Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2000. (XII. 05.) sz. rendelete

a 28/1996. sz. Alsó Bikarét (Soroksári út - Kén utca - Gubacsi út - Illatos út - Külső Mester utca - MÁV Budapest-Kelebiai vasútvonal által határolt terület) részletes rendezési tervének szabályozási előírásaira vonatkozó rendelet módosításáról

1. § A R. 2. § (3) bekezdés c) pontja hatályát veszti.

2. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2000. november 28.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző