Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2003. (II. 07.) sz. rendelete

az elővásárlási jog megállapításáról szóló 27/2001. (XII. 29.) számú rendelet módosításáról

1. § A R. 2. §-a az alábbi (3)-(4) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) Ha a városrendezési cél átépítés, beépítés, az elővásárlási jog fenntartásának indoka a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napján szűnik meg.

(4) A városrendezési cél megvalósulása valószínűsíthető, ha a felépítmény készültségi foka megfelel az alábbi műszaki tartalomnak: alapozás, pinceszinten teherhordó falak, pillérek és födém betonozási munkái. Ez esetben az elővásárlási jog törléséről - az építtető kérelmére - a Tulajdonosi Bizottság dönt, értékhatártól függetlenül.”

2. § A R. 1. sz. melléklete hatályát veszti, a 2. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budapest, 2003. február 6.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

1. számú melléklet

Rendezési, szabályozási tervvel rendelkező területen fekvő, magántulajdonú ingatlanok

Városrész Tömbszám Cím helyrajzi szám Cél Hatályos szab. terv
B-Fv 114 Kinizsi u. 28. 36847 közterületbe sorolás, park kialakítás 26/2002.(X.10.)
B-Fv 116 Ráday u. 27. 36977 vezérszint utcai üres lakás funkcióváltása 26/2002.(X.10.)
B-Fv 119 Kinizsi u. 37. 36855 vezérszinti utcai lakás funkcióváltása 26/2002.(X.10.)
B-Fv 121 Kinizsi u. 17. 36966 alagsori szint utcáról nyíló szükséglakás funkcióváltása 26/2002.(X.10.)
B-Fv 127 Bakáts tér 6. 36907 vezérszinti utcai lakás funkcióváltása 26/2002.(X.10.)
B-Fv 117 Közraktár u.4. 37065 intézményfejlesztés 26/2002.(X.10.)
B-Fv 101 Üllői út 9. 36814 vezérszinten gyalogos passzázs kialakítása 26/2002.(X.10.)
Rehab 2 Angyal u. 36 37540 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 2 Angyal u. 34. 37541 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 3 Tompa u. 7. 37564 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 6 Tűzoltó u. 22. 37119 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 8 Mester u. 26. 37600 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 8 Mester u. 28. (=Páva u.2.) 37601 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 9 Berzenczey u. 28. 37134 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 11 Páva u. 13. 37613 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 11 Ferenc tér 2-3. 37623 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 15 Tűzoltó 36. 37156 közterület (park) kialakítás 20/2002.(X.10.)
Rehab 16 Bokréta 19. 37441 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 16 Ferenc tér 8. (=Balázs B.2.) 37446 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 16 Balázs B. 4. 37447 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 19 Viola u. 31. 37422 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 19 Thaly K.u. 48. 37412 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 20 Thaly K. u. 24. 37700 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 21. Lenhossék u. 38. 37194 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 22 Tűzoltó u. 57. 37343 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 22 Tűzoltó u. 53 37345 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 22 Tűzoltó u. 47. 37348 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 22 Tűzoltó u. 45. 37349 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 22 Tűzoltó u. 41. 37351 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 22 Vendel u. 8. 37360 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 22 Vendel u. 18. 37364 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 23 Balázs B. 16. 37400 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 24 Lenhossék 14. 37721 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 24 Lenhossék 20. 37713 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 24 Balázs B. u. 19. 37710 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 24 Balázs B. u. 17. 37709 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 25 Thaly K. u. 9. 37732 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 26 Lenhossék 37. (= Márton 34.) 37202 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 26 Lenhossék 35. (=Márton 32.) 37211 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 28 Vendel u. 9. 37376 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 28 Vendel u. 7. 37377 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 29 Balázs B. u. 31. (=Márton 14/b.) 37767 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 29 Márton 14/a. 37766 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 30 Gát u. 21. 37745 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 30 Gát u. 17. 37748 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 30 Lenhossék 3. = Márton u. 4. 37743 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 31 Márton u. 35/c 37220 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 31 Márton 29. = Balázs B.78. 37225 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 34 Márton u. 7. = Gát u. 30. 37772 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 34 Gát u. 32. 37774 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 34 Sobieski u. 4. 37776 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 34 Sobieski u. 2. 37777 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 35 Márton u. 3/b. 37802 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 35 Gát u. 29. 37799 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 36 Sobieski u. 27/a. 37241/25 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 36 Telepy u. 22. 37241/28 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 37 Sobieski u. 17. 37307 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 37 Sobieski u. 19. 37308 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 37 Sobieski u. 21. 37309 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 37 Sobieski u. 23. 37310 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 38 Telepy u. 2/e. 37790 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 41 Ernő 11-13. = Mihálkovics 10 37272 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Rehab 42 Haller u. 86. 37280/6 rehabilitációs beépítés 20/2002.(X.10.)
Kö-Fv 53 Liliom 10-16 37890
37889
37888
37887
rehabilitációs beépítés 21/1996. (V.24.)
Kö-Fv 59 Vaskapu 10 37869 telephely megszüntetés, rehabilitációs átépítés 21/1996. (V.24.)
Kö-Fv 59 Vaskapu 12 37868/2 telephely megszüntetés, rehabilitációs átépítés 21/1996. (V.24.)
Kö-Fv 59 Vaskapu 14=Dandár 22 37867 telephely megszüntetés, rehabilitációs átépítés 21/1996. (V.24.)
Kö-Fv 59 Mester 29-31 37861 telephely megszüntetés, rehabilitációs átépítés 21/1996. (V.24.)
Kö-Fv 60 Ipar 5 37919 telephely megszüntetés, rehabilitációs átépítés 21/1996. (V.24.)
Kö-Fv 61 Dandár 23 37851/1 telephely megszüntetés, rehabilitációs átépítés 21/1996. (V.24.)
Kö-Fv 61 Drégely 14 37840 telephely megszüntetés, rehabilitációs átépítés 21/1996. (V.24.)
Kö-Fv 62 Haller 2
=Soroksári 28
37940 rehabilitációs átépítés 21/1996. (V.24.)
Kö-Fv 62 Dandár 13=Vaskapu 21 37929 rehabilitációs átépítés 21/1996. (V.24.)
Kö-Fv 63 Drégely 3 37823 rehabilitációs átépítés 21/1996. (V.24.)
Kö-Fv 47 Vágóhíd 13, 37257/4 közterület kialakítás 27/1995. (IX.14.)
Kö-Fv 67 Haller 1/c=Szt.Benedek 37948/6 szomszéddal együttes rehabilitációs beépítés 30/1999. (XII.30.)
Kö-Fv 68 Pápay 5/a 37962/3 átépítés 27/1995. (IX.14.)
Kö-Fv 68 Pápay 5/b 37962/4 átépítés 27/1995. (IX.14.)
Kö-Fv 70 Bárd 7 37984/10 átépítés 27/1995. (IX.14.)
Kö-Fv 70 Bárd 5 37984/9 átépítés 27/1995. (IX.14.)
Kö-Fv 70 Bárd 3 37984/8 átépítés 27/1995. (IX.14.)
Kö-Fv 70 Bárd 1= Tóth K. 25. 37984/19 átépítés 27/1995. (IX.14.)
Kö-Fv 70 Tóth Kálmán 23 37984/13 átépítés 27/1995. (IX.14.)
Kö-Fv 71 Soroksári út 50-54 38000/3 védett épület hasznosítása, átépítés 27/1995. (IX.14
Kö-Fv 71 Tóth Kálmán 7 37996 telekrendezés 27/1995. (IX.14.)
Kö-Fv 71 Tóth Kálmán 5 37997 telekrendezés 27/1995. (IX.14.)
Kü-Fv 208 Aszódi utca 38236/375 intézményfejlesztés 48/1995. (XII.15)
Kü-Fv - Gubacsi útban 38115 közterület kialakítás 28/1996. (VII.8.
Kü-Fv 255 Helyi kikötő utca 38086/13 közterületrendezéshez kapcsolódó funkcióváltás 31/1996. (VII.8.)

  Vissza az oldal tetejére