Budapest IX. ker. Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2003. (III. 07.) sz. rendelete

a Budapest IX. ker. József Attila lakótelep és környéke Kerületi Szabályozási Terve és Építési Szabályzata jóváhagyásáról szóló 21/2002. (X. 10.) sz. rendelet módosításáról

1. § A R. 6. § g) pontjából az „... és a használati mód megváltoztatására az építési hatóság engedélyt adott.” szövegrész hatályát veszti.

2. § (1) A R. 7. § (2) bekezdés c) pontjának második mondata: „ Az üzletház épületének” szövegrésszel egészül ki.

(2) A R. 7. § (2) bekezdés c) pont harmadik francia bekezdésének második mondata hatályát veszti.

3. § A R. 11. § (1) bekezdésének c) pontja utolsó mondata hatályát veszti.

4. § (1) A R. 26. § (1) b) pontjából: „kivéve, kis alapterületű kiskereskedelmi létesítményeket” szövegrész hatályát veszti.

(2) A 26. § (1) c) pontjából: „Az épület árufeltöltése csak éjszaka oldható meg, ezért csak olyan rendeltetésű épületek helyezhetők el, amelyek üzemelése ezt lehetővé teszi. (pl. bank, utazási iroda stb.)” szövegrész hatályát veszti.

5. § A R. 32. § (1) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti.

Budapest, 2003. március 6.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző