A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2003. (IX. 08.) sz. rendelete

a 14/2000. (X. 02.) számú lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján, a Budapest Főváros Közgyűlésének 35/1993. (XI. 15.) sz., 36/1993. (XI. 15.) sz. és az 50/1995. (X. 20.) sz. rendeletét figyelembe véve a 14/2000. (X. 02.) sz. rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A R. 4. sz. mellékletének (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul

„(3) A komfortfokozattól függő minimális pontszám

Félkomfortos 30 pont

Komfort nélküli 20 pont

Szükséglakás 18 pont”

(2) A R. 4. sz. mellékletének (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul

„(4) A komfortfokozattól függő alappontszám

Félkomfortos 60 pont

Komfort nélküli 40 pont

Szükséglakás 36 pont”

2. § A rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba.

Budapest 2003. szeptember 6.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző