A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2003. (VI. 27.) számú rendelete

a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 24/2003. (V. 23.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) és az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2003. (II. 7.) számú rendelet módosításáról

1. § A Rendelet 15. §-a helyébe az alábbi új 15. § lép:

„(1) A Ferencvárosi Önkormányzat a kerületi önkormányzati és egyházi fenntartású közoktatási intézmények (általános, közép- és szakiskolák) ferencvárosi lakóhelyű nappali tagozatos tanulói részére

a) az 1-5. osztályban a szükséges taneszköz csomag árát,

b) az 1-12. osztályban a szükséges tankönyvek árát,

c) a sikeresen teljesített, legalább középfokú, C. típusú nyelvvizsga díját,

d) a sikeresen teljesített személygépkocsi-vezetői vizsga költségeit (egy tanfolyam és egy vizsga díját) megtéríti.

(2) A Ferencvárosi Önkormányzat a más közoktatási intézmények ferencvárosi lakóhelyű, nappali tagozatos tanulói részére

a) az 1-12. osztályban a speciális tanintézeti oktatásban részesülőknek a szükséges tankönyvek árát,

b) a sikeresen teljesített legalább középfokú, C. típusú nyelvvizsga díjának 100%-át,

c) a személygépkocsi-vezetői vizsga költségének (egy tanfolyam és egy vizsga díja) 50%-át,

d) az 1-12. osztályban szociális rászorultság alapján a szükséges tankönyvek árának 50%-át megtéríti.

(3) A Ferencvárosi Önkormányzat a kerületi önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények nem ferencvárosi lakóhelyű nappali tagozatos tanulói részére

a) az 1-4. osztályban a szükséges taneszköz csomag árát,

b) a 9. osztályban a szükséges tankönyvek árát megtéríti.

(4) A szükséges taneszköz csomag, tankönyv árát, a nyelvvizsga és a személygépkocsi-vezetői vizsga költségeit az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(5) A tankönyv- és taneszköz támogatás esetében a kérelem benyújtási határideje minden év október 31.”

2. § A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2003. (II. 7.) számú rendelete 26. § (2) bekezdése kiegészül az alábbiakkal:

- a szükséges taneszköz csomag ára legfeljebb: 2900 Ft az 1. osztályban

1600 Ft a 2. osztályban

2300 Ft a 3. osztályban

2200 Ft a 4. osztályban

1900 Ft az 5. osztályban

- a szükséges tankönyvek ára legfeljebb 8200 Ft az 1. osztályban

8000 Ft a 2. osztályban

8000 Ft a 3. osztályban

8000 Ft a 4. osztályban

15 000 Ft az 5. osztályban

12 000 Ft a 6. osztályban

14 000 Ft a 7. osztályban

13 000 Ft a 8. osztályban

17 000 Ft a 9. osztályban

15 000 Ft a 10. osztályban

14 000 Ft a 11. osztályban

11 000 Ft a 12. osztályban

- a nyelvvizsga díja legfeljebb 25 000 Ft

- a személygépkocsi-vezetői vizsga költsége legfeljebb 89 220 Ft

3. § E Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest 2003. június 19.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző