A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (III. 16.) sz. rendelete

a Budapest, IX. ker. metró áruház és környéke (Ecseri út - 3-as villamos vonala - Határ úti felüljáró - Illatos út - 38236/178 hrsz-ú terület délnyugati telekhatára - Kiskalmár utca meghosszabbítása - Táblás köz által határolt terület) Kerületi Szabályozási Tervéről *