Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2002. (VI. 26.) rendelete

a Budapest IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek használatáról szóló többször módosított 20/1996. (IV. 26.) sz. rendeletének módosításáról

Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 65/A. § (2). bekezdésében megállapított jogkörében, a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló többször módosított 59/1995. (IX. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a tulajdonát képező közterületek használatáról szóló többször módosított 20/1996. (IV. 26.) sz. rendelete (a továbbiakban: „R”) módosításáról a következőkben rendelkezik:

1. § A R. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A rendelet 2. számú melléklete 6. és 7. pontjában meghatározott tevékenységek esetében az I. kiemelt közterületi övezeti kategóriában a II. minősített övezeti kategóriára meghatározott díjtételeket kell alkalmazni.”

2. § A rendelet 9. §-a az alábbi (4), (5), (6), (7) bekezdéssel egészül ki, a (4), (5) bekezdések számozása (8), (9) bekezdésekre változik:

„(4) A 2. számú melléklet 6. pontjában meghatározott közterület-használati díj csökkenthető vagy elengedhető, ha az építető az építkezéssel közvetlenül érintett (szomszédos) lakóépületen (lakóépületeken)- a tulajdonossal, tulajdonközösséggel előzetesen kötött megállapodás alapján felújítási, karbantartási munkát végez.

(5) A megállapodásnak tartalmaznia kell a vállalt munka mennyiségét, értékét, a teljesítés határidejét.

(6) A megállapodásban foglaltak teljesítését a polgármester által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzi.

(7) A közterület-használati díj csökkentéséről, elengedéséről a (4), (5) és (6) bekezdések vonatkozásában a polgármester dönt.”

3. § A R. 2. sz. mellékletének 8. pontja hatályát veszti, a (9), (10), (11), (12), (13) bekezdések számozása (8), (9) (10), (11), (12) bekezdésekre változik.

4. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A kedvezőbb díjtételek vonatkozásában a rendelet előírásait 2002. április 1-től kell alkalmazni, egyúttal a R. 2. sz. melléklete 6. és 7. pontjai I. kiemelt övezeti kategória díjtételei hatályukat vesztik.

Budapest, 2002. június 18.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

2. sz. melléklet

ÖVEZETI KATEGÓRIÁK DÍJTÁBLÁZATA

Sorsz. Közterület foglalás célja I. oszt. kiemelt II. oszt. minősített III. oszt. Normál
1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek
a) Pavilon
Szeszesital kimérés
3 750 Ft/m2/hó
5 625 Ft/m2/hó
2 500 Ft/m2/hó
3 750 Ft/m2/hó
800 Ft/m2/hó
1 200Ft/m2/hó
b) Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány 2003. január 01-től tiltott, kivéve vásár és rendezvény Engedélyezett, ha a területre érvényben lévő RRT nem tiltja.
- képeslap, hírlap, könyv 5 450 Ft/m2/hó 3 300 Ft/m2/hó 1 100 Ft/m2/hó
- zöldség-gyümölcs, virág 5 450 Ft/m2/hó 3 300 Ft/m2/hó 2 400 Ft/m2/hó
- csomagolt édesség, pirított magok, pattogatott kukorica sült gesztenye, vattacukor, főtt kukorica, jégkrém 3 750 Ft/m2/hó 2 250 Ft/m2/hó 1 200 Ft/m2/hó
- zsűrizett iparművészeti, nép-művészeti, képzőművészet, népi iparművészeti termékek 2 200 Ft/m2/hó 1 150 Ft/m2/hó 600 Ft/m2/hó
- árusító és egyéb automata 6 500 Ft/m2/hó 4 750 Ft/m2/hó 2 400 Ft/m2/hó
c) Idényjellegű árusítás
- dinnye és őstermelői árus Tiltott 1 800 Ft/m2/hó 550 Ft/m2/hó
- télálló alma, burgonya, hagyma Tiltott 50 Ft/m2/nap 30 Ft/m2/nap
d) Alkalmi árusítás
- fenyő őstermelői 400 Ft/nap/m2 290 Ft/m2/nap 140 Ft/nap/m2
- fenyőkereskedő 600 Ft/nap/m2 310 Ft/nap/m2 140 Ft/nap/m2
- ünnepek előtti vásár (karácsony, húsvét, Szt. István nap) 1 100 Ft/m2/nap 500 Ft/m2/nap 110 Ft/m2/nap
- heti vásár és piac Tiltott Tiltott 35 Ft/nap/m2
bolhapiac Tiltott Tiltott 40 Ft/nap/m2
e) Mozgóárus 1 m2-es területtel
- hírlap, buszjegy, telefonkártya 3 750 Ft/m2/nap 2 400 Ft/m2/nap 1 100 Ft/m2/nap
- sportpályánál magok Tiltott 2 200 Ft/m2/nap 2 200 Ft/m2/nap
f) Vendéglátás
- előkert, terasz (01. 01-
05. 31-ig és 09. 01-12. 31-ig)
2 200 Ft/m2/hó 2 000 Ft/m2/hó 975 Ft/m2/hó
- előkert, terasz
(06. 01-08. 31-ig)1
3 300 Ft/m2/hó 2 000 Ft/m2/hó 975 Ft/m2/hó
- büfé 3 300 Ft/m2/hó 2 200 Ft/m2/hó 1 100 Ft/m2/hó
- sörsátor 1 300 Ft/m2/hó 1 100 Ft/m2/hó 700 Ft/m2/hó
g) Film és televízió felvétel
150 m2 alatt 700 Ft/m2/nap 300 Ft/m2/nap 100 Ft/m2/nap
150 m2 felett 2 100 Ft/m2/nap 1 600 Ft6m2/nap 1 000 Ft/m2/nap
h) Portrérajzolás 1 320 Ft/m2/nap 880 Ft/m2/nap 440 Ft/m2/nap
i) Reklámcélú vagy vállalkozási rendezvények 1 350 Ft/m2/nap 1 000 Ft/m2/nap 800 Ft/m2/nap
2. Reklámhordozók felülete és árubemutatások
- óriásplakát 11,01 m2-től Tiltott 16 500 Ft/db/hó 9 900 Ft/db/hó
- hirdetőtábla, hirdető-oszlop 2 m2-ig 5 500 Ft/db/hó 3 000 Ft/db/hó 2 000 Ft/db/hó
- 2,01 m2-5 m2 8 335 Ft/db/hó 5 000 Ft/db/hó 3 000 Ft/db/hó
- 5,01 m2-8 m2 15 000 Ft/db/hó 9 000 Ft/db/hó 5 400 Ft/db/hó
- 8,01 m2-11 m2 21 000 Ft/db/hó 13 000 Ft/db/hó 7 800 Ft/db/hó
- üzlethomlokzat, portál, vitrin 4 500 Ft/m2/hó 2 500 Ft/m2/hó 1 500 Ft/m2/hó
- üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet reklámmal 1 000 Ft/m2/hó 600 Ft/m2/hó 400 Ft/m2/hó
- köztéri óra reklámmal 1 000 Ft/db/hó 800 Ft/db/hó 600 Ft/db/hó
- köztéri óra reklám nélkül Díjmentes Díjmentes Díjmentes
3. Szórakoztató tevékenységek
- mutatványos 350 Ft/m2/nap 200 Ft/m2/nap 200 Ft/m2/nap
- lovasfogat 8 500 Ft/fogat/hó 4 400 Ft/fogat/hó 2 200 Ft/fogat/hó
- bringó - hintó 8 500 Ft/hintó/hó 4 400 Ft/hintó/hó 2 200 Ft/hintó/hó
- elektromos miniautó 8 500 Ft/autó/hó 4 400 Ft/autó/hó 2 200 Ft/autó/hó
- pónilovaglás 550 Ft/m2/hó 220 Ft/m2/hó 110 Ft/m2/hó
- hőlégballon 2 800 Ft/ballon/nap 1 650 Ft/ball./nap 800 Ft/ball./nap
- tűzijáték 5 500 Ft/m2/nap 5 500 Ft/m2/nap 5 500 Ft/m2/nap
4. Kulturális és sportesemény
- ideiglenes kiépített színpad és egyéb elkerített terület 30 Ft/m2/nap 20 Ft/m2/nap 10 Ft/m2/nap
- karitatív tevékenység, vagy közérdekű szolgáltatás Díjmentes Díjmentes Díjmentes
- jegyárusító fülke (maximum 1 m2) 500 Ft/m2/nap 400 Ft/m2/nap 200 Ft/m2/nap
- kapcsolódó vendéglátó és kereskedelmi tevékenység 850 Ft/m2/nap 600 Ft/m2/nap 450 Ft/m2/nap
5. Tömegmegmozdulások
- ideiglenesen kiépített színpad, létesítmény és egyéb elkerített terület 500 Ft/m2/nap 500 Ft/m2/nap 500 Ft/m2/nap
6. Építési-szerelési munkálatok, Ideiglenes melléklétesítmény
-állvány, építőanyag és törmelék tárolása 990 Ft/m2/hó 990 Ft/m2/hó 660 Ft/m2/hó
Az építési helyen kívül I. oszt., illetve II. oszt., övezeti kategória esetén önmagában építési törmelék tárolása csak építési konténerben engedélyezett
- építési konténer elhelyezés 850 Ft/db/nap 850 Ft/db/nap 400 Ft/db/nap
7. 72 órát meghaladó, útfelbontással járó, közművek elhelyezésével kapcsolatos munkálatok az építkezés ideje alatt 30 Ft/m2/nap 30 Ft/m2/nap 30 Ft/m2/nap
8. Üzemképtelen jármű Tiltott Tiltott 5 500 Ft/db/hó
9. RRT által kijelölt parkolóterület kizárólagos használata esetén személygépkocsinként
(kivéve parkolási zóna)
3 000 Ft/gk/hó 3 000 Ft/gk/hó 3 000 Ft/gk/hó
Tehergépkocsi Tiltott Tiltott Tiltott
10. Rakpart használati díj:
igénybevett kikötési, kitámasztási pontok közötti szakasz, vagy ténylegesen használt szakasz
8 400 Ft/fm/év
11. Használtautó árusítás, vagy egyéb hasonló jell. ker. tev. tiltott 170 Ft/m2/hó 120 Ft/m2/hó
12. Egyéb Egyedi elbírálás szerint

A közterület használati díjat minden megkezdett m2 után kell fizetni.

A megadott közterület használati díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.