A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2003. (XII. 30.) számú rendelete

a járművek elhelyezésének szabályairól szóló 19/2003. (IV. 4.) számú rendeletének módosításáról

1. § A R. 5. §-a az alábbi (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Nagykörúton kívül elhelyezkedő a FSZKT-ben meghatározott RSZT jelű területeken a 2. § a), b) pontjaiban meghatározott esetekben az előírt parkolóhelyek 1/3-át az építés időpontjánál később lehet magvalósítani.

(7) Az építtetőnek biztosítania kell a később megvalósítandó emelőszerkezetes parkolóhelyhez szükséges belmagasságot. Az emelőszerkezet beépítésének kötelezettségét a társasház alapító okiratában rögzíteni kell.”

2. § E rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2003. december 18.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző