Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 17. § (1) bekezdésében rögzített feladatkörében eljárva, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) bekezdésében és 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet területi hatálya a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén fekvő termőföldekre terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az erdő művelési ágban nyilvántartott területekre és a halastavakra.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden magánszemélyre, jogi személyre és egyéb szervezetre, aki az (1) bekezdés szerinti földterületek használója, annak hiányában tulajdonosa.

A mezei őrszolgálat

2. § (1) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a közigazgatási területén található termőföldek, továbbá a mezőgazdasági termelést szolgáló építmények őrzésére és védelmére mezei őrszolgálatot létesít, amelynek létszámát 2 főben állapítja meg teljes munkaidőben.

(2) A mezei őrszolgálat a nyilvántartásba vett és az e rendelet 1. mellékletében felsorolt területen látja el tevékenységét.

(3) A mezőőrök feladataikat köztisztviselőként, „II. Kerületi Mezei Őrszolgálat” feliratú formaruhában, azonosító jelvénnyel látják el, a mezőőri tevékenység ellátásra vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok, valamint a fenntartó Önkormányzat utasításai szerint.

(4) A mezőőr felett a munkáltatói jogokat a Jegyző gyakorolja.

(5) A szakmai felügyeletet a mezőgazdasági igazgatási szerv és az illetékes rendőrkapitányság gyakorolja.

(6) A mezőőr tevékenysége során együttműködik - többek között - a rendőrséggel, a polgárőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerveivel, a Pilisi Parkerdő Zrt-vel, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatával, a területileg illetékes vadásztársasággal.

A mezei őrszolgálat szolgálat működési költségei

3. § (1) Az önkormányzat mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a saját bevételeiből, valamint a központi költségvetésben e célra biztosított hozzájárulásból fedezi.

(2) A Képviselő-testület mezőőri járulékot nem állapít meg.

(3) A tényleges földhasználó / tulajdonos bevallás benyújtására nem köteles.

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.

Őrsi Gergely
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2021. június 24-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2021. július 01.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2021. június 24.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. melléklet

1. számú melléklet a 25/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

HRSZ HRSZ1 ALR_TERULET MUV_AG FOLDMINOSEG
10894 1 14238 gyümölcsös 6 osztály
10894 2 363 fásított t 3 osztály
10934 13 3466 legelő 5 osztály
10934 26 560 fásított t 3 osztály
10934 28 2034 legelő 5 osztály
10934 31 1074 fásított t 3 osztály
10934 32 659 fásított t 3 osztály
10934 45 2410 legelő 5 osztály
10934 46 624 legelő 5 osztály
10934 47 4374 legelő 5 osztály
10934 53 1198 fásított t 3 osztály
10934 57 1197 fásított t 3 osztály
10934 59 1198 fásított t 3 osztály
10934 67 3722 legelő 5 osztály
11197 24 46 fásított t 3 osztály
11226 7 9630 rét 6 osztály
11226 8 6547 rét 6 osztály
11226 13 901 fásított t 3 osztály
11226 13 15443 rét 6 osztály
11226 13 11428 rét 6 osztály
11226 17 2700 szántó 5 osztály
11226 18 2030 szántó 5 osztály
11226 19 2121 szántó 5 osztály
11226 20 3291 szántó 5 osztály
11226 21 1098 szántó 5 osztály
11226 22 1434 szántó 5 osztály
11226 23 1725 szántó 5 osztály
11226 25 918 szántó 5 osztály
11226 26 1488 szántó 5 osztály
11226 27 1699 szántó 5 osztály
11226 28 686 szántó 5 osztály
11226 29 2132 szántó 5 osztály
11226 30 3361 szántó 5 osztály
11226 31 1678 szántó 5 osztály
11226 32 1880 szántó 5 osztály
11226 33 1725 szántó 5 osztály
11226 34 898 szántó 5 osztály
11226 35 913 szántó 5 osztály
11226 36 1477 szántó 5 osztály
11226 37 1185 szántó 5 osztály
11226 38 1395 szántó 5 osztály
11226 39 1267 szántó 5 osztály
11226 40 1473 szántó 5 osztály
11226 41 1880 szántó 5 osztály
11226 42 1472 szántó 4 osztály
11226 43 2235 szántó 4 osztály
11226 44 1889 szántó 4 osztály
11226 45 1581 szántó 4 osztály
11226 46 2171 szántó 4 osztály
11226 47 3160 szántó 4 osztály
11226 48 1694 szántó 4 osztály
11226 49 1660 szántó 4 osztály
11226 50 1737 szántó 4 osztály
11226 51 2261 szántó 4 osztály
11226 52 1059 szántó 4 osztály
11226 53 2831 szántó 4 osztály
11226 54 2003 szántó 4 osztály
11226 56 928 szántó 3 osztály
11226 56 591 szántó 4 osztály
11226 57 872 szántó 4 osztály
11226 57 1375 szántó 3 osztály
11226 58 1474 szántó 4 osztály
11226 58 2307 szántó 3 osztály
11226 59 674 szántó 4 osztály
11226 59 1030 szántó 3 osztály
11226 60 592 szántó 3 osztály
11226 60 392 szántó 4 osztály
11226 61 921 szántó 3 osztály
11226 61 596 szántó 4 osztály
11226 62 525 szántó 4 osztály
11226 62 887 szántó 3 osztály
11226 63 697 szántó 4 osztály
11226 63 1292 szántó 3 osztály
11226 65 625 szántó 4 osztály
11226 65 1467 szántó 3 osztály
11226 66 373 szántó 4 osztály
11226 66 974 szántó 3 osztály
11226 67 443 szántó 4 osztály
11226 67 1276 szántó 3 osztály
11226 68 857 szántó 3 osztály
11226 69 787 szántó 3 osztály
11226 70 1585 szántó 3 osztály
11226 71 961 szántó 3 osztály
11226 72 1316 szántó 3 osztály
11226 73 1141 szántó 3 osztály
11226 74 1166 szántó 3 osztály
11226 75 2074 szántó 4 osztály
11226 76 2075 szántó 4 osztály
11226 77 2075 szántó 4 osztály
11226 78 2074 szántó 4 osztály
11226 79 2075 szántó 4 osztály
11226 80 2075 szántó 4 osztály
11226 81 2074 szántó 4 osztály
11226 82 2074 szántó 4 osztály
11226 83 2074 szántó 4 osztály
11226 84 2074 szántó 4 osztály
11226 85 2074 szántó 4 osztály
11226 86 2075 szántó 4 osztály
11226 87 2075 szántó 4 osztály
11226 88 2074 szántó 4 osztály
11226 89 2074 szántó 4 osztály
11226 90 2074 szántó 4 osztály
11226 91 2023 szántó 4 osztály
11226 92 2022 szántó 4 osztály
11226 93 1687 szántó 3 osztály
11226 94 1686 szántó 3 osztály
11226 95 1687 szántó 3 osztály
11226 96 1645 szántó 3 osztály
11226 97 1645 szántó 3 osztály
11226 98 1645 szántó 3 osztály
11226 99 558 szántó 3 osztály
11226 99 1301 szántó 4 osztály
11226 100 1972 szántó 4 osztály
11226 101 1972 szántó 4 osztály
11226 102 1971 szántó 4 osztály
11226 103 1264 szántó 4 osztály
11226 104 1264 szántó 4 osztály
11226 105 2056 szántó 4 osztály
11226 106 635 szántó 3 osztály
11226 106 1421 szántó 4 osztály
11226 107 1723 szántó 3 osztály
11226 108 1724 szántó 3 osztály
11226 109 1725 szántó 3 osztály
11226 110 1724 szántó 3 osztály
11226 111 2056 szántó 4 osztály
11226 112 2056 szántó 4 osztály
11226 113 2056 szántó 4 osztály
11226 114 2056 szántó 4 osztály
11226 115 2055 szántó 4 osztály
11226 122 687 szántó 3 osztály
11226 123 967 szántó 3 osztály
11226 124 297 szántó 3 osztály
11226 125 236 szántó 3 osztály
11226 126 33 szántó 3 osztály
11283 5 10525 gyümölcsös 5 osztály
11283 10 2999 szántó 5 osztály
11283 13 19998 szántó 3 osztály
11283 13 61512 szántó 4 osztály
11283 13 3000 szántó 3 osztály
11283 13 24904 szántó 4 osztály
11283 24 1496 szántó 3 osztály
11283 25 1477 szántó 3 osztály
11283 26 1051 szántó 3 osztály
11283 27 860 szántó 3 osztály
11283 28 663 szántó 3 osztály
11283 29 617 szántó 3 osztály
11283 30 755 szántó 3 osztály
11283 31 3431 szántó 3 osztály
11283 31 850 szántó 4 osztály
11283 33 1703 szántó 4 osztály
11283 34 1072 szántó 4 osztály
11283 35 839 szántó 5 osztály
11283 36 996 szántó 5 osztály
11283 37 4252 szántó 5 osztály
11283 38 2293 szántó 5 osztály
11283 39 733 szántó 3 osztály
11283 39 859 szántó 4 osztály
11283 40 751 szántó 4 osztály
11283 41 1277 szántó 4 osztály
11283 42 1090 szántó 5 osztály
11283 42 745 szántó 4 osztály
11283 43 2099 szántó 5 osztály
11283 43 636 szántó 4 osztály
11283 44 922 szántó 4 osztály
11283 44 858 szántó 5 osztály
11283 45 1627 szántó 4 osztály
11283 46 902 szántó 3 osztály
11283 46 586 szántó 4 osztály
11283 47 1017 szántó 4 osztály
11283 47 611 szántó 3 osztály
11283 48 1267 szántó 4 osztály
11283 49 1717 szántó 4 osztály
11283 50 2292 szántó 4 osztály
11283 51 1201 szántó 4 osztály
11283 52 2360 szántó 4 osztály
11283 52 1550 szántó 3 osztály
11283 53 699 szántó 3 osztály
11283 54 1491 szántó 3 osztály
11283 55 644 szántó 3 osztály
11283 56 1311 szántó 3 osztály
11283 57 1143 szántó 3 osztály
11283 58 1939 szántó 3 osztály
11283 59 1000 szántó 3 osztály
11283 60 1849 szántó 3 osztály
11283 61 1581 szántó 3 osztály
11283 62 723 szántó 3 osztály
11283 63 672 szántó 3 osztály
11283 64 1189 szántó 3 osztály
11283 65 1332 szántó 3 osztály
11283 66 2902 szántó 3 osztály
11283 67 1177 fásított t 3 osztály
11283 71 731 szántó 5 osztály
11283 72 752 szántó 5 osztály
11283 73 744 szántó 5 osztály
11283 74 730 szántó 5 osztály
11283 75 711 szántó 5 osztály
11283 77 1014 szántó 4 osztály
11283 78 3482 szántó 4 osztály
11283 79 943 szántó 4 osztály
11283 80 1007 szántó 4 osztály
11283 81 622 szántó 4 osztály
11283 82 1542 szántó 4 osztály
11283 83 2167 szántó 4 osztály
11283 84 1104 szántó 3 osztály
11283 85 1442 szántó 3 osztály
11283 86 431 szántó 4 osztály
11283 86 877 szántó 3 osztály
11283 87 423 szántó 3 osztály
11283 87 621 szántó 4 osztály
11283 88 1420 szántó 4 osztály
11283 89 1555 szántó 4 osztály
11283 90 969 szántó 4 osztály
11283 91 1335 szántó 4 osztály
11283 94 4964 rét 5 osztály
11283 95 3346 szántó 4 osztály
11283 96 3346 legelő 5 osztály
11283 97 3346 szántó 4 osztály
11283 98 1210 szántó 4 osztály
11283 98 2959 szántó 3 osztály
11283 99 22592 legelő 5 osztály
11283 99 1929 fásított t 3 osztály
11283 99 3969 szántó 5 osztály
11283 99 47069 legelő 4 osztály
11283 100 3839 szántó 5 osztály
11315 1 1411 szántó 3 osztály
11315 2 2688 szántó 3 osztály
11315 2 407 fásított t 3 osztály
11315 2 775 fásított t 3 osztály
11315 3 946 szántó 3 osztály
11315 4 895 szántó 3 osztály
11315 5 277 szántó 3 osztály
11315 6 1353 fásított t 3 osztály
11315 6 412 szántó 3 osztály
11323 3552 gyümölcsös 5 osztály
11325 3 1091 rét 5 osztály
11325 5 2060 rét 5 osztály
11325 6 1161 rét 5 osztály
11325 6 638 fásított t 3 osztály
11325 7 1030 fásított t 3 osztály
11325 7 1272 rét 5 osztály
11325 8 909 fásított t 3 osztály
11325 8 1239 rét 5 osztály
11328 1 2009 rét 5 osztály
11328 2 1062 kert 6 osztály
11329 1 2060 gyümölcsös 5 osztály
11329 2 869 gyümölcsös 5 osztály
11330 1 3927 gyümölcsös 5 osztály
11330 5 1088 gyümölcsös 5 osztály
11333 5 1500 gyümölcsös 5 osztály
11333 7 1823 gyümölcsös 5 osztály
11333 9 1426 gyümölcsös 5 osztály
11333 10 1474 gyümölcsös 5 osztály
11335 1 2624 gyümölcsös 5 osztály
11335 2 1390 gyümölcsös 5 osztály
11336 3 1789 gyümölcsös 5 osztály
11336 4 2449 gyümölcsös 5 osztály
11337 1 5924 gyümölcsös 5 osztály
11337 2 1654 rét 5 osztály
11337 2 3203 szántó 4 osztály
11339 7 260 fásított t 3 osztály
11341 1 151 legelő 5 osztály
11341 15 2904 legelő 5 osztály
11355 2 7122 rét 5 osztály
11355 2 28410 rét 5 osztály
11355 8 2291 legelő 5 osztály
15880 15 8 fásított t 5 osztály
15880 16 55 fásított t 5 osztály
15948 2 952 fásított t 3 osztály
15956 2 2033 gyümölcsös 5 osztály
15956 2 9689 szántó 5 osztály
15956 2 9689 szántó 5 osztály
15957 3 2091 szántó 5 osztály
15957 3 2262 legelő 4 osztály
15957 4 2582 szántó 5 osztály
15957 4 5769 legelő 4 osztály
15957 4 3564 gyümölcsös 5 osztály
15958 3 2661 gyümölcsös 5 osztály
15958 3 1904 legelő 4 osztály
15958 3 2452 szántó 6 osztály
15958 4 3611 legelő 4 osztály
15958 5 3610 legelő 4 osztály
15960 2 13619 gyümölcsös 5 osztály
15961 1 5558 legelő 4 osztály
15961 3 10467 gyümölcsös 5 osztály
15962 12240 legelő 4 osztály
15964 1 4482 legelő 4 osztály
15965 1 18144 legelő 4 osztály
15980 6 2918 rét 5 osztály
15980 6 5434 rét 5 osztály
15980 8 947 fásított t 5 osztály
15980 12 2277 gyümölcsös 6 osztály
15980 12 7080 gyümölcsös 6 osztály
15980 12 8614 rét 5 osztály
15980 15 467 fásított t 3 osztály
15980 21 2203 legelő 4 osztály
15980 21 467 legelő 4 osztály
15980 23 371 fásított t 5 osztály
15980 25 983 fásított t 5 osztály
15980 26 728 fásított t 5 osztály
15980 27 574 fásított t 5 osztály
15980 28 369 fásított t 5 osztály
15980 40 69 fásított t 5 osztály
15980 41 42 fásított t 5 osztály
15980 42 131 fásított t 5 osztály
58902 1320 fásított t 5 osztály
58902 633 gyümölcsös 6 osztály
58908 689 fásított t 5 osztály
58909 578 fásított t 5 osztály
58910 628 fásított t 5 osztály
58927 5942 gyümölcsös 6 osztály
58928 906 fásított t 3 osztály
58929 780 fásított t 3 osztály
58930 712 fásított t 3 osztály
58931 322 fásított t 3 osztály
59017 13091 gyümölcsös 6 osztály
59019 33830 gyümölcsös 6 osztály
59022 1 962 gyümölcsös 6 osztály
59022 2 995 gyümölcsös 6 osztály
59022 3 973 gyümölcsös 6 osztály
59022 4 954 gyümölcsös 6 osztály
59022 5 910 gyümölcsös 6 osztály
59022 6 922 gyümölcsös 6 osztály
59022 7 887 gyümölcsös 6 osztály
59022 8 911 gyümölcsös 6 osztály
59022 10 1258 gyümölcsös 6 osztály
59022 13 1079 fásított t 3 osztály
59022 14 1057 fásított t 3 osztály
59022 17 973 fásított t 3 osztály
59022 19 909 gyümölcsös 6 osztály
59022 21 1067 fásított t 3 osztály
59022 22 970 fásított t 3 osztály
59022 23 976 fásított t 3 osztály
59022 25 943 fásított t 3 osztály
59022 26 900 fásított t 3 osztály
59022 27 908 fásított t 3 osztály
59022 28 1412 fásított t 3 osztály
59022 30 882 fásított t 3 osztály
59022 31 913 fásított t 3 osztály
59022 32 894 fásított t 3 osztály
59022 33 888 fásított t 3 osztály
59022 34 898 fásított t 3 osztály
59022 37 1228 fásított t 3 osztály
59022 38 1204 fásított t 3 osztály
59022 39 1205 fásított t 3 osztály
59022 40 1229 fásított t 3 osztály
59024 18163 szántó 6 osztály
59033 1 1224 fásított t 3 osztály
59033 2 339 fásított t 3 osztály
59035 13760 gyümölcsös 6 osztály
59035 2112 szántó 6 osztály
59035 12426 gyümölcsös 6 osztály
59039 4940 szántó 6 osztály
59042 5315 szántó 6 osztály
59044 1580 szántó 6 osztály
59045 1016 gyümölcsös 6 osztály
59048 1028 gyümölcsös 6 osztály
59049 913 gyümölcsös 6 osztály
59052 951 szántó 5 osztály
59053 11661 szántó 5 osztály
59070 582 gyümölcsös 6 osztály
59072 667 szántó 5 osztály
59073 31171 gyümölcsös 5 osztály
59075 5 2512 szántó 5 osztály
59075 6 2511 szántó 5 osztály
59075 7 2512 szántó 5 osztály
59075 8 2512 szántó 5 osztály
59075 9 2512 szántó 5 osztály
59075 10 1770 szántó 5 osztály
59075 11 2512 szántó 5 osztály
59075 12 2512 szántó 5 osztály
59075 13 2512 szántó 5 osztály
59075 14 2511 szántó 5 osztály
59075 15 2512 szántó 5 osztály
59075 16 2512 szántó 5 osztály
59075 17 2511 szántó 5 osztály
59075 18 2512 szántó 5 osztály
59075 19 2512 szántó 5 osztály
59075 20 2512 szántó 5 osztály
59075 21 2511 szántó 5 osztály
59075 22 2512 szántó 5 osztály
59075 23 2512 szántó 5 osztály
59075 24 2512 szántó 5 osztály
59075 25 2511 szántó 5 osztály
59075 26 2511 szántó 5 osztály
59075 27 2512 szántó 5 osztály
59075 28 2512 szántó 5 osztály
59075 29 2511 szántó 5 osztály
59075 30 2511 szántó 5 osztály
59075 31 2512 szántó 5 osztály
59075 37 11775 szántó 5 osztály
59075 38 11768 szántó 5 osztály
59154 6 1487 szántó 3 osztály
59154 7 1700 szántó 3 osztály
59154 8 969 szántó 3 osztály
59154 9 833 szántó 3 osztály
59154 10 1414 szántó 3 osztály
59154 11 952 szántó 3 osztály
59154 12 1765 szántó 3 osztály
59154 13 1392 szántó 3 osztály
59154 14 1696 szántó 3 osztály
59154 15 910 szántó 3 osztály
59154 16 1544 szántó 3 osztály
59154 17 2445 szántó 3 osztály
59155 9 3402 szántó 3 osztály
59155 10 1703 szántó 3 osztály
59155 13 834 szántó 3 osztály
59155 13 712 szántó 4 osztály
59155 14 1150 szántó 3 osztály
59155 15 1534 szántó 3 osztály
59155 16 829 szántó 3 osztály
59155 17 960 szántó 3 osztály
59155 18 2499 szántó 3 osztály
59155 19 1564 szántó 3 osztály
59155 20 1563 szántó 3 osztály
59155 21 1399 szántó 3 osztály
59155 23 1451 szántó 3 osztály
59155 24 1275 szántó 3 osztály
59155 25 1091 szántó 4 osztály
59155 25 1079 szántó 3 osztály
59155 27 1208 szántó 4 osztály
59155 28 807 szántó 3 osztály
59155 29 1984 szántó 3 osztály
59155 30 1556 szántó 3 osztály
59155 31 1445 szántó 3 osztály
59155 32 1421 szántó 3 osztály
59155 33 1605 szántó 3 osztály
59155 34 1594 szántó 3 osztály
59155 35 1165 szántó 3 osztály
59155 36 1800 szántó 3 osztály
59155 37 1260 szántó 3 osztály
59155 38 533 szántó 3 osztály
59155 38 1384 szántó 4 osztály
59155 40 1527 szántó 4 osztály
59155 41 2648 szántó 3 osztály
59155 42 2288 szántó 3 osztály
59155 43 2928 szántó 3 osztály
59155 44 1450 szántó 3 osztály
59155 45 940 szántó 3 osztály
59155 46 1561 szántó 3 osztály
59155 47 1006 szántó 3 osztály
59155 48 1536 szántó 3 osztály
59155 49 1508 szántó 3 osztály
59155 50 1738 szántó 3 osztály
59155 51 1638 szántó 4 osztály
59155 54 1327 szántó 3 osztály
59155 55 768 szántó 3 osztály
59155 56 1151 szántó 3 osztály
59155 57 1169 szántó 3 osztály
59155 58 1448 szántó 3 osztály
59155 59 862 szántó 3 osztály
59155 60 1087 szántó 3 osztály
59155 61 2177 szántó 3 osztály
59155 62 1476 szántó 3 osztály
59155 63 1182 szántó 3 osztály
59155 64 956 szántó 3 osztály
59155 65 1230 szántó 3 osztály
59155 66 1496 szántó 3 osztály
59155 67 754 szántó 4 osztály
59155 67 509 szántó 3 osztály
59155 68 297 szántó 4 osztály
59155 69 747 szántó 4 osztály
59155 70 495 szántó 4 osztály
59155 71 160 szántó 3 osztály
59155 72 1362 szántó 3 osztály
59166 12 2284 szántó 3 osztály
59166 13 2284 szántó 3 osztály
59166 19 3714 szántó 3 osztály
59166 20 2389 szántó 3 osztály
59166 21 2473 szántó 3 osztály
59166 22 1058 szántó 3 osztály
59166 23 1029 szántó 3 osztály
59166 24 1445 szántó 3 osztály
59166 25 1050 szántó 3 osztály
59166 26 1734 szántó 3 osztály
59166 28 3156 szántó 3 osztály
59166 29 1199 szántó 3 osztály
59166 30 954 szántó 3 osztály
59166 31 1775 szántó 3 osztály
59166 33 5972 szántó 3 osztály
59166 34 1535 szántó 3 osztály
59166 35 1364 szántó 3 osztály
59166 36 4376 szántó 3 osztály
59166 37 1081 szántó 3 osztály
59166 38 944 szántó 3 osztály
59166 39 864 szántó 3 osztály
59166 40 1303 szántó 3 osztály
59166 41 2648 szántó 3 osztály
59166 42 1504 szántó 3 osztály
59166 43 2456 szántó 3 osztály
59166 44 1513 szántó 3 osztály
59166 45 603 szántó 3 osztály
59166 46 2473 szántó 3 osztály
59166 48 1744 szántó 3 osztály
59166 49 1442 szántó 3 osztály
59166 50 3810 szántó 3 osztály
59166 51 802 szántó 3 osztály
59166 52 1424 szántó 3 osztály
59166 53 1424 szántó 3 osztály
59166 54 860 szántó 3 osztály
59166 55 1393 szántó 3 osztály
59166 56 585 szántó 3 osztály
59166 57 865 szántó 3 osztály
59166 58 1021 szántó 3 osztály
59166 59 2127 szántó 3 osztály
59166 60 2929 szántó 3 osztály
59166 61 2615 szántó 3 osztály
59166 62 1057 szántó 3 osztály
59166 63 1347 szántó 3 osztály
59166 65 760 szántó 3 osztály
59166 66 1134 szántó 3 osztály
59166 67 1185 szántó 3 osztály
59166 68 2434 szántó 3 osztály
59166 69 1981 szántó 3 osztály
59166 70 1356 szántó 3 osztály
59166 71 1227 szántó 3 osztály
59166 72 3033 szántó 3 osztály
59166 73 1334 szántó 3 osztály
59166 74 3720 szántó 3 osztály
59166 75 762 szántó 3 osztály
59166 76 1862 szántó 3 osztály
59166 77 1771 szántó 3 osztály
59166 78 1488 szántó 3 osztály
59166 79 1425 szántó 3 osztály
59166 80 3210 szántó 3 osztály
59166 81 797 szántó 3 osztály
59166 82 1531 szántó 3 osztály
59166 84 1472 rét 5 osztály
59166 85 1145 szántó 3 osztály
59166 86 1648 szántó 3 osztály
59166 87 2306 szántó 3 osztály
59166 88 2963 szántó 3 osztály
59166 89 1917 szántó 3 osztály
59166 90 1312 szántó 3 osztály
59166 91 1113 szántó 3 osztály
59174 2 57780 szántó 3 osztály
59174 2 30242 szántó 4 osztály
59174 2 1328 szántó 5 osztály
59174 22 1805 szántó 3 osztály
59174 23 1804 szántó 3 osztály
59174 24 1805 szántó 3 osztály
59174 25 1804 szántó 3 osztály
59174 26 1805 szántó 3 osztály
59174 27 1803 szántó 3 osztály
59174 28 1804 szántó 3 osztály
59174 29 1804 szántó 3 osztály
59174 30 1804 szántó 3 osztály
59174 31 1804 szántó 3 osztály
59174 32 1803 szántó 3 osztály
59174 33 1803 szántó 3 osztály
59174 34 1803 szántó 3 osztály
59174 35 1803 szántó 3 osztály
59174 36 1803 szántó 3 osztály
59174 37 1805 szántó 3 osztály
59174 38 1805 szántó 3 osztály
59174 39 1805 szántó 3 osztály
59174 40 1804 szántó 3 osztály
59174 41 1158 szántó 5 osztály
59174 41 906 szántó 3 osztály
59174 42 1022 szántó 3 osztály
59174 42 969 szántó 5 osztály
59174 43 2490 szántó 5 osztály
59174 44 2490 szántó 5 osztály
59174 45 2489 szántó 5 osztály
59174 46 2489 szántó 5 osztály
59174 47 1891 szántó 5 osztály
59174 47 400 szántó 3 osztály
59174 48 1460 szántó 5 osztály
59174 48 686 szántó 3 osztály
59174 49 975 szántó 3 osztály
59174 49 1071 szántó 5 osztály
59174 50 634 szántó 5 osztály
59174 50 1239 szántó 3 osztály
59174 51 1351 szántó 3 osztály
59174 51 467 szántó 5 osztály
59174 52 1398 szántó 3 osztály
59174 52 405 szántó 5 osztály
59174 53 1788 szántó 3 osztály
59174 54 2489 szántó 5 osztály
59174 55 2490 szántó 5 osztály
59174 56 2489 szántó 5 osztály
59174 57 2490 szántó 5 osztály
59174 58 2489 szántó 5 osztály
59174 59 2490 szántó 5 osztály
59174 60 2774 szántó 5 osztály
59174 61 2774 szántó 5 osztály
59174 62 2504 szántó 5 osztály
59174 63 1456 szántó 4 osztály
59174 63 715 szántó 5 osztály
59174 64 2171 szántó 4 osztály
59174 65 2170 szántó 4 osztály
59174 67 1679 szántó 5 osztály
59174 68 865 szántó 4 osztály
59174 69 1830 szántó 4 osztály
59174 70 1979 szántó 4 osztály
59174 71 1643 szántó 4 osztály
59174 72 821 szántó 4 osztály
59174 73 944 szántó 4 osztály
59174 74 1094 szántó 4 osztály
59174 75 1120 szántó 4 osztály
59174 76 1823 szántó 4 osztály
59174 77 2091 szántó 4 osztály
59174 78 2202 szántó 4 osztály
59174 79 1800 szántó 4 osztály
59174 80 963 szántó 4 osztály
59174 81 2797 szántó 4 osztály
59174 82 1203 szántó 4 osztály
59174 83 1792 szántó 4 osztály
59174 84 1632 szántó 4 osztály
59174 85 2517 szántó 4 osztály
59174 89 778 szántó 4 osztály
59174 90 729 szántó 4 osztály
59174 91 1393 szántó 4 osztály
59174 92 1059 szántó 4 osztály
59174 93 1130 szántó 4 osztály
59174 95 1438 szántó 4 osztály
59174 96 904 szántó 4 osztály
59174 97 948 szántó 4 osztály
59174 98 10473 szántó 4 osztály
59174 99 870 szántó 4 osztály
59174 100 1470 szántó 5 osztály
59174 100 1538 szántó 4 osztály
59174 101 1341 szántó 5 osztály
59174 102 1140 szántó 4 osztály
59174 102 1935 szántó 5 osztály
59174 103 1627 szántó 4 osztály
59174 103 662 szántó 5 osztály
59174 104 2963 szántó 4 osztály
59174 105 1908 szántó 4 osztály
59174 106 1885 szántó 4 osztály
59174 107 556 szántó 5 osztály
59174 107 885 szántó 4 osztály
59174 108 2641 szántó 5 osztály
59174 108 732 szántó 4 osztály
59174 111 1476 szántó 5 osztály
59174 112 1601 szántó 5 osztály
59174 113 1872 szántó 5 osztály
59174 115 2244 szántó 5 osztály
59174 116 542 szántó 4 osztály
59174 117 1530 szántó 4 osztály
59174 118 729 szántó 5 osztály
59174 119 823 szántó 5 osztály
59181 2 1533 szántó 5 osztály
59181 3 4196 szántó 5 osztály
59181 4 1851 szántó 5 osztály
59181 5 685 fásított t 4 osztály
59181 8 495 szántó 4 osztály
59181 8 515 szántó 5 osztály
59181 9 1101 szántó 5 osztály
59181 10 1137 szántó 5 osztály
59181 11 1141 szántó 5 osztály
59181 12 539 szántó 4 osztály
59181 12 2097 szántó 5 osztály
59181 13 693 szántó 5 osztály
59181 14 525 szántó 5 osztály
59181 15 535 szántó 5 osztály
59181 16 1224 szántó 5 osztály
59181 17 893 szántó 4 osztály
59181 19 1124 szántó 5 osztály
59181 20 1109 szántó 5 osztály
59181 21 834 szántó 4 osztály
59181 22 1017 szántó 4 osztály
59181 23 1010 szántó 4 osztály
59181 24 1065 szántó 4 osztály
59181 24 439 szántó 5 osztály
59181 26 914 szántó 4 osztály
59181 27 914 szántó 4 osztály
59181 28 459 szántó 4 osztály
59181 29 913 szántó 4 osztály
59181 30 914 szántó 4 osztály
59181 31 919 szántó 4 osztály
59181 32 467 szántó 4 osztály
59181 33 468 szántó 4 osztály
59181 34 936 szántó 4 osztály
59181 35 471 szántó 4 osztály
59181 36 472 szántó 4 osztály
59181 37 940 szántó 4 osztály
59181 38 948 szántó 4 osztály
59181 39 960 szántó 4 osztály
59181 40 978 szántó 4 osztály
59181 41 977 szántó 4 osztály
59181 42 895 szántó 4 osztály
59181 43 894 szántó 4 osztály
59181 44 891 szántó 4 osztály
59181 45 888 szántó 4 osztály
59181 46 886 szántó 4 osztály
59181 47 887 szántó 4 osztály
59181 48 892 szántó 4 osztály
59181 49 895 szántó 4 osztály
59181 50 895 szántó 4 osztály
59181 51 896 szántó 4 osztály
59181 52 1782 szántó 4 osztály
59181 53 1782 szántó 4 osztály
59181 54 896 szántó 4 osztály
59184 5 6303 szántó 6 osztály
59184 5 5628 szántó 5 osztály
59184 8 6864 szántó 4 osztály
59184 9 827 szántó 4 osztály
59184 10 1415 szántó 4 osztály
59184 11 1205 szántó 4 osztály
59184 12 1334 szántó 5 osztály
59184 13 861 szántó 5 osztály
59184 14 1033 szántó 5 osztály
59184 15 904 szántó 5 osztály
59184 16 1249 szántó 5 osztály
59184 17 1081 szántó 5 osztály
59184 18 861 szántó 5 osztály
59184 19 1077 szántó 5 osztály
59184 20 1077 szántó 5 osztály
59184 21 1163 szántó 5 osztály
59184 22 1163 szántó 5 osztály
59184 23 1765 szántó 5 osztály
59184 24 1033 szántó 5 osztály
59184 25 1120 szántó 5 osztály
59184 26 1076 szántó 5 osztály
59184 27 1120 szántó 5 osztály
59184 28 1162 szántó 5 osztály
59184 29 2129 szántó 5 osztály
59184 30 904 szántó 5 osztály
59184 31 579 szántó 6 osztály
59184 31 2328 szántó 5 osztály
59184 32 1045 szántó 6 osztály
59184 33 3133 rét 6 osztály
59184 34 2525 szántó 5 osztály
59184 35 2524 szántó 5 osztály
59184 36 2524 szántó 5 osztály
59184 37 2524 szántó 5 osztály
59184 38 2524 szántó 5 osztály
59184 39 2525 szántó 5 osztály
59184 40 2525 szántó 5 osztály
59184 41 2523 szántó 5 osztály
59184 42 2525 szántó 5 osztály
59184 43 2524 szántó 5 osztály
59184 44 2524 szántó 5 osztály
59184 45 2525 szántó 5 osztály
59184 46 2525 szántó 5 osztály
59184 47 2524 szántó 5 osztály
59184 48 2221 szántó 4 osztály
59184 49 2221 szántó 4 osztály
59184 50 1095 szántó 5 osztály
59184 50 507 szántó 4 osztály
59184 51 1724 szántó 5 osztály
59184 52 1724 szántó 5 osztály
59184 53 1725 szántó 5 osztály
59184 54 1724 szántó 5 osztály
59184 55 1725 szántó 5 osztály
59184 56 2525 szántó 5 osztály
59184 57 2526 szántó 5 osztály
59184 58 2524 szántó 5 osztály
59184 59 2525 szántó 5 osztály
59184 60 2525 szántó 5 osztály
59184 61 2525 szántó 5 osztály
59184 62 2524 szántó 5 osztály
59184 63 2525 szántó 5 osztály
59184 64 2526 szántó 5 osztály
59184 65 2703 szántó 6 osztály
59184 65 688 szántó 5 osztály
59184 66 3741 szántó 6 osztály
59184 67 3740 szántó 6 osztály
59184 68 2230 szántó 6 osztály
59184 68 1006 szántó 5 osztály
59184 69 734 szántó 6 osztály
59184 69 1999 szántó 5 osztály
59184 70 2525 szántó 5 osztály
59184 71 2525 szántó 5 osztály
59184 72 2526 szántó 5 osztály
59184 73 2525 szántó 5 osztály
59184 74 2525 szántó 5 osztály
59184 75 3755 fásított t 4 osztály
59184 76 2664 szántó 5 osztály
59184 77 2747 szántó 5 osztály
59184 78 1038 szántó 6 osztály
59184 78 1944 szántó 5 osztály
59184 79 3812 szántó 6 osztály
59184 80 3741 szántó 6 osztály
59184 81 1910 szántó 6 osztály
59184 81 1504 szántó 5 osztály
59184 82 2741 szántó 6 osztály
59184 82 699 szántó 5 osztály
59184 83 9088 szántó 6 osztály
59184 83 16681 szántó 5 osztály
59184 83 2652 szántó 4 osztály
59184 84 2525 szántó 5 osztály
59184 85 2525 szántó 5 osztály
59184 86 2525 szántó 5 osztály
59184 87 2524 szántó 5 osztály
59184 88 2525 szántó 5 osztály
59184 89 2525 szántó 5 osztály
59184 90 2525 szántó 5 osztály
59184 91 2525 szántó 5 osztály
59184 92 2525 szántó 5 osztály
59184 93 2525 szántó 5 osztály
59184 94 2525 szántó 5 osztály
59184 95 2525 szántó 5 osztály
59184 96 2525 szántó 5 osztály
59184 97 2524 szántó 5 osztály
59184 98 1349 szántó 5 osztály
59184 98 1144 szántó 4 osztály
59184 99 1155 szántó 5 osztály
59184 99 1297 szántó 4 osztály
59184 100 1195 szántó 4 osztály
59184 100 1283 szántó 5 osztály
59184 101 861 szántó 5 osztály
59184 101 792 szántó 4 osztály
59184 102 819 szántó 4 osztály
59184 102 827 szántó 5 osztály
59184 103 842 szántó 5 osztály
59184 103 805 szántó 4 osztály
59184 104 750 szántó 4 osztály
59184 104 915 szántó 5 osztály
59184 105 963 szántó 5 osztály
59184 105 708 szántó 4 osztály
59184 106 710 szántó 4 osztály
59184 106 968 szántó 5 osztály
59184 107 1352 szántó 4 osztály
59184 107 1089 szántó 5 osztály
59184 113 6697 szántó 5 osztály
59184 114 6697 szántó 5 osztály
59184 115 4378 szántó 5 osztály
59184 116 12900 szántó 5 osztály
59184 116 2996 szántó 4 osztály
59185 102736 legelő 5 osztály
59186 45843 legelő 5 osztály
59187 2292 legelő 5 osztály
59187 109062 legelő 5 osztály
59192 2 6663 szántó 5 osztály
59192 5 22940 szántó 6 osztály
59192 6 3514 szántó 6 osztály
59194 4 1034 szántó 4 osztály
59194 5 828 szántó 4 osztály
59194 6 1276 szántó 4 osztály
59194 7 2552 szántó 4 osztály
59194 8 862 szántó 4 osztály
59194 9 1064 szántó 4 osztály
59194 10 831 szántó 4 osztály
59194 11 864 szántó 4 osztály
59194 12 831 szántó 4 osztály
59194 13 1400 szántó 4 osztály
59194 14 898 szántó 4 osztály
59194 15 831 szántó 4 osztály
59194 16 798 szántó 4 osztály
59194 17 1105 szántó 4 osztály
59194 20 1194 szántó 4 osztály
59194 21 747 szántó 4 osztály
59194 22 829 szántó 4 osztály
59194 23 1158 szántó 4 osztály
59194 24 1258 szántó 4 osztály
59194 25 828 szántó 4 osztály
59194 26 426 szántó 4 osztály
59194 26 688 szántó 6 osztály
59194 27 1549 szántó 6 osztály
59194 28 1581 szántó 6 osztály
59194 29 2137 szántó 6 osztály
59194 30 1505 szántó 6 osztály
59194 31 820 szántó 6 osztály
59194 31 447 szántó 4 osztály
59194 32 418 szántó 6 osztály
59194 32 763 szántó 4 osztály
59196 2 50 szántó 4 osztály
59196 3 1610 szántó 4 osztály
59196 4 1206 szántó 4 osztály
59196 5 1716 szántó 4 osztály
59196 6 1360 szántó 4 osztály
59196 7 1487 szántó 4 osztály
59196 8 1314 szántó 4 osztály
59196 9 1034 szántó 4 osztály
59196 10 686 szántó 4 osztály
59196 11 1361 szántó 4 osztály
59196 12 1014 szántó 4 osztály
59196 13 1314 szántó 4 osztály
59196 14 1651 szántó 4 osztály
59196 15 178 szántó 4 osztály
59199 4 1418 szántó 4 osztály
59199 5 2622 szántó 4 osztály
59199 6 903 szántó 4 osztály
59199 7 1435 szántó 4 osztály
59199 8 1580 szántó 4 osztály
59199 9 1352 szántó 4 osztály
59199 11 2892 szántó 4 osztály
59199 12 1448 szántó 4 osztály
59199 13 862 szántó 4 osztály
59199 14 1307 szántó 4 osztály
59199 15 1743 szántó 4 osztály
59199 16 2506 szántó 4 osztály
59199 17 889 szántó 4 osztály
59199 18 1652 szántó 4 osztály
59199 19 936 szántó 4 osztály
59199 20 2044 szántó 4 osztály
59199 22 1631 szántó 4 osztály
59199 24 2088 szántó 4 osztály
59199 25 1549 szántó 4 osztály
59199 26 1018 szántó 4 osztály
59199 27 903 szántó 4 osztály
59199 28 2878 szántó 4 osztály
59199 29 3029 szántó 4 osztály
59199 30 1802 szántó 4 osztály
59199 32 10283 szántó 6 osztály
59199 32 6564 szántó 4 osztály
59199 33 2288 szántó 6 osztály
59199 34 2609 szántó 6 osztály
59199 35 2411 szántó 6 osztály
59199 36 2167 szántó 6 osztály
59199 37 1344 szántó 4 osztály
59199 38 736 szántó 4 osztály
59203 6 1043 szántó 4 osztály
59203 7 218 szántó 4 osztály
59203 8 1330 szántó 4 osztály
59203 9 1900 szántó 4 osztály
59203 10 1824 szántó 4 osztály
59203 11 1606 szántó 4 osztály
59203 12 1478 szántó 4 osztály
59203 13 3962 szántó 4 osztály
59203 14 3856 szántó 4 osztály
59203 15 319 szántó 4 osztály
59203 16 1380 szántó 4 osztály
59203 17 467 szántó 4 osztály
59203 18 470 szántó 4 osztály
59203 19 1545 szántó 4 osztály
59203 20 963 szántó 4 osztály
59203 21 489 szántó 4 osztály
59203 22 355 szántó 4 osztály
59203 23 1001 szántó 4 osztály
59203 24 1104 szántó 6 osztály
59203 24 821 szántó 4 osztály
59203 25 569 szántó 6 osztály
59203 26 785 szántó 6 osztály
59203 27 503 szántó 6 osztály
59203 28 410 szántó 6 osztály
59203 29 1106 szántó 6 osztály
59203 30 1527 szántó 6 osztály
59203 31 2863 szántó 6 osztály
59203 32 2116 szántó 6 osztály
59203 34 1103 szántó 4 osztály
59203 35 476 szántó 4 osztály
59203 36 400 szántó 4 osztály
59203 37 1402 szántó 4 osztály
59203 38 528 szántó 4 osztály
59203 39 1504 szántó 4 osztály
59203 40 1598 szántó 4 osztály
59203 41 1190 szántó 4 osztály
59203 42 1274 szántó 4 osztály
59203 42 1632 szántó 6 osztály
59203 43 366 szántó 6 osztály
59203 44 475 szántó 6 osztály
59203 45 795 szántó 6 osztály
59203 46 428 szántó 6 osztály
59203 47 436 szántó 6 osztály
59203 48 1191 szántó 6 osztály
59203 49 1831 szántó 4 osztály
59203 50 1480 szántó 4 osztály
59203 51 1900 szántó 4 osztály
59203 52 957 szántó 4 osztály
59203 53 988 szántó 4 osztály
59203 54 916 szántó 4 osztály
59203 55 1784 szántó 4 osztály
59203 56 1491 szántó 4 osztály
59203 57 1283 szántó 4 osztály
59203 58 146 szántó 4 osztály
59203 59 2360 szántó 4 osztály
59203 60 2555 szántó 4 osztály
59203 61 383 szántó 4 osztály
59203 62 847 szántó 4 osztály
59203 63 172 szántó 4 osztály
59203 64 1621 szántó 4 osztály
59203 65 1537 szántó 4 osztály
59203 66 2203 szántó 4 osztály
59203 67 1639 szántó 4 osztály
59203 68 2080 szántó 4 osztály
59203 69 1520 szántó 4 osztály
59203 70 2565 szántó 4 osztály
59203 71 1209 szántó 4 osztály
59203 72 1627 szántó 4 osztály
59203 73 6008 szántó 4 osztály
59203 74 1124 szántó 4 osztály
59203 75 1795 szántó 4 osztály
59203 76 1614 szántó 4 osztály
59203 77 1418 szántó 4 osztály
59203 79 1056 szántó 4 osztály
59203 79 1519 szántó 6 osztály
59203 80 716 szántó 4 osztály
59203 80 409 szántó 6 osztály
59203 81 862 szántó 4 osztály
59203 82 1395 szántó 4 osztály
59203 83 1774 szántó 4 osztály
59203 84 1238 szántó 4 osztály
59203 84 404 szántó 5 osztály
59203 85 1004 szántó 4 osztály
59203 85 482 szántó 5 osztály
59203 86 416 szántó 4 osztály
59203 87 1152 szántó 4 osztály
59203 87 692 szántó 5 osztály
59203 88 758 szántó 4 osztály
59203 88 477 szántó 5 osztály
59203 89 166 szántó 4 osztály
59203 90 547 szántó 4 osztály
59203 91 737 szántó 4 osztály
59203 92 956 szántó 4 osztály
59203 92 576 szántó 5 osztály
59203 93 372 szántó 5 osztály
59203 93 629 szántó 4 osztály
59203 94 401 szántó 5 osztály
59203 94 690 szántó 4 osztály
59203 95 674 szántó 5 osztály
59203 95 1197 szántó 4 osztály
59203 96 1158 szántó 4 osztály
59203 96 650 szántó 5 osztály
59203 97 924 szántó 4 osztály
59203 97 560 szántó 5 osztály
59203 98 859 szántó 4 osztály
59203 98 612 szántó 5 osztály
59203 99 648 szántó 5 osztály
59203 99 869 szántó 4 osztály
59203 100 1481 szántó 4 osztály
59203 100 824 szántó 5 osztály
59210 7 534 szántó 4 osztály
59210 7 1199 szántó 3 osztály
59210 8 1837 szántó 3 osztály
59210 9 1430 szántó 3 osztály
59210 10 1199 szántó 3 osztály
59210 11 1648 szántó 3 osztály
59210 12 685 szántó 3 osztály
59210 13 1114 szántó 3 osztály
59210 14 904 szántó 3 osztály
59210 15 796 szántó 3 osztály
59210 16 906 szántó 3 osztály
59210 17 1032 szántó 3 osztály
59210 17 627 szántó 4 osztály
59210 18 1815 szántó 3 osztály
59210 18 1725 szántó 4 osztály
59210 20 1033 szántó 4 osztály
59210 21 922 szántó 4 osztály
59210 22 1062 szántó 4 osztály
59210 23 2221 szántó 4 osztály
59210 24 1966 szántó 4 osztály
59210 25 1520 szántó 4 osztály
59210 26 1622 szántó 4 osztály
59210 27 893 szántó 4 osztály
59210 28 1379 szántó 4 osztály
59210 29 929 szántó 4 osztály
59210 30 1826 szántó 4 osztály
59210 31 2150 szántó 4 osztály
59210 32 1627 szántó 4 osztály
59210 33 3805 szántó 4 osztály
59210 34 1352 szántó 4 osztály
59210 35 1444 szántó 4 osztály
59210 36 1513 szántó 4 osztály
59210 37 1200 szántó 4 osztály
59210 38 5338 szántó 4 osztály
59210 39 1682 szántó 4 osztály
59210 40 1018 szántó 4 osztály
59210 41 708 szántó 4 osztály
59210 43 1072 szántó 4 osztály
59210 43 1102 szántó 5 osztály
59210 44 903 szántó 4 osztály
59210 45 461 szántó 5 osztály
59210 45 699 szántó 4 osztály
59210 46 844 szántó 4 osztály
59210 47 1345 szántó 4 osztály
59210 47 862 szántó 5 osztály
59210 48 1291 szántó 4 osztály
59210 48 827 szántó 5 osztály
59210 49 787 szántó 5 osztály
59210 49 1241 szántó 4 osztály
59210 50 843 szántó 5 osztály
59210 50 1385 szántó 4 osztály
59210 51 1900 szántó 4 osztály
59210 51 1134 szántó 5 osztály
59210 52 1276 szántó 4 osztály
59210 52 812 szántó 5 osztály
59210 53 907 szántó 4 osztály
59210 54 906 szántó 4 osztály
59210 55 591 szántó 4 osztály
59210 55 482 szántó 5 osztály
59210 56 774 szántó 4 osztály
59210 56 530 rét 6 osztály
59210 56 738 szántó 5 osztály
59210 57 970 szántó 4 osztály
59210 58 1256 szántó 4 osztály
59210 59 1005 szántó 4 osztály
59210 60 1499 szántó 4 osztály
59210 61 1687 szántó 4 osztály
59210 62 1419 szántó 4 osztály
59210 64 1121 szántó 4 osztály
59210 65 1086 szántó 4 osztály
59210 66 1046 szántó 4 osztály
59210 67 1646 szántó 4 osztály
59210 68 1786 szántó 4 osztály
59210 69 1629 szántó 4 osztály
59210 70 1904 szántó 4 osztály
59210 72 312 szántó 4 osztály
59210 73 1230 szántó 4 osztály
59210 74 720 szántó 4 osztály
59210 75 675 rét 6 osztály
59210 75 2092 szántó 4 osztály
59215 6 8772 szántó 5 osztály
59215 6 2830 szántó 6 osztály
59215 15 3791 szántó 5 osztály
59215 16 3790 szántó 5 osztály
59215 18 6234 szántó 6 osztály
59215 18 5681 szántó 5 osztály
59215 19 5633 szántó 5 osztály
59215 19 6308 szántó 6 osztály
59215 20 7405 szántó 5 osztály
59215 21 15675 szántó 5 osztály
59215 23 1289 szántó 6 osztály
59215 23 1476 szántó 5 osztály
59215 24 2744 szántó 6 osztály
59215 24 1957 szántó 5 osztály
59215 25 1759 szántó 5 osztály
59215 25 3042 szántó 6 osztály
59215 26 3423 szántó 6 osztály
59215 26 1791 szántó 5 osztály
59215 27 1400 szántó 5 osztály
59215 27 3651 szántó 6 osztály
59220 1025 kert 5 osztály
59222 790 kert 6 osztály
59225 1424 kert 6 osztály
59226 2029 kert 6 osztály
59227 2 1098 kert 7 osztály
59228 1 887 kert 6 osztály
59228 2 894 kert 6 osztály
59228 3 895 legelő 5 osztály
59229 1173 gyümölcsös 6 osztály
59233 2190 kert 7 osztály
59233 896 legelő 5 osztály
59238 3321 gyümölcsös 6 osztály
59239 2449 gyümölcsös 6 osztály
59246 1692 kert 6 osztály
59249 2022 kert 6 osztály
59251 1761 kert 6 osztály
59256 1489 kert 6 osztály
59259 980 kert 7 osztály
59260 677 gyümölcsös 7 osztály
59261 716 kert 6 osztály
59262 1239 kert 6 osztály
59264 343 kert 7 osztály
59269 470 kert 7 osztály
59270 1703 kert 6 osztály
59272 1547 kert 6 osztály
59274 1 925 legelő 5 osztály
59274 2 960 kert 6 osztály
59279 1713 kert 7 osztály
59279 1713 kert 7 osztály
59280 838 kert 7 osztály
59282 746 kert 7 osztály
59283 854 kert 7 osztály
59290 3 790 kert 7 osztály
59292 2110 legelő 5 osztály
59294 1256 kert 7 osztály
59297 302 kert 7 osztály
59299 697 kert 5 osztály
59299 1875 szőlő 6 osztály
59301 3 1870 legelő 5 osztály
59302 1 1496 kert 5 osztály
59302 3 748 kert 6 osztály
59302 4 748 kert 6 osztály
59306 914 legelő 5 osztály
59306 1744 kert 6 osztály
59311 1 580 kert 7 osztály
59311 2 579 kert 7 osztály
59316 1322 gyümölcsös 7 osztály
59317 804 szántó 7 osztály
59318 675 szántó 7 osztály
59321 526 legelő 4 osztály
59322 644 legelő 4 osztály
59323 871 legelő 4 osztály
59323 1572 legelő 4 osztály
59324 605 legelő 4 osztály
59325 1012 legelő 4 osztály
59325 440 fásított t 4 osztály
59326 1459 legelő 4 osztály
59327 4361 legelő 4 osztály
59328 1200 legelő 4 osztály
59329 1606 legelő 4 osztály
59331 479 legelő 4 osztály
59332 1356 kert 6 osztály
59333 1097 kert 6 osztály
59334 644 kert 6 osztály
59335 395 kert 6 osztály
59338 1 724 legelő 4 osztály
59338 2 761 legelő 4 osztály
59340 562 kert 6 osztály
59352 694 kert 7 osztály
59358 824 kert 6 osztály
59362 461 kert 7 osztály
59363 513 kert 7 osztály
59364 1274 legelő 5 osztály
59364 529 kert 7 osztály
59367 3043 kert 7 osztály
59370 2 1151 legelő 5 osztály
59370 2 1129 kert 7 osztály
59374 1621 legelő 5 osztály
59379 1633 kert 7 osztály
59382 2 1594 kert 7 osztály
59396 447 kert 7 osztály
59397 455 kert 7 osztály
59398 1218 kert 7 osztály
59406 755 kert 7 osztály
59407 910 kert 7 osztály
59416 547 fásított t 4 osztály
59418 393 legelő 5 osztály
59419 873 kert 7 osztály
59421 435 kert 7 osztály
59422 2 759 kert 7 osztály
59427 2184 kert 7 osztály
59429 1 1091 gyümölcsös 7 osztály
59429 2 1093 kert 7 osztály
59441 2 760 kert 6 osztály
59441 3 782 kert 6 osztály
59442 1 1129 kert 6 osztály
59442 2 902 kert 6 osztály
59444 632 kert 6 osztály
59445 1412 kert 6 osztály
59447 1 1092 kert 6 osztály
59447 2 865 kert 6 osztály
59449 1109 kert 6 osztály
59457 2037 kert 6 osztály
59462 1428 kert 6 osztály
59468 507 kert 6 osztály
59471 2577 kert 6 osztály
59473 1260 kert 6 osztály
59479 1917 kert 6 osztály
59482 1899 gyümölcsös 6 osztály
59483 2074 kert 6 osztály
59486 1429 kert 6 osztály
59487 1568 kert 6 osztály
59488 1679 kert 6 osztály
59490 939 kert 6 osztály
59491 1439 gyümölcsös 6 osztály
59492 2787 kert 6 osztály
59493 2269 kert 6 osztály
59494 1 686 kert 6 osztály
59494 2 780 kert 6 osztály
59494 3 805 kert 6 osztály
59494 4 816 kert 6 osztály
59496 1 785 kert 6 osztály
59499 1 1853 kert 6 osztály
59499 2 659 gyümölcsös 6 osztály
59501 1896 kert 6 osztály
59502 587 kert 6 osztály
59503 1071 kert 6 osztály
59503 1086 gyümölcsös 6 osztály
59505 1022 gyümölcsös 6 osztály
59505 1191 kert 6 osztály
59508 1166 gyümölcsös 6 osztály
59508 2458 kert 6 osztály
59509 2 1426 gyümölcsös 6 osztály