A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (IV. 13.) rendelete

a Budapest IX. ker. Metro áruház és környéke Kerületi Szabályozási szóló 10/2004. (III. 16.) rendelete módosításáról

1. § A R. 1. számú táblázat 4. sora az alábbiak szerint módosul:

„M-IX- 4 ------- terepszint alatti beépítettség 55%, a minimális építménymagasság 6.0 méter.”

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budapest, 2004. 04. 01

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére