A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2003. (XII. 30.) számú rendelete

a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 13/2002. (VI. 26.) számú rendelet módosításáról

1. § A R. 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben felsorolt zajforrásokra nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha a zajterhelési határérték teljesül és erről a tervező, illetőleg a kivitelező nyilatkozik.”

2. § A R. 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A Vámház krt -Üllői út - Könyves Kálmán krt. - Boráros tér - Duna folyam által határolt területen hétköznap 20 és 7 óra között, valamint vasárnap és ünnepnapokon tilos gépi munkavégzéssel és gépjárműforgalommal együtt járó építési és bontási tevékenységet végezni.”

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budapest, 2003 december 18.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző