig

Gyergyó utca páratlan oldal végig

Hankóczy Jenő utca 1-15.

Hankóczy Jenő utca 2-10.

Hargita utca végig

Herman Ottó út 1-17-ig

Herman Ottó út 2-4.

Lorántffy Zsuzsanna lépcső végig

Lorántffy Zsuzsanna út végig

Pasaréti út 1-13.

Pasaréti út 2-28.

Présház utca végig

Rhédey utca végig

Ruszti út végig

Szilágyi Erzsébet fasor 49-77-ig

Trombitás út 22- végig

Trombitás út 25- végig

Vadorzó utca végig

Zilah utca páratlan oldal végig

25. körzet:

Telephelye: Bp. Lotz Károly utca 10.

Gábor Áron utca 1-13-ig

Gábor Áron utca 2-16-ig

Házmán utca végig

Hidász utca 1-17.

Hűvösvölgyi út 1-5.

Küküllő utca végig

Lotz Károly utca végig

Lupény utca végig

Nagyajtai utca 1-11.

Nagyajtai utca 2-12.

Pasaréti út 41-87.

Pasaréti út páros oldal 48-82-ig és 90-től végig

Pázsit utca végig

Szilágyi Erzsébet fasor 105- végig

Torockó tér végig

Torockó utca 25-től végig

Torockó utca 28-30.

Volkmann utca végig

26. körzet:

Telephelye: Bp. Lotz Károly utca 10.

Bimbó út 145-189-ig

Bimbó út 160-204-ig

Branyiszkó út 2-16-ig

Branyiszkó út 1-9-ig

Endrődi köz végig

Endrődi Sándor utca 34-74-ig

Fenyves lejtő végig

Fenyves lépcső

Fenyves utca végig

Harangvirág utca végig

Hidász utca 19-től végig

Hidász utca 2-től végig

Hűvösvölgyi út 2-10.

Hűvösvölgyi út 7-25.

Nagy Lajos tér végig

Orsó utca 1-49.

Orsó utca 2-50.

Pasaréti út 84-88.

Pasaréti út 89-127.

Prímás utca végig

Riadó utca végig

Rügy utca 1-7-ig

Rügy utca 2-14-ig

Sövény utca végig

27. körzet:

Telephelye: Bp. Lotz Károly utca 10.

Ábrányi Emil utca végig

Bimbó köz végig

Bimbó út 117-143.

Bimbó út 126-158.

Branyiszkó út 11-31.

Branyiszkó út 18-38.

Gábor Áron utca 15-39.

Gábor Áron utca 18-54.

Guyon köz végig

Guyon Richard utca végig

Hankóczy Jenő utca 26-34.

Hankóczy Jenő utca 33-tól végig

Herman Ottó út 28-40.

Herman Ottó út 37-49.

Lepke köz végig

Lepke utca végig

Lóczy Lajos utca végig

Nagyajtai utca 13-tól-19-ig

Orló utca végig

Tüske köz végig

Tüske utca végig

Vadrózsa utca végig

Virág árok végig

28. körzet:

Telephelye: Bp. Lotz Károly utca 10.

Gyergyó utca páros oldal végig

Hankóczy Jenő utca 12-24.

Hankóczy Jenő utca 17-31.

Herman Ottó út 19-35.

Herman Ottó út 6-26.

Júlia utca végig

Karabély utca végig

Pasaréti út 15-39.

Pasaréti út 30-46.

Radna utca végig

Szilágyi Erzsébet fasor 79-103.

Torockó köz

Torockó utca 1-23.

Torockó utca 2-26.

Zilah utca páros végig

29. körzet:

Telephelye: Bp. Széher út 73.

Bognár utca végig

Bölöni György utca végig

Budenz út végig

Furulya utca végig

Gyémántos lépcső végig

Kuruc utca végig

Széher út 1-69/A-ig

Széher út 2-68-ig

Tárogató út 1-75.

Tárogató út 2-90.

30. körzet:

Telephelye: Bp. Csatárka út 51.

Avedik utca végig

Balogh Ádám köz végig

Balogh Ádám utca 15-tól végig

Balogh Ádám utca 18-tól végig

Bimbó út 191-től végig

Endrődi Sándor utca 13-tól végig

Fullánk utca végig

Gábor Áron köz végig

Gábor Áron utca 56-tól végig

Gárdonyi Géza út végig

Kapy utca 36-tól végig

Kapy utca 41-től végig

Majális utca végig

Rügy utca 16-tól végig

Rügy utca 9-től végig

Tömörkény utca végig

Törökvész lejtő végig

Törökvész út 36-104.

Tövis utca 27-37.

Tövis utca 42-52.

Verseghy Ferenc utca végig

Vöröstorony lépcső végig

31. körzet:

Telephelye: Bp. Csatárka út 51.

Cirbolya utca végig

Csalit utca végig

Csatárka út 11-45.

Csatárka út 16-52.

Cseppkő köz végig

Cseppkő utca 1-55.

Cseppkő utca 2-48.

Csíksomlyó utca végig

Feketefenyő utca végig

Felső Zöldmáli út 61-101.

Kecskehegyi út végig

Napsugár lépcső végig

Napsugár utca végig

Pálvölgyi út végig

Selyemakác utca végig

Szalamandra út 11-től végig

Szépvölgyi dűlő végig

Szépvölgyi köz végig

Szépvölgyi út 130-tól végig

Szépvölgyi út 153-tól végig

Szikla utca végig

Szivarfa utca végig

Tiszafa utca végig

Turista út végig

Vihorlát utca 2-46.

Vihorlát utca 1-35.

Vörösberkenye utca végig

Zöldkert út páratlan oldal végig

Zöldkő utca 1-15-ig

Zöldkő utca 2-18-ig

Zöldlomb utca 2-50.

Zöldlomb utca 1-37.

32. körzet:

Telephelye: Bp. Csatárka út 51.

Ali utca végig

Baba utca végig

Búzavirág utca végig

Felső Zöldmáli út 52-98-ig

Ferenchegyi út 17-től végig

Ferenchegyi út páros oldal

Gomba utca végig

Kulpa utca végig

Muraközi utca végig

Őzgida utca végig

Pitypang utca 1-5-ig

Pitypang utca 2-6-ig

Pusztaszeri út 59-95-ig

Törökvész út 17-93-ig

Vend utca 16-tól végig

Vend utca 19-től végig

Zuhany utca végig

33. körzet:

Telephelye: Bp. Csatárka út 51.

Batyu utca végig

Csatárka köz végig

Csatárka út 1-7-ig, 47-től végig

Csatárka út 8-10-ig, 54-től végig

Cseppkő utca 50-től végig

Cseppkő utca 57-től végig

Felső Zöldmáli út 100-tól végig

Felső Zöldmáli út 103-tól végig

Glück Frigyes út végig

Látóhegyi út végig

Nagybányai út 64-től végig

Nagybányai út 71-től végig

Pitypang utca 7-től végig

Pitypang utca 8-tól végig

Ruthén út végig

Szalamandra köz végig

Szalamandra út 1-9/B-ig,

Szalamandra út páros oldal végig

Törökvész út 106-tól végig

Törökvész út 95-től végig

Utas utca végig

Verecke köz végig

Verecke lépcső végig

Verecke út végig

Vöröstorony lejtő végig

Zöldkert út páros oldal végig

Zöldkő utca 17-től végig

Zöldkő utca 20-tól végig

Zöldlomb utca 52-től végig

34. körzet:

Telephelye: Bp. Fillér utca 12.

Ezredes utca végig

Fillér utca 12-24-ig

Fillér utca 13-31-ig

Forint utca végig

Garas utca páratlan oldal végig

Káplár utca páros oldal végig

Lövőház utca 26-34-ig

Nyúl utca végig

Szilágyi Erzsébet fasor 1-21-ig

Várfok utca II. kerületi része

Vérmező út II. kerületi része

35. körzet:

Telephelye: Bp. Fillér utca 12.

Dékán utca páros oldal végig

Fillér utca 1-11-ig

Fillér utca 2-10-ig

Káplár utca páratlan oldal végig

Lövőház utca 16/a-24.

Széll Kálmán tér végig

Pengő köz végig

Pengő utca végig

Retek utca 15-35-ig

Retek utca 18-34-ig

36. körzet:

Telephelye: Bp. Fillér utca 12.

Alvinci út 2-20.

Érmelléki utca végig

Ervin utca végig

Fillér utca 26-42.

Fillér utca 33-51.

Garas utca páros oldal végig

Rókushegyi lépcső páratlan oldal végig

Szilágyi Erzsébet fasor 23-47.

Trombitás út 2-20.

Trombitás út 1-23.

37. körzet:

Telephelye: Bp. Fillér utca 12.

Bakfark Bálint utca végig

Csalogány utca 45/b-től végig

Dékán utca páratlan oldal végig

Fény utca végig

Jurányi utca páros oldal végig

Lövőház utca 1-15-ig

Lövőház utca 2-14-ig

Margit körút 62-64-ig

Margit körút 91-105.

Retek utca 1-13-ig

Retek utca 2-16-ig

Széna tér

Varsányi Irén utca 23-35-ig

Varsányi Irén utca 38-38/c.

Varsányi udvar végig

38. körzet:

Telephelye: Bp. Széher út 73.

Alsó Völgy utca végig

Csibor utca végig

Fekete István utca végig

Görgényi út végig

Heinrich István utca végig

Hűvösvölgyi sétány végig

Hűvösvölgyi út 177-185.

Hűvösvölgyi út 78-90.

Keselyű út végig

Kondorkert utca végig

Kondor út végig

Madár utca végig

Modori utca végig

Nyéki út végig

Ötvös János utca végig

Páfránykert utca végig

Páfrányliget utca végig

Páfrány út végig

Pasaréti út 197-201.

Szalonka út végig

Szalonkales utca végig

Széphalom utca végig

Szerb Antal utca végig

Vadaskerti utca végig

Völgy utca végig

Zuhatag utca

39. körzet:

Telephelye: Bp. Széher út 73.

Hűvösvölgyi út 107-175.

Hűvösvölgyi út 92-134.

Lipótmezei út végig

Széher út 70-től végig

Széher út 71-től végig

Tárogató lejtő végig

Tárogató út 77-től végig

Tárogató út 92-től végig

Tótasszonyi út végig

40. körzet:

Telephelye: Bp. Hunyadi János utca 81-85.

Aranybulla utca végig

Álmos vezér utca végig

Badacsony utca végig

Bajnok utca végig

Botond vezér utca végig

Buda vezér utca végig

Bulcsu vezér utca végig

Csatlós utca végig

Cserge utca végig

Csongor utca végig

Csurgó utca végig

Dombos utca 1-29, 2-40.

Duna utca végig

Egres utca végig

Ellák utca végig

Előd vezér utca végig

Emese utca végig

Fáklyaliliom utca végig

Gémes utca végig

Gyöngyvér utca végig

Honfoglalás utca végig

Huba vezér utca végig

József Attila útja végig

Kaptató utca

Kárpát utca végig

Kér utca végig

Kerekhegyi utca végig

Kerényi Frigyes utca 1-27-ig

Kerényi Frigyes utca 8-20-ig

Keszi utca végig

Kisfaludy utca végig

Koppány vezér utca végig

Kőfejtő utca végig

Labdarózsa utca végig

Líra utca végig

Magdolna utca végig

Máriaremetei út 118-tól 216-ig

Máriaremetei út 133-tól 199-ig

Mátra utca végig

Méh utca végig

Miatyánk utca 2-8-ig

Miatyánk utca 1-7-ig

Muflon utca végig

Orom utca végig

Ördögárok utca 129-től végig

Ördögárok utca 150-től végig

Ösvény utca végig

Patróna utca végig

Péch Antal utca végig

Remetevölgy utca végig

Simon utca végig

Som utca végig

Szegedi Róza utca végig

Szent Gellért utca végig

Szent József utca végig

Szirom utca végig

Tas vezér utca végig

Tátra utca végig

Tisza utca végig

Töhötöm vezér utca végig

Tujafa utca végig

Vajk fejedelem utca végig

Zerind vezér utca végig

Zuzmó utca végig

Zsíroshegyi út 68-tól végig

Zsíroshegyi út 77-től végig

Zsolt fejedelem utca végig

41. körzet:

Telephelye: Bp. Hunyadi János utca 81-85.

Bükkfa utca 1-5.

Bükkfa utca 2-8.

Gerbera utca végig

Géza fejedelem útja végig

Gyalogos köz végig

Gyöngyvirág utca végig

Határ utca végig

Hidegkúti út 2-32.

Hidegkúti út 1-31.

Hímes utca végig

Hűvösvölgyi út 136-tól végig

Hűvösvölgyi út 187-től végig

Kenyérmező utca végig

Láncfű utca végig

Mária utca végig

Máriaremetei út 1-93-ig

Máriaremetei út 2-80-ig

Nádor utca végig

Nagyboldogasszony tér végig

Nagyrét utca végig

Ördögárok utca 1-89-ig

Ördögárok utca 2-4-től-106-ig

Piszke utca végig

Pozsonyi utca 1-9-ig

Pozsonyi utca 2-10-ig

Rezeda utca végig

Rigó utca végig

Rózsa utca végig

Szépilona utca végig

Szipka utca végig

Tárnok utca végig

Titán utca végig

Toldi Miklós utca végig

Torda utca végig

Turul köz végig

Uzsoki utca végig

Vezér utca végig

Villám utca végig

Zsíroshegyi út 1-31-ig

Zsíroshegyi út 2-28-ig

42. körzet:

Telephelyei: Bp. Hunyadi János utca 81-85.

Bp. Kútföldi út 1/a.

Ábránd utca végig

Apáca utca végig

Arany János tér végig

Arany János utca végig

Birsalma utca végig

Bocskai István útja végig

Dámvad utca végig

Dutka Ákos utca végig

Feketefej utca végig

Feketerigó utca végig

Gyulai Pál utca végig

Hársalja utca végig

Hársfavirág utca végig

Hírnök utca végig

Homokóra utca végig

Irányi Dániel utca végig

Kassa utca végig

Kecskerágó utca végig

Kerényi Frigyes utca 2-6.

Kinizsi Pál utca végig

Kolozsvár utca végig

Kútföldi utca végig

Máriaremetei út 82-116-ig

Máriaremetei út 95-131-ig

Nádasdy Ferenc utca végig

Nagykovácsi út végig

Nyáry Pál utca végig

Ördögárok utca 108-148-ig

Ördögárok utca 91-127-ig

Pipitér utca végig

Rákóczi utca 61-től végig

Rákóczi utca 64-től végig

Rézsű utca végig

Sasbérc utca végig

Síp utca 1-5. páros oldal

Szabadság tér végig

Szakadék út végig

Szép Juhászné köz végig

Szép Juhászné út végig

Szent István utca végig

Szent László utca végig

Táltos utca végig

Tamara utca végig

Tompa Mihály utca végig

Turul utca végig

Üdülő út végig

Vakond utca végig

Zrínyi Miklós út végig

Zsíroshegyi út 30-66-ig

Zsíroshegyi út 33-75-ig

43. körzet:

Telephelye: Bp. Hunyadi János utca 81-85.

Arad utca végig

Bercsényi utca végig

Bethlen Gábor utca végig

Brassó utca végig

Budajenő utca végig

Bükkfa utca 10-től végig

Bükkfa utca 7-től végig

Cenk utca végig

Dés utca végig

Eskü utca végig

Fejsze utca végig

Galóca utca végig

Gyopár utca végig

Harmatcsepp utca végig

Hidegkúti út 33-69.

Hidegkúti út 34-102,

Hunyadi János utca végig

Imola utca végig

Járóka utca végig

Kossuth Lajos utca végig

Kő utca végig

Kőhegyi út végig

Liliom utca végig

Malom csárda utca végig

Máriahegy dűlő

Máriahegy utca végig

Nedű utca végig

Petőfi utca végig

Pozsonyi utca 11-től végig

Pozsonyi utca 12-től végig

Rákóczi utca 1-59-ig

Rákóczi utca 2-62-ig

Rend utca végig

Rodostó utca 1-től-23-ig

Rodostó utca 2-től-16-ig

Síp utca 7-től végig

Széchenyi utca végig

Szegfű utca végig

Szilágyi Erzsébet utca végig

Vadalma utca végig

Vadkörte utca végig

Viola utca végig

Zrínyi utca 1-23-ig és 2-22-ig

44. körzet:

Telephelye: Bp. Hunyadi János utca 81-85.

Árpád utca végig

Bátori László utca végig

Csokonai utca végig

Deák Ferenc utca végig

Dózsa György utca végig

Emelkedő utca végig

Fenyőerdő utca végig

Gazda utca végig

Gazda köz végig

Gercse utca végig

Gesztenyefa utca végig

Hideg utca végig

Hidegkúti út 104-166.

Honvéd utca végig

Jegesmedve lejtő végig

Jegesmedve utca végig

Jókai utca végig

Kánya utca végig

Kardos utca végig

Kertváros utca végig

Kővári út végig

Kulcs utca végig

Mester utca végig

Mikszáth Kálmán utca végig

Nóra utca végig

Paprikás köz

Patakhegyi utca végig

Rákos köz végig

Rákos utca végig

Szepesi utca végig

Szirt utca végig

Templom kert végig

Zárda utca végig

45. körzet:

Telephelye: Bp. Községház utca 12.

Bölény utca végig

Bujdosó köz végig

Díszfű utca végig

Golfütő utca végig

Gyíkfű utca végig

Hidegkúti út 168-tól végig

Hidegkúti út 169-től végig

Jánosbogár utca végig

Kilincs utca végig

Kisgazda utca végig

Kont vezér utca végig

Köztársaság utca végig

Léc utca végig

Leshegy utca végig

Máriaremetei út 201-től végig

Máriaremetei út 218-tól végig

Örökzöld utca végig

Pallér utca végig

Sólyomvölgy utca végig

Szabadság utca 19-től végig

Szabadság utca 36-tól végig

Szarvashegy utca végig

Szívvirág utca végig

Tárkony utca végig

Temető utca végig

Templom köz végig

Templom utca végig

Testvér köz végig

Tópart köz végig

Tópart utca végig

Tökhegyi út végig

Újsor utca végig

Úrbéres utca végig

Üvegház utca végig

Vadetető utca végig

Váry köz végig

Véka utca végig

Vízesés utca végig

Vízmosás utca végig

Zsellér utca végig

46. körzet:

Telephelye: Bp. Községház utca 12.

Áchim András utca végig

Árpád pihenő végig

Árpád tér végig

Aszú köz végig

Aszú utca végig

Attila utca végig

Delta utca végig

Dér utca végig

Dombos utca 31-től végig

Dombos utca 42-től végéig

Fuvola utca végig

Hidegkúti út 71-167-ig

Kadarka utca végig

Kazinczy utca végig

Kerényi Frigyes utca 29-től és -22-től végéig

Kerényi Frigyes köz végig

Kevélyhegyi utca végig

Kisasszony utca végig

Kokárda utca végig

Kökény utca végig

Kölcsey utca végig

Körös utca végig

Kőrózsa utca végig

Kövidinka utca végig

Községház utca végig

Lehel utca végig

Len utca végig

Miatyánk utca 9-től végig

Miatyánk utca 10-től végig

Mikes Kelemen utca végig

Mészégető utca

Muhar utca végig

Noémi utca végig

Nyár utca végig

Párás utca végig

Pinceszer utca végig

Rodostó utca 18-től végig

Rodostó utca 25-től végig

Sóvirág utca végig

Szabadság utca 1-től-17-ig

Szabadság utca 2-34-ig

Szamos utca végig

Szamorodni utca végig

Táncsics Mihály utca végig

Várhegy utca végig

Vörösmarty utca végig

Zrínyi utca 24-től végig és 25-től végig

2. melléklet * 

A II. kerület közigazgatási területén lévő, gyermekeket ellátó háziorvosi körzetek utcajegyzéke

1. körzet:

Telephelye: Bp. Rét utca 3.

Ady Endre utca végig

Alvinci út 2-22/B-ig, 1-37-ig

Aranka utca végig

Árvácska utca végig

Barsi utca végig

Bimbó út 1-95.

Bimbó út 2-100.

Buday László utca 1-3.

Buday László utca 2-8/b.

Felvinci út végig

Fény utca páros oldal végig

Fényes Elek utca végig

Fillér utca 1-29.

Füge utca végig

Forint utca végig

Káplár utca 10/a és 10/b.

Káplár utca 11-17.

Kapor utca végig

Keleti Károly utca végig

Kis Rókus utca végig

Kitaibel Pál utca végig

Marczibányi tér

Margit körút 47-89.

Pajzs utca 1-9-ig, 2-28-ig

Petrezselyem utca végig

Rét utca végig

Ribáry utca végig

Rózsahegy utca páros oldal végig

Tapolcsányi utca végig

Tizedes utca végig

Tulipán utca végig

2. körzet:

Telephelye: Bp. Rét utca 3.

Bajvívó utca végig

Baka utca végig

Bakfark Bálint utca végig

Bem József utca páros oldal végig

Csalogány utca végig

Csapláros utca végig

Ezredes utca végig

Erőd utca végig

Fény utca páratlan oldal végig

Fillér utca 2-26.

Horvát utca 2-36-ig

Jurányi utca végig

Kapás utca 3-53.

Kapás utca 4-50.

Káplár utca 2-8-ig

Káplár utca 3-9-ig

Lövőház utca végig

Margit körút 40-66-ig, 91-105-ig

Széll Kálmán tér végig

Szilágyi Erzsébet fasor 1-15-ig

Pengő utca és köz végig

Retek utca végig

Szász Károly utca végig

Széna tér végig

Várfok utca II. kerületi része

Varsányi Irén utca végig

Varsányi udvar végig

Vérmező út végig

3. körzet:

Telephelye: Bp. Rét utca 3

Áldás utca végig

Apostol utca 1-13.

Apostol utca 2-30.

Berkenye utca végig

Bolyai utca végig

Borbolya utca végig

Buday László utca 5-13-ig, 10-18-ig

Cserfa utca végig

Cserje utca végig

Eszter utca végig

Fajd utca végig

Fazekas utca páros oldal végig

Fekete Sas utca végig

Fő utca páratlan oldal

Frankel Leó út 1-5-ig

Ganz utca végig

Gül Baba utca 16-36.

Henger utca végig

Királyfürdő utca végig

Kút utca végig

Levél utca végig

Mandula utca végig

Margit körút 7-45.

Margit tér végig

Margit utca végig

Mechwart tér

Mecset utca 2-14.

Mecset utca 9-13.

Medve utca 10-től végig

Nagy Imre tér végig

Orgona utca végig

Palánta utca végig

Rómer Flóris utca végig

Rózsahegy utca páratlan oldal

Szemlőhegy utca végig

Tölgyfa utca végig

Turbán utca végig

Üstökös utca végig

Vérhalom utca végig

Veronika utca végig

Zivatar utca végig

4. körzet:

Telephelye: Bp. Csatárka út 51.

Barlang utca végig

Cirbolya utca végig

Csalit utca végig

Csatárka út 1-től 45-ig, 8-tól 58-ig

Feketefenyő utca végig

Felső Zöldmáli út végig

Ferenchegyi lépcső végig

Ferenchegyi út végig

Gomba utca végig

Hármashatárhegyi út végig

Karszt utca végig

Kecskehegyi út végig

Kulpa utca végig

Muraközi utca végig

Pitypang utca végig

Pusztaszeri út 27-től- végig

Pusztaszeri út 38-tól- végig

Selyemakác utca végig

Szépvölgyi dűlő végig

Szépvölgyi köz végig

Szépvölgyi út 126-tól- végig

Szépvölgyi út 155-től- végig

Szikla utca végig

Szivarfa utca végig

Tiszafa utca végig

Törökvész út 1-97.

Törökvész út 2-32.

Vend utca 19-től- végig

Vend utca 24-től- végig

Verecke köz végig

Vörösberkenye utca végig

Zöldlomb utca végig

Zuhany utca végig

Zsindely utca végig

5. körzet:

Telephelye: Bp. Csatárka út 51.

Ali utca végig

Baba utca végig

Batyu utca végig

Búzavirág utca végig

Csatárka köz végig

Csatárka út 61-től 73/d-ig, 66-tól 80-ig

Cseppkő köz végig

Cseppkő utca végig

Csíksomlyó utca végig

Gárdonyi Géza út végig

Görgényi út végig

Kondor út végig

Kondorkert utca végig

Látóhegyi út végig

Madár utca végig

Majális utca végig

Nagybányai lépcső végig

Nagybányai út 62-től- végig

Nagybányai út 63-tól- végig

Napsugár lépcső végig

Napsugár utca végig

Napvirág utca végig

Őzgida utca végig

Páfránykert utca végig

Páfrányliget utca végig

Pálvölgyi út végig

Ruthén út végig

Szalamandra köz végig

Szalamandra út végig

Szalonka út 10-től végig

Szalonkales utca végig

Tömörkény utca végig

Törökvész út 32-től - végig,

Törökvész út 99-től - végig

Turista út végig

Utas utca végig

Verecke út, lépcső végig

Verseghy Ferenc utca végig

Vihorlát utca végig

Vöröstorony lépcső végig

Zöldkert út végig

Zöldkő utca végig

6. körzet:

Telephelye: Bp. Pasaréti út 67-69.

Balogh Ádám köz végig

Balogh Ádám utca mindkét oldal végig

Battai lépcső végig

Battai út mindkét oldal végig

Bimbó út 189-től végig

Bimbó út 204-től végig

Cirok utca mindkét oldal végig

Csalán köz végig

Csalán út végig

Csévi köz végig

Csévi utca végig

Ditró utca végig

Hegyi utca végig

Hűvösvölgyi út 31-47-ig

Kapy utca végig

Kelemen László utca végig

Keselyű út végig

Krecsányi utca végig

Nagybányai út 2-60-ig

Nagybányai út 1-61/a-ig

Napraforgó utca és köz végig

Orsó utca 51-től végig és -52-től végig

Páfrány út végig

Pasaréti köz végig

Pasaréti tér végig

Pasaréti út 92-től végig és 129-től végig

Szalonka út 1-09-ig

Széplak utca végig

Szilfa utca végig

Vöröstorony lejtő végig

Vöröstorony utca végig

Zuhatag sor végig

7. körzet:

Telephelye: Bp. Pasaréti út 67-69.

Alsó Völgy utca végig

Bognár utca végig

Bölöni György utca végig

Csibor utca végig

Fekete István utca végig Furulya utca végig Heinrich István utca végig Hűvösvölgyi út 24-től végig Hűvösvölgyi út 49-től végig Keskeny utca végig Kuruc utca végig

Lipótmezei út végig

Modori utca végig Nyéki út végig Ötvös János utca Széphalom utca Szerb Antal utca Tárogató út végig Tárogató lejtő végig Vadaskerti utca Versec sor végig Völgy utca végig

Zuhatag utca végig Zsemlye utca végig

8. körzet:

Telephelye: Bp. Pasaréti út 67-69.

Budakeszi út páratlan oldal

Budenz út végig

Dénes utca végig

Gyémántos lépcső végig

Hárshegyi út végig

Hűvösvölgyi út 2-22-ig

Irén utca végig

Kuruclesi út végig

Labanc út végig

Pálos utca végig

Szakadék út végig

Széher út végig

Szépecske u. végig

Szép Juhászné köz végig

Szép Juhászné út végig

Üdülő út végig

9. körzet:

Telephelye: Bp. Pasaréti út 67-69.

Alvinci út 24-től - végig

Balogvár utca végig

Bimbó út 102-144.

Bimbó út 97-133.

Csopaki utca végig

Detrekő utca végig

Endrődi köz végig

Endrődi Sándor utca 1-től 27-ig

Endrődi Sándor utca 2-24-ig

Fillér lépcső végig

Fillér utca 54-től- végig

Fillér utca 57-től- végig

Gábor Áron köz végig

Gábor Áron utca 13-49.

Gábor Áron utca 20-80.

Gyergyó utca végig

Hankóczy Jenő utca végig

Hargita utca végig

Herman Ottó út végig

Karabély utca végig

Kopogó lépcső végig

Lévay utca végig

Lóczy Lajos utca végig

Lorántffy Zsuzsanna lépcső végig

Lorántffy Zsuzsanna út páros oldal végig

Nagyajtai utca 13-19.

Pasaréti út 1-39.

Pasaréti út 2-50.

Présház utca végig

Radna utca végig

Rhédey utca végig

Rókushegyi lépcső végig

Ruszti út végig

Szilágyi Erzsébet fasor 45-89.

Torockó köz végig

Torockó tér végig

Torockó utca teljes

Tövis utca 29-től végig

Tövis utca 40-től végig

Trombitás út 20-tól végig

Trombitás út 23-tól végig

Vadorzó utca végig

Vadrózsa utca végig

Zilah utca végig

10. körzet:

Telephelye: Bp. Pasaréti út 67-69.

Ábrányi Emil utca végig

Avedik utca végig

Bimbó köz végig

Bimbó út 135-187.

Bimbó út 146-202.,

Branyiszkó út végig

Érmelléki utca végig

Ervin utca végig

Fenyves lejtő végig

Fenyves lépcső végig

Fenyves utca végig

Fillér utca 30-tól-52-ig.

Fillér utca 31-tól-55-ig.

Fullánk utca végig

Gábor Áron utca 1-11.

Gábor Áron utca 2-18.

Garas utca 1-13-ig

Garas utca 2-16-ig

Guyon köz végig

Guyon Richárd utca végig

Harangvirág utca végig

Házmán utca végig

Hidász utca végig

Hűvösvölgyi út 1-29.

Júlia utca végig

Küküllő utca végig

Lepke köz végig

Lepke utca végig

Lorántffy Zsuzsanna út páratlan oldal végig

Lotz Károly utca végig

Lupény utca végig

Nagy Lajos tér végig

Nagyajtai utca 1-től-11-ig.

Nagyajtai utca 2-től-12-ig.

Nyúl utca végig

Orló utca végig

Orsó utca 1-49.

Orsó utca 2-50.

Pasaréti út 41-125.

Pasaréti út 52-90

Pázsit utca végig

Prímás utca végig

Riadó utca végig

Rügy utca 1-5-ig és 2-től - 10-ig

Sodrás utca végig

Sövény utca végig

Szilágyi Erzsébet fasor 91-től végig

Szilágyi Erzsébet fasor 17-43-ig

Trombitás út 1-21.

Trombitás út 2-18.

Tüske köz végig

Tüske utca végig

Virág árok végig

Volkmann utca végig

11. körzet:

Telephelye: Bp. Rét u.3.

Apostol utca 15-től végig

Árpád fejedelem útja 1-49.

Árpád fejedelem útja 2-48.

Bem József utca páratlan oldal

Bem József tér végig.

Bem rakpart végig

Bécsi út 1-33.

Bécsi út 2-32.

Bodrog utca végig

Dara utca végig

Darázs utca

Fazekas utca páratlan oldal

Fő utca II. kerületi páros oldal végig

Frankel Leó út 2-től végig

Frankel Leó út 7-től végig

Gül Baba utca 2-14.

Gül Baba utca 1-től végig

Germanus Gyula park végig

Gyorskocsi utca végig

Harcsa utca végig

Horvát utca páratlan oldal végig

Kacsa utca végig

Kandó Kálmán utca végig

Kavics utca 1-től végig és 2-től végig

Kolozsvári Tamás utca végig

Komjádi Béla utca végig

Lajos utca végig

Lipthay utca végig

Lukács utca 1-3-ig.

Lukács utca 2-6-ig.

Mansfeld Péter park végig

Margit körút 1-5-ig, 2-38-ig

Mecenzéf utca végig

Mecset utca 15-től végig

Medve utca 5-23.

Palatinus utca végig

Sajka utca végig

Sarolta utca végig

Szépvölgyi út 2-6-ig

Szeréna út 1-9-ig

Szeréna út 2-8-ig

Török utca végig

Ürömi utca 1-29-ig, 2-8-ig

Vidra utca végig

Vitéz utca végig

Zsigmond köz végig

Zsigmond tér végig

12. körzet:

Telephelye: Bp. Csatárka út 51.

Áfonya utca végig

Alsó Törökvész út végig

Alsó Zöldmáli út végig

Apolka u. végig

Bég utca végig

Bogár lépcső végig

Bogár utca végig

Boróka utca végig

Cimbalom köz végig

Cimbalom utca végig

Csejtei köz végig

Csejtei utca végig

Daru utca végig

Dékán utca végig

Endrődi Sándor utca 26-tól végig

Endrődi Sándor utca 29-től végig

Felhévízi utca végig

Gábor Áron utca 51-től - végig

Garas utca 18-tól végig

Józsefhegyi lépcső végig

Józsefhegyi utca végig

Kilátás utca végig

Kupeczky utca végig

Lívia utca végig

Lublói utca végig

Mák utca végig

Pentelei Molnár utca végig

Pusztaszeri köz végig

Pusztaszeri út 1-25

Pusztaszeri út 2-36.

Repkény utca végig

Rügy utca 7-től végig és 12-től végig

Szpáhi utca végig

Szépvölgyi út 8-124.

Szeréna köz végig

Szeréna út 10-től végig

Szeréna út 11-től végig

Törökvész lejtő végig

Tövis utca 1-27-ig, 2-38-ig

Ürömi köz végig

Ürömi utca 10-től és 31-től végig

Vend utca 1-17-ig.

Vend utca 2-22-ig.

Vérhalom tér végig

Zöldmáli lejtő végig

13. körzet:

Telephelye: Bp. Hunyadi János utca 81-85.

Ábránd utca végig

Álmos vezér utca végig

Arany János utca végig

Aranybulla utca végig

Badacsony utca végig

Bajnok utca végig

Botond vezér utca végig

Bölény utca végig

Buda vezér utca végig

Bulcsu vezér utca végig

Csatlós utca végig

Cserge utca végig

Csongor utca végig

Díszfű utca végig

Dombos utca végig

Duna utca végig

Dutka Ákos utca végig

Egres utca végig

Emese utca végig

Ellák utca végig

Előd vezér utca végig

Fáklyaliliom utca végig

Gémes utca végig

Géza fejedelem útja végig

Gyíkfű utca végig

Gyöngyvér utca végig

Gyulai Pál utca végig

Határ utca végig

Hidegkúti út 218-tól végig

Hidegkúti út 239-től végig

Hímes utca végig

Honfoglalás utca végig

Huba vezér utca végig

József Attila útja végig

Kaptató utca

Kárpát utca végig

Kecskerágó utca

Kassa utca végig

Kér utca végig

Kerekhegyi utca végig

Kerényi Frigyes utca 3-39-ig, 2-28-ig

Keszi utca végig

Kinizsi Pál utca végig

Kisfaludy utca végig

Kokárda utca végig

Kont vezér utca végig

Koppány vezér utca végig

Kökény utca 1-7-ig, 2-12-ig

Kőfejtő utca végig

Köztársaság utca végig

Labdarózsa utca végig

Léc utca végig

Leshegy utca végig

Líra utca végig

Magdolna utca végig

Malom csárda utca végig

Máriaremetei út 73-tól végig és 74-től végig

Maros utca végig

Mátra utca végig

Méh utca végig

Miatyánk utca végig

Muflon utca végig

Nádor utca végig

Nagyrét utca 2-14-ig

Orom utca végig

Ördögárok utca 63-tól végig

Ördögárok utca 84-től végig

Örökzöld utca végig

Ösvény utca végig

Pallér utca

Patróna utca végig

Péch Antal utca végig

Piszke utca végig

Rákóczi utca 65-től végig és 62-től végig

Remetevölgy utca végig

Rigó utca végig

Simon utca végig

Sólyomvölgy utca végig

Som utca végig

Szarvashegy utca végig

Szegedi Róza utca végig

Szent Gellért utca végig

Szent József utca végig

Szirom utca végig

Szívvirág utca végig

Táltos utca 1-17-ig, 2-18-ig

Tamara utca végig

Tárnok utca végig

Tárkony utca 57-től végig és 64-től végig

Tas vezér utca végig

Tátra utca végig

Templom kert végig

Tisza utca végig

Tompa Mihály utca végig

Töhötöm vezér utca végig

Tujafa utca végig

Turul utca 1-25-ig, 2-26-ig

Úrbéres utca végig

Vadetető utca végig

Vajk Fejedelem utca végig

Vízesés utca végig

Zerind vezér utca végig

Zuzmó utca végig

Zsíroshegyi út végig

Zsolt fejedelem utca végig

14. körzet:

Telephelye: Bp. Hunyadi János utca 81-85.

Arany János tér végig

Bátori László utca végig

Bercsényi utca végig

Bethlen Gábor utca végig

Birsalma utca végig

Bocskai István útja végig

Bükkfa utca végig

Dámvad utca végig

Delta utca végig

Dér utca végig

Fejsze utca végig

Feketefej utca végig

Feketerigó utca végig

Fuvola utca végig

Galóca utca páratlan oldal végig

Gerbera utca végig

Glück Frigyes út végig

Gyalogos köz

Gyöngyvirág utca végig

Hársalja utca végig

Hidegkúti út páratlan oldal 71-ig

Hidegkúti út páros oldal 72-ig

Hírnök utca végig

Homokóra utca végig

Hunyadi János utca végig

Imola utca végig

Irányi Dániel utca végig

Kenyérmező utca végig

Kertváros utca végig

Kolozsvár utca végig

Kossuth Lajos utca páratlan oldal végig

Kő utca végig

Kőhegyi út végig

Kútföldi utca végig

Liliom utca végig

Mária utca végig

Máriaremetei út 1-71-ig.

Máriaremetei út 2-72-ig.

Mikes Kelemen utca végig

Nádasdy Ferenc utca végig

Nagykovácsi út végig

Nagyrét utca páratlan oldal végig

Nyáry Pál utca végig

Ördögárok utca 1-től-61-ig.

Ördögárok utca 2-től-82-ig

Petőfi utca végig

Pipitér utca végig

Pozsonyi utca végig

Rákóczi utca 2-től-60-ig.

Rákóczi utca 1-től 63-ig

Rezeda utca végig

Rézsű utca végig

Rodostó utca végig

Rózsa utca végig

Sasbérc utca végig

Síp utca végig

Szabadság tér végig

Széchenyi utca végig

Szegfű utca végig

Szent István utca végig

Szent László utca végig

Szepesi utca végig

Szépilona utca végig

Szilágyi Erzsébet utca végig

Szipka utca végig

Táltos utca 19-27-ig, 22-32-ig

Titán utca végig

Toldi Miklós utca végig

Torda utca végig

Tótasszonyi út végig

Turul utca 28-tól végig

Turul utca 27-től végig

Turul köz végig

Uzsoki utca végig

Vadalma utca végig

Vadkörte utca végig

Vakond utca végig

Vezér utca végig

Villám utca végig

Viola utca végig

Zrínyi Miklós út végig

Zrínyi utca végig

15. körzet:

Telephelye: Bp. Községház utca 12.

Áchim András utca végig

Apáca utca végig

Arad utca mindkét oldal végig

Árpád tér

Árpád utca végig

Aszú köz végig

Aszú utca végig

Attila utca végig

Brassó utca végig

Budajenő utca végig

Bujdosó köz végig

Cenk utca végig

Csokonai utca végig

Csurgó utca végig

Deák Ferenc utca végig

Dés utca végig

Dózsa György utca végig

Emelkedő utca végig

Eskü utca végig

Fenyőerdő utca végig

Galóca utca páros oldal végig

Gazda utca végig

Gazda köz végig

Gercse utca végig

Gesztenyefa utca végig

Golfütő utca végig

Gyopár utca végig

Harmatcsepp utca végig

Hársfavirág utca végig

Hideg utca végig

Hidegkúti út 72-től 216-ig és 73-tól-237-ig

Honvéd utca végig

Jánosbogár utca végig

Járóka utca végig

Jegesmedve lejtő végig

Jegesmedve utca végig

Jókai utca végig

Kadarka utca végig

Kánya utca végig

Kardos utca végig

Kazinczy utca végig

Kerényi Frigyes utca 41-től és 30-tól végig

Kerényi Frigyes köz végig

Kevélyhegyi utca végig

Kilincs utca végig

Kisasszony utca végig

Kisgazda utca végig

Kossuth Lajos utca páros oldal végig

Kőhárs utca végig

Kökény utca 9-től és 14-től végig

Kölcsey utca végig

Körös utca végig

Kőrózsa utca végig

Kővári út végig

Kövidinka utca végig

Községház utca végig

Kulcs utca végig

Láncfű utca végig

Lehel utca végig

Len utca végig

Máriahegy utca végig

Mester utca végig

Mészégető utca végig

Mikszáth Kálmán utca végig

Muhar utca végig

Nedű utca végig

Noémi utca végig

Nóra utca végig

Nyár utca végig

Párás utca végig

Paprikás köz végig

Patakhegyi utca végig

Pinceszer utca végig.

Rákos köz végig

Rákos utca végig

Rend utca végig

Sóvirág utca végig

Szabadság utca végig

Szamos utca végig

Szamorodni utca végig

Szirt utca végig

Táncsics Mihály utca végig

Tárkony utca 1-55-ig, 2-62-ig

Temető utca végig és köz végig

Templom köz végig

Templom utca végig

Testvér köz végig

Tópart köz végig

Tópart utca végig

Tökhegyi út végig

Újsor utca végig

Üvegház utca végig

Várhegy utca végig

Váry köz végig

Véka utca végig

Vízmosás utca végig

Vörösmarty utca végig

Zárda utca végig

Zsellér utca végig

3. melléklet * 

A II. kerület közigazgatási területén lévő felnőtteket ellátó fogorvosi körzetek utcajegyzéke

1. körzet:

Telephelye: Bp. Fazekas u. 19-23.

Ady Endre utca 28-30-ig és 21-27-ig,

Alsó Törökvész út végig

Alvinci út 2-26-ig

Árvácska utca végig

Bakfark Bálint utca 1-3.

Barsi utca végig

Bég utca végig

Bimbó út 29-91-ig és 46-90-ig

Bogár utca 3-39-ig és 2-26-ig

Cimbalom köz végig

Cimbalom utca végig

Csapláros utca végig

Füge utca páros oldala végig

Gábor Áron utca 51-től végig

Hankóczy Jenő utca 3/a-31/a.

Jurányi utca végig

Káplár utca páratlan oldal végig

Kupeczky János utca végig

Nagy Imre tér végig

Pajzs utca 1-15-ig, 2-14-ig

Pentelei Molnár utca végig

Pusztaszeri út 68-84-ig

Rügy utca 1-11-ig és 18-24-ig

Retek utca 18-34-ig és 1-9-ig

Szpáhi utca végig

Tapolcsányi utca végig

Törökvész út 1-15-ig és 2-30-ig

Tövis utca 1-11/b.-ig és 4-50-ig

Tulipán utca végig

Varsányi Irén utca 23-tól végig és 36-tól végig

Varsányi udvar végig

Vend utca 1-17-ig és 2-14-ig

2. körzet:

Telephelye: Bp. Fazekas u. 19-23.

Avedik utca végig

Bajvívó utca végig

Balogh Ádám köz végig

Balogh Ádám utca 13-tól-37-ig

Bem rakpart 30-40-ig

Bimbó út 191-től páratlan végig

Csalogány utca 1-19-ig és 45/b-55-ig

Endrődi Sándor utca 15-től-85/b-ig

Fazekas utca végig

Fillér utca 44-68-ig

Furulya utca végig

Fő utca 47-65-ig, 62-76-ig

Gyorskocsi utca 20-tól páros végig és 17-től páratlan végig

Horvát utca 1-27-ig

Kacsa utca páros oldal végig

Lövőház utca 3-13-ig és 2-től páros végig

Madár utca végig

Majális utca végig

Margit körút 91-105-ig és 62-66-ig,

Medve utca 5-15-ig és 10-30-ig

Napvirág utca végig

Retek utca 2-14-ig

Tömörkény utca végig

Törökvész lejtő végig

Törökvész út 36-96/b-ig

Vitéz utca végig

Vöröstorony lejtő végig

3. körzet:

Telephelye: Bp. Fazekas u. 19-23.

Alvinci út 1-13-ig

Aranka utca végig

Baka utca végig

Balogh Ádám utca 18-tól 44-ig

Bimbó út 34-44-ig

Dékán utca végig

Erőd utca 2-8-ig és 5-től páratlan végig

Felvinci út 2-10-ig és 1-19-ig

Fényes Elek utca 2-10-ig

Fullánk utca végig

Gábor Áron köz végig

Gábor Áron utca 62-től-80-ig

Gárdonyi Géza út végig

Horvát utca 2-12-ig

Kapás utca végig

Kapy utca 36-tól páros végig és 41-től páratlan végig

Keleti Károly utca 30-52-ig és 15-től-43-ig

Kis Rókus utca végig

Kitaibel Pál utca 1-5/a-ig és 2-től-4-ig,

Lövőház utca 15-33-ig,

Marczibányi tér 1-13-ig és 6-12-ig

Margit körút 69-81-ig,

Margit tér végig

Széll Kálmán tér végig

Pengő köz végig

Pengő utca végig

Petrezselyem utca 4-18-ig

Rét utca végig

Retek utca 17-35-ig

Ribáry utca végig

Rókushegyi lépcső végig

Széna tér végig

Tizedes utca végig

Tövis utca 29-35-ig

Üstökös utca végig

Varsányi Irén utca 1-21-ig és 2-34/C-ig,

Vidra utca végig

4. körzet:

Telephelye: Bp. Fazekas u. 19-23.

Ali utca végig

Alvinci út 15-től-55/b-ig és 28-tól-60-ig

Baba utca végig

Balogvár utca végig

Bimbó út 93-115-ig és 92-124-ig

Bogár lépcső végig

Bogár utca 28-38-ig

Búzavirág utca végig

Dénes utca végig

Detrekő utca végig

Endrődi Sándor utca 3-11/a-ig és 2-34-ig

Ervin utca végig

Felső Zöldmáli út 52-98-ig

Felvinci út 21-39-ig, 12-22-ig,

Fenyves lépcső végig

Ferenchegyi út 4-24-ig és 17-től végig

Fillér lépcső végig

Fillér utca 1-11/D -ig, 53-95-ig, 2-10/b-ig és 78-tól-96-ig

Gábor Áron utca 43-49/a-ig

Gomba utca végig

Görgényi út végig

Kapor utca végig

Kopogó lépcső végig

Kulpa utca végig

Lévay utca végig

Lorántffy Zsuzsanna út végig

Muraközi utca végig

Őzgida utca végig

Pitypang utca 1-5-ig és 4-6-ig

Pusztaszeri út 59-95-ig

Rügy utca 2-től-12-ig

Törökvész út 17-95-ig

Vend utca 19-től-31-ig és 20-tól-32-ig

Zuhany utca végig

5. körzet:

Telephelye: Bp. Községház utca 12.

Áchim András utca végig

Árpád tér végig

Árpád utca végig

Aszú köz végig

Aszú utca végig

Bölény utca végig

Bujdosó köz végig

Csokonai utca végig

Deák Ferenc utca végig

Díszfű utca végig

Dombos utca 31-től végig és 42-től végig

Dózsa György utca végig

Emelkedő utca végig

Fenyőerdő utca végig

Gazda utca végig

Gazda köz

Gercse utca végig

Gesztenyefa utca végig

Gyíkfű utca végig

Hideg utca végig

Hidegkúti út 71-től-353-ig és 104-től végig, 059053 hrsz.

Honvéd utca végig

Jánosbogár utca végig

Jegesmedve utca végig

Jókai utca végig

Kadarka utca végig

Kecskerágó utca

Kevélyhegyi utca végig

Kilincs utca végig

Kisasszony utca végig

Kisgazda utca végig

Kokárda utca végig

Kont vezér utca végig

Kökény utca végig

Kölcsey utca végig

Kőrózsa utca végig

Körös utca végig

Kövidinka utca végig

Köztársaság utca végig

Községház utca végig

Kulcs utca végig

Látóhegyi út végig

Léc utca végig

Len utca végig

Lehel utca végig

Leshegy utca végig

Malom csárda utca végig

Máriahegy utca végig

Máriaremetei út 214-260-ig

Mester utca végig

Miatyánk utca 12-től végig és 13-tól végig

Mikszáth Kálmán utca végig

Muflon utca végig

Muhar utca végig

Noémi utca végig

Nóra utca végig

Nyár utca végig

Pallér utca

Paprikás köz

Párás utca végig

Patakhegyi utca végig

Patróna utca végig

Pinceszer utca végig

Rákos utca és köz végig

Rodostó utca 18-tól-26-ig és 27-től a páratlan oldal végig

Sólyomvölgy utca végig

Sóvirág utca végig

Szabadság utca végig

Szamorodni utca végig

Szamos utca végig

Szarvashegy utca végig

Szirt utca végig

Szívvirág utca végig

Táncsics Mihály utca végig

Tárkony utca végig

Temető utca végig

Templom utca és köz végig

Testvér köz végig

Tópart utca és köz végig

Tökhegyi út végig

Újsor utca végig

Úrbéres utca végig

Vadetető utca végig

Váry köz végig

Véka utca végig

Vízesés utca végig

Vízmosás utca végig

Vörösmarty utca végig

Zrínyi utca 24-től-32-ig és 31-től-33-ig

Zsellér utca végig

6. körzet:

Telephelye: Bp. Községház utca 12.

Ábránd utca végig

Álmos vezér utca végig

Apáca utca végig

Arany János utca végig

Arany János tér végig

Aranybulla utca végig

Badacsony utca végig

Bajnok utca végig

Birsalma utca végig

Botond vezér utca végig

Buda vezér utca végig

Bulcsu vezér utca végig

Csatlós utca végig

Cserge utca végig

Csongor utca végig

Csurgó utca végig

Delta utca végig

Dér utca végig

Dombos utca 2-40-ig és 1-29-ig

Duna utca végig

Dutka Ákos utca végig

Egres utca végig

Ellák utca végig

Előd vezér utca végig

Emese utca végig

Fáklyaliliom utca végig

Gémes utca végig

Géza fejedelem útja végig

Golfütő utca végig

Gyöngyvér utca végig

Gyulai Pál utca végig

Hímes utca végig

Hírnök utca végig

Honfoglalás utca végig

Huba vezér utca végig

József Attila útja végig

Kaptató utca végig

Kárpát utca végig

Kassa utca végig

Kazinczy utca végig

Kér utca végig

Kerekhegyi utca végig

Kerényi Frigyes köz végig

Kerényi Frigyes utca végig

Kisfaludy utca végig

Kolozsvár utca végig

Koppány vezér utca végig

Kőfejtő utca végig

Kútföldi utca végig

Labdarózsa utca végig

Líra utca végig

Magdolna utca végig

Máriaremetei út 82-212-ig és 91-221-ig

Mátra utca végig

Méh utca végig

Mészégető utca végig

Miatyánk utca 1-11-ig és 2-10-ig

Nagykovácsi út végig

Orom utca végig

Ördögárok utca 91-227-ig és 108-248-ig

Örökzöld utca végig

Ösvény utca végig

Péch Antal utca végig

Pipitér utca végig

Piszke utca végig

Rákóczi utca 61-től végig és 64-től végig

Remetevölgyi utca végig

Rigó utca végig

Simon utca végig

Síp utca végig

Som utca végig

Szabadság tér végig

Szakadék út végig

Szegedi Róza utca végig

Szent Gellért utca végig

Szent József utca végig

Szent László utca végig

Szirom utca végig

Tamara utca végig

Tas vezér utca végig

Tátra utca végig

Templom kert végig

Tisza utca végig

Tompa Mihály utca

Töhötöm vezér utca végig

Tujafa utca végig

Üdülő út végig

Üvegház utca végig

Vajk fejedelem utca végig

Vakond utca végig

Zárda utca végig

Zerind vezér utca végig

Zrínyi utca 2-22-ig és 1-29-ig

Zuzmó utca végig

Zsíroshegyi út 30-tól végig és 33-tól végig

Zsolt fejedelem utca végig

7. körzet:

Telephelye: Bp. Pasaréti út 41-43.

Balogh Ádám utca 1-11-ig és 2-16-ig

Battai lépcső végig

Battai út végig

Bölöni György utca végig

Branyiszkó út 5-9-ig és 2/a-18-ig

Cirok utca végig

Csalán köz páratlan oldal végig

Csalán út 2-6/c-ig

Csévi köz végig

Csévi utca végig

Ditró utca végig

Endrődi köz végig

Fekete István utca végig

Fenyves lejtő végig

Fenyves utca végig

Fuvola utca végig

Harangvirág utca végig

Hegyi utca végig

Hidász utca 2-től-18-ig és 21-től-41 -ig

Hűvösvölgyi út 1-től-25-ig és 2-től-10-ig

Irányi Dániel utca végig

Kapy utca 1-39-ig és 2-34-ig

Kelemen László utca végig

Keselyű út végig

Keszi utca végig

Kinizsi Pál utca végig

Krecsányi utca végig

Nádasdy Ferenc utca végig

Nagy Lajos tér végig

Nagybányai lépcső végig

Nagybányai út 1/b-69/b-ig és 2-62/b-ig

Napraforgó utca 2-től-22-ig

Nyáry Pál utca végig

Orsó utca végig

Páfrány út végig

Pasaréti köz végig

Pasaréti tér végig

Pasaréti út 89-től-203-ig és 88-126-ig,

Petőfi utca végig

Prímás utca végig

Rend utca végig

Rézsű utca végig

Riadó utca végig

Sodrás utca végig

Sövény utca végig

Szilfa utca végig

Zuhatag utca végig

8. körzet:

Telephelye: Bp. Pasaréti út 41-43.

Alsó Völgy utca végig

Attila utca végig

Bimbó köz végig

Bimbó út 117-143-ig és 126-158-ig

Branyiszkó út 11-től végig és 20-tól végig

Feketerigó utca végig

Gábor Áron utca 1-39-ig és 2-54/b-ig

Guyon köz végig

Guyon Richárd utca végig

Hankóczy Jenő utca 33-tól-35-ig és 26-32-ig

Hársalja utca végig

Házmán utca végig

Herman Ottó út 33-47-ig, 28-40-ig

Hidász utca 1-15-ig

Homokóra utca végig

Jegesmedve lejtő végig

Küküllő utca végig

Lepke köz végig

Lepke utca végig

Lóczy Lajos utca végig

Lotz Károly utca végig

Lupény utca végig

Nagyajtai utca végig

Orló utca végig

Pasaréti út 41-87-ig és 42-től-86-ig

Pázsit utca végig

Széher út 1-73-ig és 2-68-ig

Széphalom utca végig

Szép Juhászné köz végig

Szép Juhászné út végig

Szilágyi Erzsébet fasor 105-től-129-ig

Táltos utca végig

Torockó tér

Torockó utca 28-tól-30-ig

Vadrózsa utca végig

Versec sor 21.

Virág árok végig

Volkmann utca végig

9. körzet

Telephelye: Bp. Pasaréti út 41-43.

Bimbó út 206-tól páros végig

Bocskai István útja végig

Bognár utca végig

Budenz út végig

Csalán köz páros oldal végig

Csalán út 1-től-55-ig és 8-tól-42-ig

Csopaki utca végig

Dámvad utca végig

Feketefej utca végig

Gyergyó utca végig

Hankóczy Jenő utca 2-24-ig

Hargita utca végig

Herman Ottó út 1-31-ig és 2-26-ig

Hűvösvölgyi út 12-60-ig és 27-105-ig

Júlia utca végig

Karabély utca végig

Keskeny utca végig

Kő utca végig

Kuruc utca végig

Mikes Kelemen utca végig

Napraforgó köz végig

Napraforgó utca 1-19-ig

Nyéki út végig

Páfránykert utca végig

Páfrányliget utca végig

Pálos utca végig

Pasaréti út 1-39-ig, 2-40-ig

Présház utca végig

Radna utca végig

Rhédey utca végig

Rákóczi utca 1-59-ig és 2-62-ig

Ruszti út végig

Sasbérc utca végig

Szent István utca végig

Széplak utca végig

Szilágyi Erzsébet fasor 51-103-ig

Torockó köz végig

Torockó utca 1-19-ig és 2-26-ig

Turul köz végig

Turul utca végig

Vadorzó utca végig

Várhegy utca végig

Vöröstorony utca végig

Zilah utca végig

10. körzet:

Telephelye: Bp. Pasaréti út 41-43.

Arad utca végig

Bátori László utca végig

Bercsényi utca végig

Bethlen Gábor utca végig

Brassó utca végig

Budajenő utca végig

Bükkfa utca végig

Cenk utca végig

Dés utca végig

Eskü utca végig

Fejsze utca végig

Galóca utca végig

Gerbera utca végig

Gyopár utca végig

Gyalogos köz végig

Gyöngyvirág utca végig

Harmatcsepp utca végig

Határ utca végig

Heinrich István utca végig

Hidegkúti út 5-69-ig és 2-102-ig

Hunyadi János utca végig

Hűvösvölgyi út 62-től-90-ig, 136-192 és 181-től-217-ig

Imola utca végig

Járóka utca végig

Kánya utca végig

Kardos utca végig

Kenyérmező utca végig

Kertváros utca végig

Kondor út végig

Kondorkert utca végig

Kossuth Lajos utca végig

Kőhegyi út végig

Kővári út végig

Láncfű utca végig

Liliom utca végig

Mária utca végig

Máriaremetei út 1-től-89-ig és 2-től-80-ig

Modori utca végig

Nádor utca végig

Nagyrét utca végig

Nedű utca végig

Ördögárok utca 3-89-ig és 2-106-ig

Pozsonyi utca végig

Rezeda utca végig

Rodostó utca 1-23-ig és 8-14-ig

Rózsa utca végig

Széchenyi utca végig

Szegfű utca végig

Szepesi utca végig

Szépilona utca végig

Szilágyi Erzsébet utca végig

Szipka utca végig

Tárnok utca végig

Titán utca végig

Toldi Miklós utca végig

Torda utca végig

Tótasszonyi út végig

Uzsoki utca végig

Vadalma utca végig

Vadkörte utca végig

Versec sor 2-től páros végig és 1-től-21-ig

Vezér utca végig

Villám utca végig

Viola utca végig

Völgy utca végig

Zrínyi Miklós út végig

Zuhatag sor végig

Zsemlye utca végig

Zsíroshegyi út 1-31-ig és 2-től 28-ig

11. körzet:

Telephelye: Bp. Pasaréti út 41-43.

Budakeszi út 1-től-103-ig

Csibor utca végig

Gyémántos lépcső végig

Hárshegyi út végig

Hűvösvölgyi út 107-179-ig és 92-134-ig

Irén utca végig

Kőhárs utca végig

Kuruclesi út végig

Labanc út végig

Lipótmezei út végig

Ötvös János utca végig

Széher út 77-től-99-ig és 70-től 96/b-ig

Szerb Antal utca végig

Tárogató lejtő végig

Tárogató út végig

12. körzet:

Telephelye: Bp. Tölgyfa utca 10.

Alsó Zöldmáli út végig

Apostol utca 15-27-ig és 22-től végig

Batyu utca végig

Bécsi út 2-től végig

Boróka utca 1-3-ig és 2-4-ig

Csalogány utca 21-43-ig

Csejtei köz végig

Csejtei utca végig

Cserfa utca végig

Darázs utca végig

Daru utca végig

Fajd utca végig

Felhévízi utca végig

Felső Zöldmáli út 100-126-ig és 103-133-ig,

Frankel Leó út 92-től páros végig

Horvát utca 26-tól végig

Józsefhegyi utca 1-7-ig és 2-8-ig

Kavics utca 5-től-21/a-ig és 8-tól-18-ig

Kilátás utca végig

Kolozsvári Tamás utca végig

Kút utca végig

Lublói utca végig

Margit körút 40-48-ig

Nyúl utca végig

Mecenzéf utca végig

Orgona utca végig

Palatinus utca végig

Pitypang utca 7-től páratlan végig és 8-tól páros végig

Pusztaszeri köz végig

Pusztaszeri út 1/b-27/c-ig és 2-34/b-ig

Repkény utca végig

Sarolta utca végig

Szász Károly utca végig

Szépecske utca végig

Szépvölgyi út 8-48/D-ig, 49-61/B,

Szeréna út 2/a-tól-8/c-ig és 3-33-ig

Zivatar utca végig

Utas utca végig

Ürömi köz végig

Ürömi utca végig

Vérhalom utca 1-29-ig és 2-8/a-ig

Vöröstorony lépcső végig

Zöldlomb utca 52-től végig

Zsigmond tér 9-13-ig

13. körzet:

Telephelye: Bp. Tölgyfa utca 10.

Áfonya utca végig

Áldás utca végig

Barlang utca végig

Berkenye utca végig

Boróka utca 5-től végig és 6-tól végig

Cirbolya utca végig

Cserje utca végig

Csíksomlyó utca végig

Feketefenyő utca végig

Felső Zöldmáli út 1-59-ig és 2-50-ig

Ferenchegyi lépcső végig

Glück Frigyes út végig

Hármashatárhegyi út végig

Józsefhegyi lépcső végig

Józsefhegyi utca 9-től végig és 20-tól végig

Karszt utca

Lívia utca végig

Mandula utca végig

Pajzs utca 16-tól-28-ig és 17-től végig

Palánta utca végig

Pusztaszeri út 29-55-ig és 36-64-ig

Szalamandra köz végig

Szalamandra út 1-9 és 2-től végig,

Szalonka út végig

Szalonkales utca végig

Szemlőhegy utca végig

Szépvölgyi út 50-128-ig

Szeréna köz végig

Szeréna út 35-től-63-ig és 36-tól-60/c-ig

Tiszafa utca végig

Verecke lépcső és köz végig

Verecke út végig

Vérhalom tér végig

Vérhalom utca 10-től-44-ig és 31-től-43-ig

Vihorlát utca végig

Zöldkő utca 1-től-17-ig és 2-től-18/d-ig

Zöldmáli lejtő végig

Zsindely utca végig

14. körzet:

Telephely: Bp. Tölgyfa utca 10.

Ady Endre utca 1-19-ig és 2-20-ig

Apolka utca végig

Apostol utca 11/a-13/c-ig és 2-20-ig

Bolyai utca végig

Borbolya utca végig

Buday László utca páros oldal

Csalit utca végig

Csatárka út 1-45-ig és 16-52-ig

Cseppkő köz végig

Cseppkő utca 1-55-ig és 4-48-ig

Erőd utca 10-től-20-ig

Felső Zöldmáli út 61-101.

Fényes Elek utca 1-15-ig

Kecskehegyi út végig

Keleti Károly utca 1-9/a-ig

Kitaibel Pál utca 7-től végig és 6-tól végig

Levél utca végig

Napsugár utca és lépcső végig

Pálvölgyi út végig

Petrezselyem utca 5-től-19-ig

Rómer Flóris utca 12-60-ig és 39-61-ig

Rózsahegy utca végig

Selyemakác utca végig

Szalamandra út 11-tól-43/a-ig,

Szépvölgyi dűlő végig

Szépvölgyi köz végig

Szépvölgyi út 130-tól-216-ig és 155-től-225-ig,

Szikla utca végig

Szilágyi Erzsébet fasor 1-től-49-ig

Turista út végig

Veronika utca végig

Vörösberkenye utca végig

Zöldkő utca 26-62-ig és 21-37-ig

Zöldlomb utca 1-35-ig és 2-50-ig

15. körzet:

Telephelye: Bp. Tölgyfa utca 10.

Bem József tér végig

Bem József utca végig

Bem rakpart 41-től-56-ig

Bodrog utca végig

Érmelléki utca végig

Ezredes utca végig

Fekete Sas utca végig

Fillér utca 12-42-ig és 13-51-ig

Fő utca 67-79-ig és 80-92-ig

Frankel Leó út 1-13-ig és 2-22-ig

Ganz utca végig

Henger utca végig

Kacsa utca páratlan oldal

Kandó Kálmán utca végig

Királyfürdő utca végig

Lipthay utca végig

Margit körút 2-38/a-ig

Medve utca 17-23-ig és 34-től végig

Tölgyfa utca végig

Trombitás út végig

Vadaskerti utca végig

16. körzet:

Telephelye: Bp. Tölgyfa utca 10.

Ady Endre utca 22-26-ig

Apostol utca 1-9/d-ig

Bimbó út 1-27-ig és 2-32/D-ig és 145-től-189-ig

Buday László utca páratlan oldal

Endrődi Sándor utca 38-tól-74/B-ig

Frankel Leó út 15-19-ig és 24-28-ig

Ferenchegyi út 3-15-ig

Garas utca végig

Gül Baba utca végig

Füge utca páratlan oldal

Keleti Károly utca 2-28/d-ig és 11-13/b-ig

Margit körút 1-67-ig és 50-60-ig

Margit utca végig

Mechwart tér és lépcső végig

Mecset utca végig

Rómer Flóris utca 1-37-ig és 2-10-ig

Török utca végig

Turbán utca végig

Türbe tér végig

17. körzet:

Telephely: Bp. Tölgyfa utca 10.

Ábrányi Emil utca végig

Árpád fejedelem útja végig

Bécsi út 3-tól-33-ig

Bimbó út 160-tól-204-ig

Csatárka köz végig

Csatárka út 8-10-ig, 54-től-80-ig és 61-től-73-ig

Cseppkő utca 50-től-74-ig és 59-től-79-ig

Dara utca végig

Eszter utca végig

Forint utca végig

Fény utca végig

Frankel Leó út 21-57-ig és 30-tól-90-ig

Germanus Gyula park végig

Harcsa utca végig

Hársfavirág utca végig

Káplár utca páros oldal végig

Kavics utca 1-3-ig, 2-6-ig

Komjádi Béla utca végig

Lajos utca végig

Lorántffy Zsuzsanna lépcső végig

Lukács utca végig

Mák utca végig

Nagybányai út 64-től-98/A-ig és 71-től-91-ig

Ruthén út végig

Sajka utca végig

Szépvölgyi út 2-től-6-ig

Szivarfa utca végig

Törökvész út 32-34-ig, 97-től-225/a-ig és 98-tól végig,

Tüske köz végig

Tüske utca végig

Verseghy Ferenc utca végig

Mansfeld Péter park végig

Zöldkert út végig

Zöldlomb utca 37-től-65-ig

Zsigmond köz végig Zsigmond tér 1-7-ig és 4/b-től-12a-ig

4. melléklet * 

A II. kerület közigazgatási területén lévő gyermekeket ellátó fogorvosi körzetek utcajegyzéke

1. körzet

Telephelye: 1028 Budapest, Szabadság utca 23.

Apáca utca végig

Arad utca mindkét oldal végig

Arany János utca végig

Aranybulla utca végig

Aszú köz végig

Aszú utca végig

Attila utca végig

Ábránd utca végig

Áchim András utca végig

Álmos vezér utca végig

Árpád tér végig

Árpád utca végig

Badacsony utca végig

Bajnok utca végig

Botond vezér utca végig

Bölény utca végig

Brassó utca végig

Buda vezér utca végig

Budajenő utca végig

Bujdosó köz végig

Bulcsu vezér utca végig

Cenk utca végig

Csatlós utca végig

Cserge utca végig

Csokonai utca végig

Csongor utca végig

Csurgó utca végig

Deák Ferenc utca végig

Dés utca végig

Díszfű utca végig

Dombos utca végig

Dózsa György utca végig

Duna utca végig

Dutka Ákos utca végig

Egres utca végig

Ellák utca végig

Előd vezér utca végig

Emelkedő utca végig

Emese utca végig

Eskü utca végig

Fáklyaliliom utca végig

Fenyőerdő utca végig

Galóca utca páros oldal végig

Gazda utca végig

Gazda köz végig

Gémes utca végig

Gercse utca végig

Gesztenyefa utca végig

Géza fejedelem útja végig

Golfütő utca végig

Gyíkfű utca végig

Gyopár utca végig

Gyöngyvér utca végig

Gyulai Pál utca végig

Harmatcsepp utca végig

Hársfavirág utca végig

Határ utca végig

Hideg utca végig

Hidegkúti út 218-tól végig

Hidegkúti út 239-től végig

Hidegkúti út 76-tól 216-ig és 73-tól-237-ig

Hímes utca végig

Honfoglalás utca végig

Honvéd utca végig

Huba vezér utca végig

Jánosbogár utca végig

Járóka utca végig

Jegesmedve lejtő végig

Jegesmedve utca végig

Jókai utca végig

József Attila útja végig

Kadarka utca végig

Kánya utca végig

Kardos utca végig

Kárpát utca végig

Kassa utca végig

Kazinczy utca végig

Kecskerágó utca végig

Kér utca végig

Kerekhegyi utca végig

Kerényi Frigyes köz végig

Kerényi Frigyes utca 3-39-ig, 2-28-ig

Kerényi Frigyes utca 41-től és 30-tól végig

Keszi utca végig

Kevélyhegyi utca végig

Kilincs utca végig

Kinizsi Pál utca végig

Kisasszony utca végig

Kisfaludy utca végig

Kisgazda utca végig

Kokárda utca végig

Kont vezér utca végig

Koppány vezér utca végig

Kossuth Lajos utca páros oldal végig

Kőfejtő utca végig

Kőhárs utca végig

Kökény utca 1-7-ig, 2-12-ig

Kökény utca 9-től és 14-től végig

Kölcsey utca végig

Kőrózsa utca végig

Körös utca végig

Kővári út végig

Kövidinka utca végig

Köztársaság utca végig

Községház utca végig

Kulcs utca végig

Labdarózsa utca végig

Láncfű utca végig

Léc utca végig

Lehel utca végig

Len utca végig

Leshegy utca végig

Líra utca végig

Magdolna utca végig

Malom csárda utca végig

Máriahegy utca végig

Máriaremetei út 73-tól végig és 74-től végig

Mátra utca végig

Méh utca végig

Mester utca végig

Mészégető utca végig

Miatyánk utca végig

Mikszáth Kálmán utca végig

Muflon utca végig

Muhar utca végig

Nádor utca végig

Nagyrét utca 2-14-ig

Nedű utca végig

Noémi utca végig

Nóra utca végig

Nyár utca végig

Orom utca végig

Ördögárok utca 63-tól végig

Ördögárok utca 84-től végig

Örökzöld utca végig

Ösvény utca végig

Pallér utca végig

Paprikás köz végig

Párás utca végig

Patakhegyi utca végig

Patróna utca végig

Péch Antal utca végig

Pinceszer utca végig

Piszke utca végig

Rákóczi utca 65-től végig és 62-től végig

Rákos köz végig

Rákos utca végig

Remetevölgyi utca végig

Rend utca végig

Rigó utca végig

Simon utca végig

Sólyomvölgy utca végig

Som utca végig

Sóvirág utca végig

Szabadság utca végig

Szamorodni utca végig

Szamos utca végig

Szarvashegy utca végig

Szegedi Róza utca végig

Szent Gellért utca végig

Szent József utca végig

Szirom utca végig

Szirt utca végig

Szívvirág utca végig

Táltos utca 1-17-ig, 2-18-ig

Tamara utca végig

Táncsics Mihály utca végig

Tárkony utca 1-55-ig, 2-62-ig

Tárkony utca 57-től végig és 64-től végig

Tárnok utca végig

Tas vezér utca végig

Tátra utca végig

Temető utca végig

Templom kert végig

Templom köz végig

Templom utca végig

Testvér köz végig

Tisza utca végig

Tompa Mihály utca végig

Tópart köz végig

Tópart utca végig

Töhötöm vezér utca végig

Tökhegyi út végig

Tujafa utca végig

Turul utca 1-25-ig, 2-26-ig

Újsor utca végig

Úrbéres utca végig

Üvegház utca végig

Vadetető utca végig

Vajk Fejedelem utca végig

Várhegy utca végig

Váry köz végig

Véka utca végig

Vízesés utca végig

Vízmosás utca végig

Vörösmarty utca végig

Zárda utca végig

Zerind vezér utca végig

Zuzmó utca végig

Zsellér utca végig

Zsíroshegyi út végig

Zsolt fejedelem utca végig

2. körzet

Telephelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 41.

Ali utca végig

Arany János tér végig

Baba utca végig

Bátori László utca végig

Batyu utca végig

Bercsényi utca végig

Bethlen Gábor utca végig

Birsalma utca végig

Bocskai István útja végig

Búzavirág utca végig

Bükkfa utca végig

Csatárka köz végig

Csatárka út 61-től 73/d-ig, 66-tól 80-ig

Cseppkő köz végig

Cseppkő utca végig

Csíksomlyó utca végig

Dámvad utca végig

Delta utca végig

Dér utca végig

Fejsze utca végig

Feketefej utca végig

Feketerigó utca végig

Fuvola utca végig

Galóca utca páratlan oldal végig

Gárdonyi Géza út végig

Gerbera utca végig

Glück Frigyes út végig

Görgényi út végig

Gyalogos köz

Gyöngyvirág utca végig

Hársalja utca végig

Hidegkúti út páratlan oldal 71-ig

Hidegkúti út páros oldal 72-ig

Hírnök utca végig

Homokóra utca végig

Hunyadi János utca végig

Imola utca végig

Irányi Dániel utca végig

Kenyérmező utca végig

Kertváros utca végig

Kolozsvár utca végig

Kondor út végig

Kondorkert utca végig

Kossuth Lajos utca páratlan oldal végig

Kő utca végig

Kőhegyi út végig

Kútföldi utca végig

Látóhegyi út végig

Liliom utca végig

Madár utca végig

Majális utca végig

Mária utca végig

Máriaremetei út 1-71-ig.

Máriaremetei út 2-72-ig.

Mikes Kelemen utca végig

Nádasdy Ferenc utca végig

Nagybányai lépcső végig

Nagybányai út 62-től- végig

Nagybányai út 63-tól- végig

Nagykovácsi út végig

Nagyrét utca páratlan oldal végig

Napsugár lépcső végig

Napsugár utca végig

Napvirág utca végig

Nyáry Pál utca végig

Ördögárok utca 1-től-61-ig.

Ördögárok utca 2-től-82-ig

Őzgida utca végig

Páfránykert utca végig

Páfrányliget utca végig

Pálvölgyi út végig

Petőfi utca végig

Pipitér utca végig

Pozsonyi utca végig

Rákóczi utca 2-től-60-ig.

Rákóczi utca 3-tól-63-ig.

Rezeda utca végig

Rézsű utca végig

Rodostó utca végig

Rózsa utca végig

Ruthén út végig

Sasbérc utca végig

Síp utca végig

Szabadság tér végig

Szalamandra köz végig

Szalamandra út végig

Szalonka út 10-től végig

Szalonkales utca végig

Széchenyi utca végig

Szegfű utca végig

Szent István utca végig

Szent László utca végig

Szepesi utca végig

Szépilona utca végig

Szilágyi Erzsébet utca végig

Szipka utca végig

Táltos utca 19-27-ig, 22-32/A-ig

Titán utca végig

Toldi Miklós utca végig

Torda utca végig

Tótasszonyi út végig

Tömörkény utca végig

Törökvész út 32-től - végig,

Törökvész út 99-től - végig

Turista út végig

Turul köz végig

Turul utca 27-től végig

Turul utca 28-tól végig

Utas utca végig

Uzsoki utca végig

Vadalma utca végig

Vadkörte utca végig

Vakond utca végig

Verecke út, lépcső végig

Verseghy Ferenc utca végig

Vezér utca végig

Vihorlát utca végig

Villám utca végig

Viola utca végig

Vitéz utca végig

Vöröstorony lépcső végig

Zöldkert út végig

Zöldkő utca végig

Zrínyi Miklós út végig

Zrínyi utca végig

3. körzet

Telephelye: 1024 Budapest, Marczibányi tér 1.

Ady Endre utca végig

Alvinci út 2-22/B-ig, 1-37-ig

Alvinci út 24-től - végig

Aranka utca végig

Árvácska utca végig

Balogvár utca végig

Barsi utca végig

Bimbó út 102-144.

Bimbó út 1-59,

Bimbó út 2-100.

Bimbó út 61-133.

Bodrog utca végig

Buday László utca 1-3.

Buday László utca 2-8/b.

Csopaki utca végig

Detrekő utca végig

Endrődi köz végig

Endrődi Sándor utca 1-től páratlan végig

Endrődi Sándor utca 2-24-ig

Felvinci út végig

Fény utca páros oldal végig

Fényes Elek utca végig

Fillér lépcső végig

Fillér utca 1-29.,

Fillér utca 54-től- végig

Fillér utca 57-től- végig

Forint utca végig

Füge utca végig

Gábor Áron köz végig

Gábor Áron utca 13-49.

Gábor Áron utca 20-80.

Gyergyó utca végig

Hankóczy Jenő utca végig

Hargita utca végig

Herman Ottó út végig

Káplár utca 10/a és 10/b.

Káplár utca 11-17.

Kapor utca végig

Kaptató utca végig

Karabély utca végig

Keleti Károly utca végig

Kis Rókus utca végig

Kitaibel Pál utca végig

Kopogó lépcső végig

Lévay utca végig

Lóczy Lajos utca végig

Lorántffy Zsuzsanna lépcső végig

Lorántffy Zsuzsanna út végig

Marczibányi tér

Nagyajtai utca 13-19.

Pajzs utca 1-17-ig, 2-28-ig

Pasaréti út 1-39.

Pasaréti út 2-50.

Petrezselyem utca végig

Présház utca végig

Radna utca végig

Rét utca végig

Rhédey utca végig

Ribáry utca végig

Rózsahegy utca páros oldal végig

Ruszti út végig

Szilágyi Erzsébet fasor 1-89.

Tapolcsányi utca végig

Tizedes utca végig

Torockó köz végig

Torockó tér végig

Torockó utca teljes

Tövis utca 29-től végig

Tövis utca 40-től végig

Trombitás út 20-tól végig

Trombitás út 23-tól végig

Tulipán utca végig

Vadorzó utca végig

Vadrózsa utca végig

Zilah utca végig

4. körzet

Telephelye: 1024 Budapest, Marczibányi tér 1.

Alsó Törökvész út végig

Alsó Zöldmáli út végig

Apostol utca 1-13.

Apostol utca 6-30.

Áfonya utca végig

Áldás utca végig

Bajvívó utca végig

Baka utca végig

Bakfark Bálint utca végig

Bég utca végig

Bem József tér végig

Bem József utca végig

Berkenye utca végig

Bogár lépcső végig

Bogár utca végig

Bolyai utca végig

Borbolya utca végig

Boróka utca végig

Buday László utca 5-13-ig, 10-18-ig

Cimbalom köz végig

Cimbalom utca végig

Cirbolya utca végig

Csalogány utca végig

Csapláros utca végig

Csejtei köz végig

Csejtei utca végig

Cserfa utca végig

Cserje utca végig

Daru utca végig

Dékán utca végig

Endrődi Sándor utca 26-tól végig

Erőd utca végig

Eszter utca végig

Ezredes utca végig

Fajd utca végig

Fazekas utca páros oldal végig

Fekete Sas utca végig

Felhévízi utca végig

Fény utca páratlan oldal végig

Fillér utca 2-28-ig

Fő utca páratlan oldal

Frankel Leó út 1-5-ig

Gábor Áron utca 51-től - végig

Ganz utca végig

Garas utca 18-tól végig

Gül Baba utca 16-36.

Henger utca végig

Horvát utca 2-36-ig

Józsefhegyi lépcső végig

Józsefhegyi utca végig

Jurányi utca végig

Kapás utca 3-53.

Kapás utca 4-50.

Káplár utca 2-8-ig

Káplár utca 3-9-ig

Kilátás utca végig

Királyfürdő utca végig

Kupeczky utca végig

Kút utca végig

Levél utca végig

Lívia utca végig

Lövőház utca végig

Lublói utca végig

Mák utca végig

Mandula utca végig

Margit körút 40-66-ig, 91-105-ig

Margit körút 7-45.

Margit tér végig

Margit utca végig

Mechwart tér

Mecset utca 2-14.

Mecset utca 9-13.

Medve utca 10-től végig

Nagy Imre tér végig

Orgona utca végig

Palánta utca végig

Pengő utca és köz végig

Pentelei Molnár utca végig

Pusztaszeri köz végig

Pusztaszeri út 1-25

Pusztaszeri út 2-36.

Repkény utca végig

Retek utca végig

Rókushegyi lépcső végig

Rómer Flóris utca végig

Rózsahegy utca páratlan oldal

Rügy utca 7-től végig és 12-től végig

Szász Károly utca végig

Széll Kálmán tér végig

Szemlőhegy utca végig

Széna tér végig

Szépecske utca

Szépvölgyi út 8-124.

Szeréna köz végig

Szeréna út 10-től végig

Szeréna út 11-től végig

Szpáhi utca végig

Tölgyfa utca végig

Törökvész lejtő végig

Tövis utca 1-27-ig, 2-38-ig

Turbán utca végig

Ürömi köz végig

Ürömi utca 10-től és 31-től végig

Üstökös utca végig

Várfok utca II. kerületi része

Varsányi Irén utca végig

Varsányi udvar végig

Vend utca 1-17-ig.

Vend utca 2-22-ig.

Vérhalom tér végig

Vérhalom utca végig

Vérmező út végig

Veronika utca végig

Zivatar utca végig

Zöldmáli lejtő végig

5. körzet

Telephelye: 1026 Budapet, Pasaréti út 41.

Alsó Völgy utca végig

Avedik utca végig

Ábrányi Emil utca végig

Balogh Ádám köz végig

Balogh Ádám utca mindkét oldal végig

Battai lépcső végig

Battai út mindkét oldal végig

Bimbó köz végig

Bimbó út 135-187.

Bimbó út 189-től végig

Bimbó út 146-202.,

Bimbó út 204-től végig

Bognár utca végig

Bölöni György utca végig

Branyiszkó út végig

Cirok utca mindkét oldal végig

Csalán köz végig

Csalán út végig

Csévi köz végig

Csévi utca végig

Csibor utca végig

Ditró utca végig

Érmelléki utca végig

Ervin utca végig

Fekete István utca végig

Fenyves lejtő végig

Fenyves lépcső végig

Fenyves utca végig

Fillér utca 30-tól-52-ig.

Fillér utca 31-tól-55-ig.

Fullánk utca végig

Furulya utca végig

Gábor Áron utca 1-11.

Gábor Áron utca 2-18.

Garas utca 1-13-ig

Garas utca 2-16-ig

Guyon köz végig

Guyon Richárd utca végig

Harangvirág utca végig

Házmán utca végig

Hegyi utca végig

Heinrich István utca végig

Hidász utca végig

Hűvösvölgyi út 1-29.

Hűvösvölgyi út 31-47-ig

Hűvösvölgyi út 49-től végig

Hűvösvölgyi út 24-től végig

Júlia utca végig

Kapy utca végig

Kelemen László utca végig

Keselyű út végig

Keskeny utca végig

Krecsányi utca végig

Küküllő utca végig

Kuruc utca végig

Lepke köz végig

Lepke utca végig

Lipótmezei út végig

Lotz Károly utca végig

Lupény utca végig

Modori utca végig

Nagy Lajos tér végig

Nagyajtai utca 1-től-11-ig.

Nagyajtai utca 2-től-12-ig.

Nagybányai út 1-61/a-ig

Nagybányai út 2-60-ig

Napraforgó utca és köz végig

Nyéki út végig

Nyúl utca végig

Orló utca végig

Orsó utca 1-49.

Orsó utca 2-50.

Orsó utca 51-től végig és -52-től végig

Ötvös János utca

Páfrány út végig

Pasaréti köz végig

Pasaréti tér végig

Pasaréti út 41-203.

Pasaréti út 52-90

Pasaréti út 92-től végig

Pázsit utca végig

Prímás utca végig

Riadó utca végig

Rügy utca 1-5-ig és 2-től - 10-ig

Sodrás utca végig

Sövény utca végig

Szalonka út 1-09-ig

Széphalom utca

Széplak utca végig

Szerb Antal utca

Szilágyi Erzsébet fasor 91-től végig

Szilfa utca végig

Tárogató lejtő végig

Tárogató út végig

Trombitás út 1-21.

Trombitás út 2-18.

Tüske köz végig

Tüske utca végig

Vadaskerti utca

Versec sor végig

Virág árok végig

Volkmann utca végig

Völgy utca végig

Vöröstorony lejtő végig

Vöröstorony utca végig

Zuhatag sor végig

Zuhatag utca végig

Zsemlye utca végig

6. körzet

Telephelye: 1026 Budapet, Pasaréti út 41.

Apostol utca 15-től végig

Árpád fejedelem útja 1-49.

Árpád fejedelem útja 2-48.

Barlang utca végig

Bécsi út 1-33.

Bécsi út 2-32.

Bem rakpart végig

Budakeszi út páratlan oldal

Budenz út végig

Csalit utca végig

Csatárka út 1-től 45-ig, 8-tól 58-ig

Dara utca végig

Darázs utca

Dénes utca végig

Fazekas utca páratlan oldal,

Feketefenyő utca végig

Felső Zöldmáli út végig

Ferenchegyi lépcső végig

Ferenchegyi út végig

Fő utca II. kerületi páros oldal végig

Frankel Leó út 2-től végig

Frankel Leó út 7-től végig

Germanus Gyula park végig

Gomba utca végig

Gül Baba utca 1-től végig

Gül Baba utca 2-14.

Gyémántos lépcső végig

Gyorskocsi utca végig

Harcsa utca végig

Hármashatárhegyi út végig

Hárshegyi út végig

Horvát utca páratlan oldal végig

Hűvösvölgyi út 2-22-ig

Irén utca végig

Kacsa utca végig

Kandó Kálmán utca végig

Karszt utca végig

Kavics utca 1-től végig és 2-től végig

Kecskehegyi út végig

Kolozsvári Tamás utca végig

Komjádi Béla utca végig

Kulpa utca végig

Kuruclesi út végig

Labanc út végig

Lajos utca végig

Lipthay utca végig

Lukács utca 1-3-ig.

Lukács utca 2-6-ig.

Mansfeld Péter park végig

Margit körút 1-5-ig és 47-73-ig

Margit körút 2-38-ig

Mecenzéf utca végig

Mecset utca 15-től végig

Medve utca 5-23.

Muraközi utca végig

Palatinus utca végig

Pálos utca végig

Pitypang utca végig

Pusztaszeri út 27-től- végig

Pusztaszeri út 38-tól- végig

Sajka utca végig

Sarolta utca végig

Selyemakác utca végig

Szakadék út végig

Széher út végig

Szép Juhászné köz végig

Szép Juhászné út végig

Szépvölgyi dűlő végig

Szépvölgyi köz végig

Szépvölgyi út 126-tól- végig

Szépvölgyi út 155-től- végig

Szépvölgyi út 2-6-ig

Szeréna út 1-9-ig

Szeréna út 2-8-ig

Szikla utca végig

Szivarfa utca végig

Tiszafa utca végig

Török utca végig

Törökvész út 1-97.

Törökvész út 2-32.

Üdülő út végig

Ürömi utca 1-29-ig, 2-8-ig

Vend utca 19-től- végig

Vend utca 24-től- végig

Verecke köz végig

Vidra utca végig

Vörösberkenye utca végig

Zöldlomb utca végig

Zuhany utca végig

Zsigmond köz végig

Zsigmond tér végig

Zsindely utca végig

5. számú melléklet * 

A II. kerület közigazgatási területén lévő védőnői ellátási körzetek utcajegyzéke

1. körzet
Budapest, Rét utca 3.
ÁRPÁDFEJEDELEM ÚTJA 1-47-ig páratlan, 2-48-ig páros
BÉCSI ÚT 1-33-ig páratlan, 2-32-ig páros,
CSERFA UTCA végig
DARA UTCA végig
DARÁZS UTCA végig
FRANKEL LEÓ ÚT 15-63-ig páratlan, 24-112-ig páros
GERMANUS GYULA PARK végig
HARCSA UTCA végig
JÓZSEFHEGYI LÉPCSŐ végig
KAVICS UTCA 1-15-ig páratlan, 2-12-ig páros,
KOLOZSVÁRI TAMÁS UTCA végig
KOMJÁDI BÉLA UTCA végig
LAJOS UTCA 1-41-ig páratlan,2-34-ig páros,
LUKÁCS UTCA végig
MECENZÉF UTCA végig
SAJKA UTCA végig
SAROLTA UTCA végig
SZÉPVÖLGYI ÚT 2-6-ig páros
SZERÉNA ÚT 1-9-ig páratlan, 2-8-ig páros,
ÜRÖMI UTCA 1-29-ig páratlan, 2-44-ig páros
ÜSTÖKÖS UTCA végig
VIDRA UTCA végig
ZSIGMOND KÖZ végig
ZSIGMOND TÉR végig
2. körzet
Budapest, Rét utca 3.
BAJVÍVÓ UTCA végig
BAKFARK BÁLINT UTCA végig
CSAPLÁROS UTCA végig
DÉKÁN UTCA végig
ERŐD UTCA 1-9-ig páratlan, 2-8-ig páros
FÉNY UTCA 15.
FILLÉR UTCA 2-24-ig páros
JURÁNYI UTCA végig
LÖVŐHÁZ UTCA végig
MARGIT KÖRÚT 62-64-ig páros, 91-105-ig páratlan
RETEK UTCA végig
SZÉLL KÁLMÁN TÉR
SZILÁGYI ERZSÉBET FASOR 1-15-ig páratlan
VARSÁNYI IRÉN UTCA 25-től és 38-tól végig
3. körzet
Budapest, Rét utca 3.
ADY ENDRE UTCA végig
ARANKA UTCA végig
BAKA UTCA végig
BIMBÓ ÚT 2-66-ig páros, 3-63-ig páratlan
BUDAY LÁSZLÓ UTCA 2-8-ig páros, 1-3-ig páratlan
FÉNYES ELEK UTCA végig
KELETI KÁROLY UTCA végig
KIS RÓKUS UTCA végig
KITAIBEL PÁL UTCA végig
PETREZSELYEM UTCA végig
RÉT UTCA végig
RIBÁRY UTCA végig
RÓZSAHEGY UTCA 2-10-ig páros
TIZEDES UTCA végig
4. körzet
Budapest, Rét utca 3.
APOSTOL UTCA 11-től végig
ÁLDÁS UTCA végig
BERKENYE UTCA végig
BOLYAI UTCA végig
BORBOLYA UTCA végig
CSERJE UTCA végig
ESZTER UTCA végig
FAJD UTCA végig
KAVICS UTCA 14-20-ig páros, 17-29-ig páratlan
LEVÉL UTCA végig
MANDULA UTCA végig
ORGONA UTCA végig
PAJZS UTCA 14-től páros végig, 13-tól páratlan végig
PALÁNTA UTCA végig
SZEMLŐHEGY UTCA végig
VÉRHALOM UTCA végig
ZIVATAR UTCA végig
5. körzet
Budapest, Rét utca 3.
ERŐD UTCA 11-től páratlan, 10-től páros
FAZEKAS UTCA 2-24- ig páros
FÉNY UTCA páros végig
FILLÉR UTCA 1-31-ig páratlan
FORINT UTCA végig
HORVÁT UTCA 2-38-ig páros
KAPÁS UTCA 5-55-ig páratlan, 6-50-ig páros
MARGIT KÖRÚT 49-89-ig páratlan, 50-60-ig páros
PENGŐ KÖZ végig
PENGŐ UTCA végig
SZÁSZ KÁROLY UTCA végig
VARSÁNYI IRÉN UTCA 1-23-ig páratlan, 2-36-ig páros
6. körzet
Budapest, Rét utca 3.
BEM JÓZSEF UTCA végig
BEM RAKPART 30-49-ig
CSALOGÁNY UTCA végig
FAZEKAS UTCA 1-31-ig páratlan
FEKETE SAS UTCA végig
FŐ UTCA 47-83-ig páratlan, 62-92-ig páros
GANZ UTCA végig
GYORSKOCSI UTCA végig
HENGER UTCA végig
HORVÁT UTCA 1-27-ig páratlan
KACSA UTCA végig
KANDÓ KÁLMÁN UTCA végig
MARGIT KÖRÚT 1-5-ig páratlan, 2-38-ig páros
MEDVE UTCA végig
NAGY IMRE TÉR végig
TÖLGYFA UTCA végig
VARSÁNYI UDVAR végig
VITÉZ UTCA végig
7. körzet
Budapest, Rét utca 3.
ALVINCZI ÚT 1-37-ig páratlan, 2-22-ig páros
ÁRVÁCSKA UTCA végig
BARSI UTCA végig
BIMBÓ ÚT 68-100-ig páros, 65-95-ig páratlan
EZREDES UTCA végig
FELVINCZI ÚT végig
FÜGE UTCA végig
GARAS UTCA 20-tól páros végig
KAPOR UTCA végig
KÁPLÁR UTCA végig
MARCIBÁNYI TÉR
PAJZS UTCA 1-11-ig páratlan, 2-12-ig páros
RÓKUSHEGYI lépcső
TULIPÁN UTCA végig
TAPOLCSÁNYI UTCA végig
8. körzet
Budapest, Rét utca 3.
APOSTOL UTCA 1-9-ig
BEM JÓZSEF TÉR végig
BEM RAKPART 50 -56-ig
BODROG UTCA végig
BUDAY LÁSZLÓ UTCA 5-15-ig páratlan, 10-20-ig páros
FRANKEL LEÓ ÚT 1-13-ig páratlan, 2-22-ig páros
GÜL BABA UTCA végig
KÚT UTCA végig
LIPTHAY UTCA végig
MARGIT UTCA végig
MARGIT KRT. 7-45-ig páratlan, 40-48-ig páros
MECHWART LIGET végig
MECSET UTCA végig
RÓMER FLÓRIS UTCA végig
RÓZSAHEGY UTCA 1-5-ig páratlan
TÖRÖK UTCA végig
TURBÁN UTCA végig
TÜRBE TÉR végig
VERONIKA UTCA végig
9. körzet
Budapest, Csatárka út 51.
BARLANG UTCA végig
CIRBOLYA UTCA végig
CSALIT UTCA végig
CSATÁRKA KÖZ végig
CSATÁRKA UTCA 16-tól páros végig, 11-től páratlan végig
FEKETEFENYŐ UTCA végig
FELSŐ ZÖLDMÁLI ÚT végig (Kivéve: 61, 77, 89, 93)
FERENCHEGYI LÉPCSŐ végig
FERENCHEGYI ÚT végig
GOMBA UTCA végig
KARSZT ÚT végig
KECSKEHEGYI ÚT végig
KULPA UTCA végig
MURAKÖZI ÚT végig
SELYEMAKÁC UTCA végig
SZÉPVÖLGYI DŰLŐ végig
SZÉPVÖLGYI ÚT 138-tól páros végig, 155-től páratlan végig
SZIVARFA ÚT végig
TISZAFA ÚT végig
VEND UTCA 22-től páros végig, 19-től páratlan végig
VÖRÖSBERKENYE ÚT végig
ZÖLDMÁLI LEJTŐ végig
ZSINDELY UTCA végig
10. körzet
Budapest, Csatárka út 51.
ALSÓTÖRÖKVÉSZ ÚT végig
ÁFONYA UTCA végig
BÉG UTCA végig
BOGÁR LÉPCSŐ végig
BOGÁR UTCA végig
CIMBALOM KÖZ végig
CIMBALOM UTCA végig
GÁBOR ÁRON UTCA 51-től páratlan végig
KUPECZKY UTCA végig
MÁK UTCA végig
PENTELEI MOLNÁR UTCA végig
PUSZTASZERI KÖZ végig
PUSZTASZERI ÚT 34-től páros végig, 29-től páratlan végig
SZPÁHI UTCA végig
TÖRÖKVÉSZ LEJTŐ végig
TÖVIS UTCA 2-38-ig páros, 1-25-ig páratlan
VEND UTCA 2-20-ig páros, 1-17-ig páratlan
VÉRHALOM TÉR végig
11. körzet
Budapest, Csatárka út 51.
CSEPPKŐ KÖZ végig
CSEPPKŐ UTCA végig
CSÍKSOMLYÓ UTCA végig
FELSŐZÖLDMÁLI ÚT 61, 77, 89, 93
GÜCK FRIGYES ÚT végig
NAPSUGÁR LÉPCSŐ végig
NAPSUGÁR UTCA végig
PÁLVÖLGYI ÚT végig
RUTHÉN ÚT végig
SZALAMANDRA KÖZ végig
SZALAMANDRA ÚT végig
SZIKLA UTCA végig
TURISTA KÖZ végig
TURISTA ÚT végig
VERECKE KÖZ végig
VERECKE LÉPCSŐ végig
VERECKE ÚT végig
VIHORLÁT UTCA végig
ZÖLDKERT ÚT végig
ZÖLDKŐ UTCA végig
ZÖLDLOMB UTCA végig
12. körzet
Budapest, Csatárka út 51.
BATYU UTCA végig
GÖRGÉNYI UTCA végig
KONDOR ÚT végig
KONDORKERT UTCA végig
LÁTÓHEGYI ÚT végig
MADÁR UTCA végig
NAGYBÁNYAI ÚT 62-től páros végig, 63-tól páratlan végig
NAPVIRÁG UTCA végig
PÁFRÁNYKERT UTCA végig
PÁFRÁNYLIGET UTCA 40.
SZALONKA ÚT 3-9 páratlan
SZALONKALES UTCA végig
SZALONKASZEM UTCA végig
TÖRÖKVÉSZ ÚT végig
UTAS UTCA végig
VÖRÖSTORONY LÉPCSŐ végig
13. körzet
Budapest, Csatárka út 51.
ALI UTCA végig
AVEDIK UTCA végig
BABA UTCA végig
BALOGH ÁDÁM KÖZ végig
BÚZAVIRÁG UTCA végig
ENDRŐDI KÖZ végig
ENDRŐDI SÁNDOR UTCA 26-tól páros végig, 29-től páratlan végig
FULLÁNK UTCA végig
GÁRDONYI GÉZA ÚT végig
MAJÁLIS UTCA végig
ŐZGIDA KÖZ végig
ŐZGIDA UTCA végig
PITYPANG UTCA végig
RÜGY UTCA 8-tól páros végig, 5-től páratlan végig
TÖMÖRKÉNY UTCA végig
VERSEGHY FERENC UTCA végig
ZUHANY UTCA végig
14. körzet
Budapest, Csatárka út 51.
ALSÓZÖLDMÁLI ÚT végig
BORÓKA UTCA végig
CSEJTEI KÖZ
CSEJTEI UTCA végig
DARU UTCA végig
FELHÉVÍZI UTCA végig
JÓZSEFHEGYI ÚT végig
KILÁTÁS UTCA végig
LÍVIA ÚT végig
LUBLÓI UTCA végig
PALATINUS UTCA végig
PUSZTASZERI ÚT 1-27-ig páratlan, 2-32-ig páros
REPKÉNY UTCA végig
SZÉPECSKE ÚT végig
SZÉPVÖLGYI ÚT 8-136-ig páros
SZERÉNA KÖZ végig
SZERÉNA ÚT 10-től páros végig, 11-től páratlan végig
ÜRÖMI KÖZ végig
ÜRÖMI ÚT 31-től páratlan végig, 46-tól páros végig
15. körzet
Budapest, Pasaréti út 67-69.
BALOGH ÁDÁM UTCA végig
BRANYISZKÓ ÚT végig
GÁBOR ÁRON UTCA 2-18-ig páros, 1-11-ig páratlan
GUYON KÖZ végig
GUYON RICHÁRD UTCA végig
HARANGVIRÁG UTCA végig
HÁZMÁN UTCA végig
HIDÁSZ UTCA végig
HŰVÖSVÖLGYI ÚT 1-29-ig páratlan
KÜKÜLLŐ UTCA végig
LOTZ KÁROLY UTCA végig
LUPÉNY UTCA végig
NAGYAJTAI UTCA végig
NAGY LAJOS TÉR végig
ORLÓ UTCA végig
ORSÓ UTCA 2-50-ig páros, 1-49-ig páratlan
PASARÉTI ÚT 52-90-ig páros, 41-125-ig páratlan
PÁZSIT UTCA végig
SZILÁGYI ERZSÉBET FASOR 91-131-ig páratlan
VIRÁGÁROK UTCA végig
VOLKMANN UTCA végig
16. körzet
Budapest, Pasaréti út 67-69.
BOGNÁR UTCA végig
BÖLÖNI GYÖRGY UTCA végig
BUDENZ ÚT végig
DÉNES UTCA végig
GYÉMÁNTOS LÉPCSŐ végig
KŐHÁRS ÚT végig
KURUCLESI ÚT végig
KURUC UTCA végig
PÁLOS UTCA végig
SZÉHER ÚT végig
SZERB ANTAL UTCA végig
17. körzet
Budapest, Pasaréti út 67-69.
ENDRŐDI SÁNDOR UTCA 2-24-ig páros, 1-27-ig páratlan
GÁBOR ÁRON KÖZ végig
GÁBOR ÁRON UTCA 20-82-ig páros, 13-49-ig páratlan
HANKÓCZY JENŐ UTCA 11-35-ig páratlan, 2-32-ig páros
HERMAN OTTÓ ÚT végig
JÚLIA UTCA végig
KARABÉLY UTCA végig
PASARÉTI ÚT 2-50-ig páros, 1-39-ig páratlan
RADNA UTCA végig
TOROCKÓ KÖZ végig
TOROCKÓ TÉR végig
TOROCKÓ UTCA végig
TÖVIS UTCA 27-37-ig páratlan, 40-52-ig páros
VADRÓZSA UTCA végig
ZILAH UTCA végig
18. körzet
Budapest, Pasaréti út 67-69.
BIMBÓ UTCA 179-209-ig páratlan, 194-234-ig páros
CSÉVI KÖZ végig
CSÉVI UTCA végig
HEGYI UTCA végig
KELEMEN LÁSZLÓ UTCA végig
KRECSÁNYI UTCA végig
NAGYBÁNYAI ÚT 2-60-ig páros, 1-61-ig páratlan
ORSÓ UTCA 52-60-ig páros, 51-61-ig páratlan
PÁFRÁNYLIGET UTCA 1-39-ig páratlan, 2-38-ig páros
PÁFRÁNY ÚT végig
PASARÉTI ÚT 92-128-ig páros, 127-201-ig páratlan
RIADÓ UTCA végig
SODRÁS UTCA végig
SZALONKA ÚT 1.
SZILFA UTCA végig
VÖRÖSTORONY LEJTŐ végig
VÖRÖSTORONY UTCA végig
19. körzet
Budapest, Pasaréti út 67-69.
CSIBOR UTCA végig
FEKETE ISTVÁN UTCA végig
HEINRICH ISTVÁN UTCA végig
HŰVÖSVÖLGYI ÚT 131-189-ig páratlan, 62-136-ig páros
MODORI UTCA végig
NYÉKI ÚT végig
ÖTVÖS JÁNOS UTCA végig
SZIPKA UTCA végig
TÁROGATÓ ÚT végig
VÖLGY UTCA végig
20. körzet
Budapest, Pasaréti út 67-69.
CSOPAKI UTCA végig
ERVIN UTCA végig
ÉRMELLÉKI UTCA végig
FILLÉR UTCA 26-58-ig páros, 33- 59-ig páratlan
GARAS UTCA 2-18-ig páros, 1-9-ig páratlan
GYERGYÓ UTCA végig
HARGITA UTCA végig
LÓRÁNTFFY ZSUZSANNA LÉPCSŐ végig
LÓRÁNTFFY ZSUZSANNA UTCA végig
NYÚL UTCA végig
PRÉSHÁZ UTCA végig
RHÉDEY UTCA végig
RUSZTI UTCA végig
SZILÁGYI ERZSÉBET FASOR 17-89-ig páratlan
TROMBITÁS ÚT végig
VADORZÓ UTCA végig
21. körzet
Budapest, Pasaréti út 67-69.
ALVINCI ÚT 24-60-ig páros
ÁBRÁNYI EMIL UTCA végig
BALOGVÁR UTCA végig
BIMBÓ KÖZ végig
BIMBÓ ÚT 97-177-ig páratlan, 102-192-ig páros
DETREKŐ UTCA végig
FENYVES LEJTŐ végig
FENYVES LÉPCSŐ végig
FENYVES UTCA végig
FILLÉR LÉPCSŐ végig
FILLÉR UTCA 60-tól páros végig, 61-től páratlan végig
HANKÓCZY JENŐ UTCA 1-9-ig páratlan, 2-12-ig páros
KOPOGÓ LÉPCSŐ végig
LEPKE KÖZ végig
LEPKE UTCA végig
LÉVAY UTCA végig
LÓCZY LAJOS UTCA végig
PRÍMÁS UTCA végig
RÜGY UTCA 1-3-ig páratlan, 2-6-ig páros
SÖVÉNY UTCA végig
TÜSKE KÖZ végig
TÜSKE UTCA végig
22. körzet
Budapest, Pasaréti út 67-69.
BUDAKESZI ÚT végig
FURULYA UTCA végig
HÁRSFAVIRÁG UTCA végig
HÁRSHEGYI ÚT végig
HŰVÖSVÖLGYI ÚT 2-60-ig páros
IRÉN UTCA végig
LABANC ÚT végig
PETNEHÁZI RÉT végig
SZAKADÉK ÚT végig
SZÉPJUHÁSZNÉ KÖZ végig
SZÉPJUHÁSZNÉ ÚT végig
ÜDÜLŐ ÚT végig
23. körzet
Budapest, Pasaréti út 67-69.
ALSÓVÖLGY UTCA végig
BATTAI LÉPCSŐ végig
BATTAI ÚT végig
CIROK UTCA végig
CSALÁN KÖZ végig
CSALÁN ÚT végig
DITRÓ UTCA végig
HŰVÖSVÖLGYI ÚT 31-129-ig páratlan
KAPY UTCA végig
KESELYŰ ÚT végig
KESKENY UTCA végig
LIPÓTMEZEI ÚT végig
NAGYBÁNYAI LÉPCSŐ végig
NAPRAFORGÓ KÖZ végig
NAPRAFORGÓ UTCA végig
PASARÉTI KÖZ végig
PASARÉTI TÉR végig
SZALONKA ÚT 2-18-ig páros
SZÉPHALOM UTCA végig
SZÉPLAK UTCA végig
TÁROGATÓ LEJTŐ végig
VADASKERTI ÚT végig
VERSEC SOR végig
ZUHATAG SOR végig
ZUHATAG UTCA végig
ZSEMLYE UTCA végig
24. körzet
Budapest, Hunyadi János utca 81-85.
APÁCA UTCA végig
ATTILA UTCA végig
EMELKEDŐ UTCA végig
FENYŐERDŐ UTCA végig
GERCSÉNYI UTCA végig
GOLFÜTŐ UTCA végig
HIDEGKÚTI ÚT 162-234-ig páros, 163-321-ig páratlan
JÁNOSBOGÁR UTCA végig
JEGESMEDVE LEJTŐ végig
JEGESMEDVE UTCA végig
KILINCS UTCA végig
KISGAZDA UTCA végig
KULCS UTCA végig
LESHEGY UTCA végig
MALOMCSÁRDA UTCA végig
MÁRIAHEGY UTCA végig
MEGGYFA UTCA végig
PATAKHEGYI UTCA végig
SZARVASHEGY UTCA végig
SZIRT UTCA végig
TEMETŐ UTCA végig
TEMPLOM KÖZ végig
TEMPLOM UTCA végig
TÓPART KÖZ végig
TÓPART UTCA végig
TÖKHEGYI ÚT végig
ÚJSOR UTCA végig
ÚRBÉRES UTCA végig
ÜVEGHÁZ UTCA végig
VADETETŐ UTCA végig
VÉKA UTCA végig
VÍZESÉS UTCA végig
VÍZMOSÁS UTCA végig
ZÁRDA UTCA végig
ZSELLÉR UTCA végig
25. körzet
Budapest, Hunyadi János utca 81-85.
ARAD UTCA végig
ÁRPÁD TÉR végig
ÁRPÁD UTCA végig
BRASSÓ UTCA végig
BUDAJENÖ UTCA végig
CENK UTCA végig
CSOKONAI UTCA végig
DEÁK FERENC UTCA végig
DÓZSA GYÖRGY UTCA végig
ESKÜ UTCA végig
GAZDA KÖZ végig
GAZDA UTCA végig
GERECSE UTCA végig
GESZTENYEFA UTCA végig
GYOPÁR UTCA végig
HIDEG UTCA végig
HIDEGKÚTI ÚT 72-160-ig páros, 71-161-ig páratlan
HONVÉD UTCA végig
JÁRÓKA UTCA végig
JÓKAI UTCA végig
KÁNYA UTCA végig
KARDOS UTCA végig
KAZINCZY UTCA végig
KÖLCSEY UTCA végig
KŐVÁRI ÚT végig
LEHEL UTCA végig
MESTER UTCA végig
MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA végig
MUHAR UTCA végig
NÓRA UTCA végig
RÁKOS KÖZ végig
RÁKOS UTCA végig
VÁRHEGY UTCA végig
VÁRY KÖZ végig
VÖRÖSMARTY UTCA végig
26. körzet
Budapest, Hunyadi János utca 81-85.
ACHIM ANDRÁS UTCA végig
ASZÚ KÖZ végig
ASZÚ UTCA végig
BUJDOSÓ KÖZ végig
DOMBOS UTCA végig
KADARKA UTCA végig
KERÉNYI FRIGYES KÖZ végig
KERÉNYI FRIGYES UTCA végig
KEVÉLYHEGYI UTCA végig
KISASSZONY UTCA végig
KOKÁRDA UTCA végig
KÖKÉNY UTCA végig
KÖRÖS UTCA végig
KŐRÓZSA UTCA végig
KÖVIDINKA UTCA végig
KÖZSÉGHÁZ UTCA végig
LEN UTCA végig
MÉSZÉGETŐ UTCA végig
MIATYÁNK UTCA végig
NOÉMI UTCA végig
NYÁR UTCA végig
PÁRÁS UTCA végig
PATRÓNA UTCA végig
PINCESZERI UTCA végig
PISZKE UTCA végig
SÓVIRÁG UTCA végig
SZABADSÁG UTCA 2-96-ig páros, páratlan végig
SZAMORODNI UTCA végig
SZAMOS UTCA végig
TÁNCSICS MIHÁLY UTCA végig
TÁRKONY UTCA 2-60-ig páros, 1-55-ig páratlan
TESTVÉR KÖZ végig
27. körzet
Budapest, Hunyadi János utca 81-85.
ARANY JÁNOS TÉR végig
BÁTHORY LÁSZLÓ UTCA végig
BIRSALMA UTCA végig
BOCSKAI ISTVÁN UTCA végig
DÁMVAD UTCA végig
FEKETEFEJ UTCA végig
FEKETERIGÓ UTCA végig
GERBERA UTCA végig
GYÖNGYVIRÁG UTCA végig
HARMATCSEPP UTCA végig
HÁRSALJA UTCA végig
HÍRNÖK UTCA végig
HOMOKÓRA UTCA végig
HŰVÖSVÖLGYI ÚT 191- 209-ig páratlan
IRINYI DÁNIEL UTCA végig
KÚTFÖLDI UTCA végig
LÁNCFŰ UTCA végig
LILIOM UTCA végig
MÁRIAREMETEI ÚT 1- 69-ig páratlan, 2-70-ig páros
NÁDASDY FERENC UTCA végig
NAGYKOVÁCSI ÚT végig
NAGYRÉT UTCA páratlan végig
NYÁRY PÁL UTCA végig
ÖRDÖGÁROK UTCA 1-63-ig páratlan, 2-78-ig páros
PIPITÉR UTCA végig
REND UTCA végig
REZEDA UTCA végig
RÉZSŰ UTCA végig
RÓZSA UTCA végig
SASBÉRC UTCA végig
SZABADSÁG TÉR végig
SZEGFŰ UTCA végig
SZENT ISTVÁN UTCA végig
SZENT LÁSZLÓ UTCA végig
SZEPESI UTCA végig
SZÉP ILONA UTCA végig
TÁLTOS UTCA 24-től páros végig, 19-től páratlan végig
TITÁN UTCA végig
TOLDI MIKLÓS UTCA végig
TORDA UTCA végig
TURUL UTCA 25-31-ig páratlan, 26-30-ig páros
UZSOKI UTCA végig
VAKOND UTCA végig
VÁROSHATÁR UTCA végig
VEZÉR UTCA végig
VILLÁM UTCA végig
VIOLA UTCA végig
ZRÍNYI MIKLÓS UTCA végig (Adyliget)
28. körzet
Budapest, Hunyadi János utca 81-85.
ARANY JÁNOS UTCA végig
ÁBRÁND UTCA végig
BADACSONY UTCA végig
BAJNOK UTCA végig
CSATLÓS UTCA végig
CSONGOR UTCA végig
DUTKA ÁKOS UTCA végig
EGRES UTCA végig
GÉMES UTCA végig
GYULAI PÁL UTCA végig
HATÁR UTCA végig
HÍMES UTCA páratlan végig
KASSA UTCA végig
KÁRPÁT UTCA végig
KEREKHEGYI UTCA végig
KINIZSI PÁL UTCA végig
KISFALUDY UTCA végig
LABDARÓZSA UTCA végig
LÍRA UTCA végig
MAGDOLNA UTCA végig
MÁRIAREMETEI ÚT 73-tól páratlan végig, 72-től páros végig
MÉH UTCA végig
NAGYRÉT UTCA páros oldal végig
NÁDOR UTCA végig
OROM UTCA végig
ÖRDÖGÁROK UTCA 80-tól páros végig, 65-től páratlan végig
PÉCH ANTAL UTCA végig
RIGÓ UTCA végig
SOM UTCA végig
SZEGEDI RÓZA UTCA végig
SZENT JÓZSEF UTCA végig
SZIROM UTCA végig
TÁLTOS UTCA 2-22-ig páros, 1-17-ig páratlan
TAMARA UTCA végig
TÁRNOK UTCA végig
TOMPA MIHÁLY UTCA végig
TUJAFA UTCA végig
TURUL KÖZ végig
TURUL UTCA 1-23-ig páratlan, 2-24-ig páros
ZSÍROSHEGYI ÚT végig
ZUZMÓ UTCA végig
29. körzet
Budapest, Hunyadi János utca 81-85.
BERCSÉNYI UTCA végig
BETHLEN GÁBOR UTCA végig
BÜKKFA UTCA végig
CSURGÓ UTCA végig
DELTA UTCA végig
DÉR UTCA végig
DÉS UTCA végig
FEJSZE UTCA végig
FUVOLA UTCA végig
GALÓCA UTCA végig
HIDEGKÚTI ÚT 2-70-ig páros, 1-69-ig páratlan
HUNYADI JÁNOS UTCA végig
IMOLA UTCA végig
KENYÉRMEZŐ UTCA végig
KERTVÁROS UTCA végig
KOLOZSVÁR UTCA végig
KOSSUTH LAJOS UTCA végig
KŐ UTCA végig
KŐHEGYI ÚT végig
MÁRIA UTCA végig
MIKES KELEMEN UTCA végig
NEDŰ UTCA végig
PETŐFI UTCA végig
POZSONYI UTCA végig
RÁKÓCZI UTCA végig
RODOSTÓ UTCA végig
SÍP UTCA végig
SZÉCHENYI UTCA végig
SZILÁGYI ERZSÉBET UTCA végig
VADALMA UTCA végig
VADKÖRTE UTCA végig
ZRÍNYI UTCA végig (Hidegkút)
30. körzet
Budapest, Hunyadi János utca 81-85.
ARANYBULLA UTCA végig
ÁLMOS VEZÉR UTCA végig
BOTOND VEZÉR UTCA végig
BÖLÉNY KÖZ végig
BÖLÉNY UTCA végig
BUDA VEZÉR UTCA végig
BULCSÚ VEZÉR UTCA végig
CSERGE UTCA végig
DÍSZFŰ UTCA végig
DUNA UTCA végig
ELLÁK UTCA végig
ELŐD VEZÉR UTCA végig
EMESE UTCA végig
FÁKLYALILIOM UTCA végig
GARAMVÖLGYI UTCA végig
GÉZA FEJEDELEM ÚTJA végig
GYÍKFŰ UTCA végig
GYÖNGYVÉR UTCA végig
HÍMES UTCA páros oldal végig
HONFOGLALÁS UTCA végig
HUBA VEZÉR UTCA végig
JÓZSEF ATTILA ÚTJA végig
KESZI UTCA végig
KÉR UTCA végig
KOND VEZÉR UTCA végig
KOPPÁNY VEZÉR UTCA végig
KÖZTÁRSASÁG UTCA végig
KŐFEJTŐ UTCA végig
LÉC UTCA végig
MÁTRA UTCA végig
MUFLON UTCA végig
ÖSVÉNY UTCA végig
PALLÉR UTCA végig
REMETEVÖLGYI UTCA végig
SIMON UTCA végig
SOLYOMVÖLGY UTCA végig
SZENT GELLÉRT UTCA végig
SZENT JÁNOS UTCA végig
SZÍVVIRÁG UTCA végig
TÁRKONY UTCA 62-106-ig páros, 57-107-ig páratlan
TAS VEZÉR UTCA végig
TÁTRA UTCA végig
TISZA UTCA végig
TÖHÖTÖM VEZÉR UTCA végig
VAJK FEJEDELEM UTCA végig
ZERIND VEZÉR UTCA végig
ZSOLT FEJEDELEM UTCA végig

6. számú melléklet *