Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2002. (X. 10.) sz. rendelete

az Önkormányzat címeréről, zászlajáról, a jelképek és a „Ferencváros” név használatáról szóló 2/1999. (I. 29.) számú rendelet módosításáról

1. § Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Szabálysértést követ el és 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki az Önkormányzat címerét, zászlaját, „Ferencváros”, „Ferencvárosi”, „ferencvárosi”, „IX. kerületi” megjelölést, nevet e rendelet 2. §, 3. § (4) bekezdése, 5. §, 6. §, (1) bekezdésében foglalt rendelkezésektől, illetve a kiadott engedélytől eltérően használja.”

2. § E rendelet 2002. október 1-én lép hatályba.

Budapest, 2002. szeptember 24.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző