Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2000. (XII. 05.) számú rendelete

a helyi építmény- és telekadóról szóló, többször módosított 42/1996. (XI. 4.) rendelet (továbbiakban: Ör.) módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építmény- és telekadóról szóló, többször módosított 1990. évi C. tv. 1. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Budapest Főváros Közgyűlésének a helyi adók bevezetéséről szóló, többször módosított 5/1991. (II. 19.) rendelete 1. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a 42/1996. (XI. 4.) sz. rendelete (a továbbiakban: Ör.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Ör. 9. §-a a következő szerint módosul:

„9. § Az építményadó mértéke 900 Ft/m2/év.

Záró rendelkezés

2. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2001. január 1. napjától kell alkalmazni.

Budapest, 2000. november 28.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző