Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2000. (XI. 02.) rendelete

a közterületek elnevezéséről szóló 18/1999. (X. 1.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról

1. § (1) A R. 1. § (1) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul:

e) a 37923 hrsz-ú ingatlanból kialakítandó közterület neve: Concordia utca”

(2) A R. 1. § (1) bekezdés h) pontja az alábbiak szerint módosul:

h) a 38249/2 és a 38236/168 hrsz-ú közterületek neve: Péceli utca”

(3) A R. 1. § (1) bekezdés p) pontja kimarad.

(4) A R. 1. § (1) bekezdés r) pontja kiegészül az alábbiak szerint:

r) a 38241/33 hrsz-ú és a 38241/35 hrsz-ú közterület neve: Szemafor köz.”

2. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budapest, 2000. október 24.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző