Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a Dr. Polák László díj alapításáról és adományozásáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Dr. Polák László névvel díjat alapít. A Dr. Polák László díj adományozással az alapító célja Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata állományában elismerni azon kimagasló érdemeket szerzett dolgozók tevékenységét, akik szakterületükön huzamosabb ideig kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, vagy az adományozást megelőző év során kiemelkedő helytállással tettek tanúbizonyságot hivatásukban, illetve olyan személyeket, akik magatartásukkal példaképül állíthatók és méltán vívták ki a kollégák és a társadalom elismerését.

2. § (1) A Dr. Polák László díj a (3) bekezdés szerinti pénzösszeg, valamint egy emlékérem/plakett, amelynek előoldalán a díj megnevezése és Aszklépiosz botja (a mai legismertebb orvosi jelkép), hátoldalán az adományozás évszáma és a díjazott neve szerepel. A díjat a bíráló bizottság javaslata alapján a polgármester ítéli oda. A díjazottak személyére vonatkozóan a bíráló bizottságnak javaslatot tehetnek – minden év június 15. napjáig – Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának állományába tartozók és az Egészségügyi Szolgálat által ellátott kerületi lakosok.

(2) A Dr. Polák László díjat minden évben két főnek lehet adományozni, akik közül legalább az egyik személy szakdolgozó.

(3) A Dr. Polák László díj összege nettó 250.000 Ft/fő. A díj összege az adományozott személy bankszámlájára kerül átutalásra.

(4) A díj átadása minden év július 1-én, a Semmelweis-nap keretében történik.

(5) A bíráló bizottság tagjai Dr. Polák László nyugalmazott főigazgató, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata mindenkori főigazgatója és Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal mindenkori jegyzője. A bíráló bizottságot Dr. Polák László vezeti.

(6) Legkésőbb a díj átadásáig az elismerésben részesítendő jelöltek a személyes adataik kezeléséhez hozzájáruló és az elismerés elfogadásáról szóló nyilatkozatot tesznek.

(7) A díjazott nevét a Budai Polgár című önkormányzati lapban, valamint az Önkormányzat honlapján és közösségi oldalán a díjátadást követően meg kell jelentetni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Örsi Gergely
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2024. február 22-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2024. február 24.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2024. február 23.

dr. Szalai Tibor
jegyző