Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2002. (XII. 20.) számú rendelete

a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 17/2001. (IX. 03.) sz. rendelet módosításáról

1. § A R. 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselőtestület a 2003. évre a főosztályvezető-helyettesi és az osztályvezetői szintnek megfelelő vezetők részére vezetői illetménypótlékot állapít meg.”

2. § E rendelet 2003. január 1-én lép hatályba.

Budapest, 2002. december 12.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző