Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2003. (III. 07.) számú rendelete

az elővásárlási jog megállapításáról szóló 27/2001. (XII. 29.) számú rendelet módosításáról

1. § A R. 4. § (2) bekezdése az alábbira módosul:

„(2) Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozóan az adott vagyontárgy, illetve vagyonrész értékétől függetlenül a Tulajdonosi Bizottság dönt.”

2. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budapest, 2003. március 6.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző